Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0657/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0275

Priimti tekstai
PDF 268kWORD 96k
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras
Padėtis Burundyje
P8_TA(2015)0275RC-B8-0657/2015

2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes EP rezoliucijas dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. balandžio 10 d. pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Burundžio Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 31 d. Dar es Salame (Tanzanijoje) Rytų Afrikos bendrijos valstybių vadovų padarytą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 28 d. buvusių Burundžio valstybės vadovų, politinių partijų ir pilietinės visuomenės organizacijų Bužumbūroje paskelbtą primygtinį raginimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 13 d. Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime priimtus sprendimus dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. Tarybos išvadas dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl ES rinkimų stebėjimo misijos Burundyje veiklos sustabdymo ir į 2015 m. birželio 29 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 14 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos biuro sprendimą dėl padėties šalyje sustabdyti šios asamblėjos rinkimų stebėjimo misijos Burundyje veiklą,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų ir ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės ir į 2014 m. birželio mėn. Tarybos išvadas, kuriose Taryba įsipareigojo suaktyvinti savo veiklą žmogaus teisių gynėjų klausimu,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Burundžio Konstitucijos 96 straipsnyje ir Arušos taikos ir susitaikymo susitarimo 7.3 straipsnyje nustatyta, kad prezidentas pareigas gali eiti tik dvi kadencijas; kadangi prezidentas Pierre Nkurunziza pareigas eina nuo 2005 m., nes 2010 m. buvo perrinktas rinkimuose, kuriuos boikotavo opozicija, apkaltinusi vyriausybę bauginimais;

B.  kadangi 2015 m. balandžio 26 d. prezidentas P. Nkurunziza paskelbė kandidatuosiąs trečiai kadencijai, pareikšdamas turįs teisę tą daryti, nes pirmai kadencijai jį buvo paskyręs teisės aktų leidėjas, o dėl to šalyje kilo suirutė, sparčiai išplito protestai ir 2015 m. gegužę žlugo karinis perversmas;

C.  kadangi po šio pareiškimo, nepavykus perversmui, kuriam vadovavo iš šalies pabėgęs buvęs kariuomenės generolas majoras Godefroid Niyombare ir po kurio per smurtinius veiksmus ir įvairius išpuolius naudojant granatas buvo nužudyta daugiau kaip 70 žmonių, 2015 m. gegužės 14 d. buvo suimta 17 karininkų;

D.  kadangi baimindamiesi dėl savo pačių saugumo iš šalies pabėgo du Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos aukščiausio rango nariai, taip pat Konstitucinio Teismo vyriausiasis teisėjas, turėjęs priimti sprendimą dėl prezidento trečios kadencijos teisėtumo, ir Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas; kadangi 2015 m. birželio 25 d. iš šalies taip pat pabėgo Burundžio viceprezidentas Gervais Rufyikiri, išreiškęs abejones dėl prezidento teisės eiti pareigas trečią kadenciją;

E.  kadangi policija panaudojo pernelyg didelę jėgą prieš taikius protestuotojus, o dėl to žuvo žmonių; kadangi, policijos duomenimis, 2015 m. balandžio 26 d.–gegužės 12 d. dėl protestų sulaikyti 892 asmenys, vėliau 568 asmenys paleisti; kadangi 280 sulaikytųjų buvo perkelti į prokuratūrą;

F.  kadangi dėl su valdžios institucijomis susijusių karinių grupuočių veiksmų smurto dar daugiau padaugėjo; kadangi NVO ir žmogaus teisių gynėjai pasmerkė tai, kad į policiją ir ginkluotąsias pajėgas buvo įtrauktos Nacionalinės demokratijos gynimo tarybos Demokratijos gynimo pajėgų (CNDD-FDD) karinės grupuotės;

G.  kadangi opozicinės partijos ir pilietinė visuomenė boikotavo rinkimus, savo sprendimą pagrįsdamos tuo, kad CNDD-FDD karinės jaunimo grupuotės („Imbonerakure“) savo tikslais naudojasi valstybės institucijomis, naudoja smurtą ir bauginimus, kad nepakankamai pasitikima Burundžio nepriklausoma nacionaline rinkimų komisija ir vyriausybės strategijomis, kurių tikslas – sumažinti rinkimų proceso įtraukumą, įskaitant balsuotojų užsiregistravimo sunkumus ir rinkimų apygardų, kurios palankios valdančiajai partijai, performavimo mastą; kadangi dėl tokios padėties ir Burundžio Katalikų bažnyčia atšaukė kunigus, kuriuos buvo paskyrusi padėti organizuoti rinkimus, teigdama, jog negali remti rinkimų, kuriuose labai daug trūkumų;

H.  kadangi Burundžio valdančioji partija nesutinka atnaujinti tarpininkavimo derybų, kurias globoja JT tarpininkas Abdoulaye Bathily (ši partija reikalavo jo atsistatydinimo) ir „tarpininkavimo“ grupė, kurią sudaro Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos (AS), Rytų Afrikos bendrijos (RAB) ir Tarptautinės konferencijos Didžiųjų ežerų regiono klausimais atstovai;

I.  kadangi tarptautinė bendruomenė, kaip Arušos susitarimų sergėtoja, atlieka reikšmingą vaidmenį regione ir kadangi tokios institucijos kaip Tarptautinis baudžiamasis teismas yra ypač svarbios atliekant nepriklausomus smurtinių veiksmų ir nusikaltimų, įvykdytų Burundyje, tyrimus;

J.  kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės raginimų atidėti rinkimus ir nepaisant to, kad rinkimus boikotuoja pilietinė visuomenė ir opozicija, parlamento rinkimai įvyko 2015 m. birželio 29 d., o prezidento rinkimus numatyta surengti 2015 m. liepos 15 d.;

K.  kadangi 2015 m. birželio 29 d. ES atšaukė savo rinkimų stebėjimo misiją Burundyje ir pareiškė, kad surengus įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus nesudarant minimalių sąlygų tam, kad būtų užtikrinamas jų patikimumas, skaidrumas ir įtrauktis, krizė tik pagilėtų;

L.  kadangi JT stebėtojai paskelbė, kad 2015 m. birželio 29 d. tam tikrose šalies dalyse buvo balsuojama esant įtemptai politinei krizei ir vyraujant išplitusios baimės ir bauginimo atmosferai, todėl jie priėjo prie išvados, kad nebuvo sudaryta laisviems, patikimiems ir įtraukiems rinkimams palanki aplinka;

M.  kadangi rinkimų procesą toliau labai temdo nepriklausomai žiniasklaidai nustatyti apribojimai, pernelyg didelis jėgos naudojimas prieš demonstrantus, opozicinių partijų ir pilietinės visuomenės bauginimo atmosfera ir nepakankamas pasitikėjimas rinkimų institucijomis ir dėl to ES nusprendė sustabdyti rinkimų stebėjimo misijos veiklą;

N.  kadangi RAB ir AS yra pareiškusios, kad kol kas nėra palankių sąlygų rinkimams surengti ir kad nebus įmanoma sudaryti tokių sąlygų per laiką, kuris nustatytas Burundžio Konstitucijoje;

O.  kadangi, pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro, apie 127 000 žmonių pabėgo iš Burundžio į kaimynines valstybes ir dėl to Kongo Demokratinėje Respublikoje, Ruandoje ir Tanzanijoje susidarė ekstremali humanitarinė padėtis ir pranešama apie tenykštį choleros protrūkį;

P.  kadangi politinė aklavietė Burundyje ir blogėjanti saugumo ir ekonominė padėtis turi rimtų pasekmių gyventojams ir kelia pavojų visam regionui, nes šiuo metu Burundis patiria didžiausią krizę nuo 12 metų trukusio ir dėl etninių priežasčių kilusio pilietinio karo, per kurį iki 2005 m. žuvo apie 300 000 žmonių, pabaigos;

Q.  kadangi, reaguodami į ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas, ypač į jose pateikiamas nuorodas į Kotonu susitarimo 96 straipsnį, ES atstovai pabrėžė, kad būtinas įtraukus visų šalies politinių jėgų dalyvavimas rinkimų procese, laikantis rinkimų veiksmų plano ir rinkimų elgesio kodekso;

R.  kadangi ES sustabdė likusios 1,7 mln. EUR rinkimų paramos sumos mokėjimą Burundžiui, nes šiuo metu nesudarytos išankstinės sąlygos, būtinos siekiant užtikrinti, kad rinkimų procesas būtų patikimas ir vyktų sklandžiai, taikiai, įtraukiai, skaidriai ir visapusiškai laikantis politinių laisvių principų, įskaitant saviraiškos laisvę;

S.  kadangi Belgija taip pat paskelbė sustabdanti rinkiminę pagalbą, nusprendusi nesuteikti pusės 4 mln. EUR sumos, kuri buvo skirta rinkimams, ir atsisakydama susitarimo bendradarbiavimo policijos srityje dėl 5 mln. EUR, bendrai skiriamų kartu su Nyderlandais; kadangi Prancūzija taip pat sustabdė bendradarbiavimą saugumo srityje su Burundžiu, o Vokietija paskelbė sustabdanti bet kokį dvišalį Vokietijos ir Burundžio vyriausybės bendradarbiavimą;

T.  kadangi saviraiškos laisvė garantuojama Burundžio Konstitucijoje ir Burundžio ratifikuotose tarptautinėse ir regioninėse sutartyse ir yra įtraukta į Nacionalinę gero valdymo ir kovos su korupcija strategiją, taigi, yra esminė laisvų, sąžiningų, skaidrių ir taikių rinkimų sąlyga; kadangi, nepaisant to, žiniasklaida visiškai suvaržyta: tai lėmė gegužės mėn. viduryje nutraukta privačių transliuotojų veikla, masinis žurnalistų išvykimas ir nuolatinė grėsmė Burundyje likusiems žurnalistams;

U.  kadangi ES užtikrina labai didelę Burundžio metinio biudžeto dalį, kurio apie pusę sudaro tarptautinės pagalbos lėšos, ir kadangi Burundžiui (vienai iš skurdžiausių pasaulio tautų) iš 2014–2020 m. Europos plėtros fondo ES neseniai skyrė 432 mln. EUR, be kita ko, kad padėtų gerinti valdymą ir kurti pilietinę visuomenę;

V.  kadangi dabartinė padėtis paveikė visų Burundžio gyventojų ekonominį ir socialinį gyvenimą; kadangi dauguma mokyklų ir universitetų miestelių uždaryti dėl smurtinių demonstracijų sostinėje Bužumbūroje, o uždarius komercinius centrus ir sulėtėjus prekybai su kaimyninėmis valstybėmis nuvertėjo vietos valiuta, išaugo nedarbas ir sumažėjo įplaukos iš mokesčių;

1.  yra itin sunerimęs dėl prastėjančios politinės ir humanitarinės padėties Burundyje ir visame regione; ragina nedelsiant sustabdyti smurtinius veiksmus ir liautis vykdžius politinį oponentų bauginimą, taip pat nedelsiant nusiginkluoti visoms ginkluotoms jaunimo grupuotėms, susijusioms su politinėmis partijomis; užjaučia nuo smurto nukentėjusius asmenis, gailisi žuvusiųjų ir ragina nedelsiant suteikti humanitarinę pagalbą žmonėms, kurie buvo priversti palikti namus;

2.  smerkia Burundžio vyriausybės sprendimą toliau rengti rinkimus nepaisant itin sudėtingos politinės ir saugumo padėties, kadangi rinkimų procesą labai temdo nepriklausomai žiniasklaidai nustatyti apribojimai, pernelyg didelis jėgos naudojimas prieš demonstrantus, opozicinių partijų ir pilietinės visuomenės bauginimo atmosfera ir nepakankamas pasitikėjimas rinkimų institucijomis; primygtinai ragina Burundžio valdžios institucijas, reaguojant į Afrikos Sąjungos raginimus, atidėti 2015 m. liepos 15 d. planuojamus prezidento rinkimus ir visus suinteresuotuosius subjektus įtraukti į darbą stengiantis sukurti sąlygas, būtinas taikiam, patikimam, laisvam ir sąžiningam rinkimų procesui užtikrinti;

3.  ragina visus rinkimų proceso dalyvius, įskaitant už rinkimų organizavimą atsakingus organus ir saugumo tarnybas, laikytis pagal Arušos susitarimą prisiimtų įsipareigojimų ir primena, kad šiuo susitarimu buvo baigtas pilietinis karas ir yra grindžiama Burundžio Konstitucija; pabrėžia, kad svarbu pasiekti bendrą susitarimą dėl rinkimų grafiko remiantis techniniu vertinimu, kurį atliks JT;

4.  dar kartą pabrėžia, kad tik Burundžio vyriausybės, opozicijos ir pilietinės visuomenės dialogas ir konsensusas laikantis Arušos susitarimo ir Burundžio Konstitucijos gali suteikti galimybę rasti tvarų politinį sprendimą, padėsiantį užtikrinti saugumą ir demokratiją visiems Burundžio gyventojams; ragina visus Burundžio suinteresuotuosius subjektus vėl pradėti dialogą visais klausimais, dėl kurių nesutariama; todėl remia AS, RAB ir JT dedamas tarpininkavimo pastangas ir yra pasirengęs remti konkrečių neseniai AS paskelbtų priemonių įgyvendinimą;

5.  dar kartą reiškia paramą RAB nuolat dedamoms pastangoms ir pabrėžia, kad 2015 m. gegužės 13 d. ir 31 d. Dar es Salame surengtuose aukščiausiojo lygio susitikimuose priimtos priemonės, įskaitant raginimą atidėti rinkimus ir nedelsiant nutraukti smurtą, nuginkluoti su politinėmis partijomis susijusias ginkluotas jaunimo grupuotes, inicijuoti Burundžio suinteresuotųjų subjektų dialogą ir regionui įsipareigoti imtis veiksmų, jei padėtis pablogėtų, yra tinkamos ir yra pagrindas politiniam ir bendru sutarimu pagrįstam sprendimui rasti;

6.  primena, kad ES partnerystę su Burundžiu reglamentuoja Kotonu susitarimas ir kad visos šalys turi laikytis susitarimo sąlygų, ypač dėl žmogaus teisių paisymo, ir jas įgyvendinti; pažymi, kad Burundis taip pat yra pasirašęs ir ratifikavęs Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, todėl privalo paisyti visuotinių žmogaus teisių ir saviraiškos laisvės; taigi, ragina Burundžio vyriausybę netrukdyti tikriems ir atviriems politiniams debatams, kad jie vyktų be baimės, ir nesinaudoti teisminėmis institucijomis politiniams oponentams šalinti;

7.  atkreipia dėmesį į ES ir Burundžio valdžios institucijų dialogą pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį; vis dėlto mano, kad ir toliau pažeidžiami svarbiausi ir pagrindiniai Kotonu susitarimo elementai, ypač susiję su žmogaus teisėmis ir demokratijos principais, todėl ragina Komisiją inicijuoti 96 straipsnyje numatytus veiksmus, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių;

8.  be to, ragina Komisiją kuo skubiau dar kartą įvertinti ES pagalbą, siekiant ją perorientuoti, padidinti finansinę paramą pilietinei visuomenei ir sutelkti dėmesį į humanitarinę pagalbą, o ne į paramą bendrajam biudžetui, sykiu atsižvelgiant į labai pagirtiną Burundžio kariuomenės vaidmenį palaikant taiką Somalyje;

9.  palaiko 2015 m. birželio 22 d. ES Užsienio reikalų tarybos raginimą Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai parengti sąrašą tikslinių ribojamų priemonių ir draudimų išduoti vizas ir keliauti, skirtų dėl smurtinių veiksmų, represijų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų kaltiems asmenims ir asmenims, kurie aktyviai trukdo surasti politinį sprendimą laikantis AS ir RAB pasiūlytos sistemos, ir taip pat prašo Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės imtis reikiamų priemonių, kad visų šių asmenų turtas ES valstybėse narėse būtų įšaldytas;

10.  reiškia didelį susirūpinimą dėl aukų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų skaičiaus nuo krizės pradžios, visų pirma dėl pažeidimų, kuriuos, kaip manoma, padarė „Imbonerakure“ nariai; pažymi, kad žmogaus teisių gynėjai, politiniai aktyvistai ir žurnalistai yra bauginami ir jiems kyla pavojus, taip pat savavališkai suimami opozicinės partijos nariai; ragina nedelsiant besąlygiškai paleisti visus asmenis, kurie buvo sulaikyti, nes naudojosi savo teise rinktis į taikius susirinkimus ir saviraiškos laisve;

11.  ragina organizaciją „Imbonerakure“ nedelsiant liautis vykdžius smurtinius veiksmus ir bauginimus; ragina CNDD-FDD imtis skubių veiksmų, kad karinės jaunimo grupuotės būtų nuginkluotos ir jų nariai liautųsi bauginti ir puldinėti oponentus, ir užtikrinti, kad tokius veiksmus vykdę asmenys būtų patraukti atsakomybėn; ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl pranešimų, kad CNDD-FDD ginkluoja ir apmoko savo jaunimo organizaciją; be to, ragina opozicinių partijų lyderius užkirsti kelią smurtui prieš jų oponentus;

12.  dar kartą primena, kad asmenys, įvykdę sunkius žmogaus teisių pažeidimus, negali likti nenubausti ir šie asmenys turi būti laikomi asmeniškai atsakingais ir atsakyti už savo veiksmus teisme; mano, jog labai svarbu tai, kad būtų nedelsiant atsiųsti žmogaus teisių stebėtojai ir kariniai ekspertai, kaip pranešė AS;

13.  pažymi, kad kai kurių pajėgų mėginimai riaušes paversti etniniu konfliktu žlugo ir kad politinis susiskaldymas Burundyje nėra akivaizdžiai etninis; mano, kad tokia padėtis parodo, jog pagal Arušos susitarimus sėkmingai sukurta etniniu požiūriu darnūs kariuomenė ir policijos pajėgos; ragina Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorą atidžiai stebėti minėtas žiniasklaidos priemones ir politinių lyderių kalbas dėl etninės neapykantos kurstymo;

14.  šiomis aplinkybės pakartoja, kad svarbu tvirtai laikytis rinkimų elgesio kodekso ir rinkimų veiksmų plano, dėl kurio tarpininkavo JT ir kurį politiniai subjektai pasirašė 2013 m., ir visiškai palaiko JT ir regionų pastangas, kuriomis siekiama išvengti tolesnio politinio smurto masto didėjimo;

15.  ragina nedelsiant panaikinti žiniasklaidai ir prieigai prie interneto taikomus apribojimus ir dar kartą atkreipia dėmesį į nuolat nustatomus apribojimus Viešajam Afrikos radijui, kuris yra vienas iš pagrindinių šalies naujienų kanalų; mano, kad teisėti rinkimai negali įvykti, jeigu žiniasklaidos priemonės negali dirbti be jokių apribojimų, o žurnalistai rengti reportažų be jokių bauginimų;

16.  palankiai vertina humanitarinių organizacijų ir kaimyninių šalių institucijų, kurios padeda patenkinti dėl krizės bėgančių asmenų reikmes ir siūlo pabėgėliams apsaugą, vaidmenį; teigiamai vertina Komisijos pareiškimą apie papildomus 1,5 mln. EUR humanitarinei padėčiai palengvinti; tačiau įspėja, kad ES ir valstybės narės turi kuo skubiau prisiimti daugiau įsipareigojimų, nes esama didelio pabėgėlių antplūdžio į jau ir taip pažeidžiamą regioną, užfiksuota choleros protrūkių ir gaunama susirūpinimą keliančių pranešimų apie seksualinį smurtą; pabrėžia, kad ilgalaikė strategija svarbi ne tik dėl medicininės pagalbos ir pagalbos maisto produktais, bet taip pat dėl reintegracijos bei psichologinės pagalbos asmenims, kurie buvo priversti bėgti;

17.  ragina ES ir valstybes nares įvykdyti visus įsipareigojimus, numatytus JT regioninės pagalbos teikimo Burundžio pabėgėliams plane; pagal šį planą iki 2015 m. rugsėjo mėn. turi būti skirta 207 mln. JAV dolerių, kurie papildys esamas dotacijas regionui, taip siekiant padėti 200 000 Burundžio pabėgėlių (manoma, kad jų tiek bus);

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Burundžio vyriausybei, Didžiųjų Ežerų regiono šalių vyriausybėms, Rytų Afrikos bendrijos šalių vyriausybėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicai Mogherini, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika