Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2756(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0689/2015

Rasprave :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 18.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0277

Usvojeni tekstovi
PDF 254kWORD 76k
Četvrtak, 9. srpnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrti zakona Kambodže o nevladinim organizacijama i sindikatima
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o nacrtima zakona o nevladinim organizacijama i sindikatima u Kambodži (2015/2756(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kambodži,

–  uzimajući u obzir izjavu posebnog izvjestitelja UN-a za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja od 22. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir zaključne primjedbe Odbora UN-a za ljudska prava od 27. travnja 2015. o drugom periodičkom izvješću o Kambodži,

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za stanje ljudskih prava u Kambodži od 15. kolovoza 2014.,

–  uzimajući u obzir razne konvencije Međunarodne organizacije rada, osobito Konvenciju o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (Konvencija br. 87) i Konvenciju o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje (Konvencija br. 98),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Kambodže iz 1997.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da dinamično civilno društvo u Kambodži – osobito aktivisti koji se bave pitanjima prava na zemljište, članovi radničkih sindikata, novinari i članovi oporbe – ima važnu korektivnu ulogu;

B.  budući da je Vlada Kambodže 5. lipnja 2015. odobrila nacrt zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama; budući da je nacrt zakona 16. lipnja 2015. poslan Nacionalnoj skupštini Kambodže radi pregleda;

C.  budući da je EU najvažniji partner Kambodže kad je riječ o razvojnoj pomoći i da je za razdoblje 2014. – 2020. predviđena dodjela sredstava u iznosu od 410 milijuna EUR; budući da EU podupire niz inicijativa za ljudska prava koje provode nevladine organizacije i druge organizacije civilnog društva u Kambodži te da je promatrao nacionalne i lokalne izbore i pružao potporu u izbornom procesu; budući da je Kambodža izrazito ovisna o razvojnoj pomoći;

D.  budući da je posebni izvjestitelj UN-a za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja izjavio da je civilno društvo u Kambodži bilo isključeno iz procesa sastavljanja nacrta zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama;

E.  budući da se prema tvrdnjama nekoliko istaknutih nevladinih organizacija zakon o udruživanju i nevladinim organizacijama nastavlja na prethodne pokušaje donošenja zakona kojim bi se nametnula neopravdana ograničenja prava na slobodu udruživanja i izražavanja i stvorili pravni temelji za samovoljno zatvaranje nevladinih organizacija na koje se gleda s negodovanjem ili za odbijanje njihove registracije, uključujući i one u kojima djeluju borci za ljudska prava, a koji je poslije povučen zbog domaćeg i međunarodnog protivljenja;

F.  budući da je pravo na slobodu izražavanja utvrđeno člankom 41. Ustava Kambodže, a pravo na političku participaciju člankom 35. Ustava;

G.  budući da je pravo na slobodu mirnog okupljanja ugrađeno u Ustav Kambodže, u članak 20. Opće deklaracije o ljudskim pravima i u članak 21. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;

H.  budući da je pravo na sudjelovanje u vođenju javnih poslova ugrađeno u članak 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i budući da je pravo na slobodu udruživanja, zaštićeno člankom 22. tog Pakta, veoma važan dodatak i često prilika za takvu participaciju; budući da su transparentnost i odgovornost ključni elementi za funkcioniranje demokracije;

I.  budući da se očekuje da će zemlja nakon donošenja zakona izgubiti 600 – 700 milijuna USD vrijednosti razvojnih projekata godišnje; budući da bi se zakonom o udruživanju i nevladinim organizacijama uvela ograničenja za proračune, te bi tako bio ugrožen kapacitet međunarodnih nevladinih organizacija za vođenje isplativih projekata;

J.  budući da bi se nacrtom zakona o sindikatima kršilo pravo na organiziranje i da bi se strogo ograničavala prava neovisnih sindikata, uključujući i postojeće sindikate; budući da je nacrtom zakona utvrđen nerazumno visok prag u smislu minimalnog broja radnika koji se moraju udružiti za osnivanje sindikata (20 %); budući da nacrt zakona dužnosnicima Ministarstva rada daje neograničene ovlasti u pogledu odobravanja štrajkova i obustave registracije sindikata bez pouzdanih temelja i pravičnog postupka; budući da se nacrtom zakona domaćim radnicima uskraćuje pravo na sindikalno udruživanje, kao uvjet za vođenje sindikata postavlja pismenost, čime se diskriminiraju žene i osobe koje nisu državljani, da se zabranjuju kontakti s nevladinim organizacijama i određuju veoma niske i stoga nedjelotvorne kazne za poslodavce koji krše radno pravo;

K.  budući da od svibnja 2014., kada je održano savjetovanje u kojem su lokalne skupine za prava radnika pozvane da sudjeluju, kambodžanske vlasti nisu održale nikakva javna savjetovanja o naknadnim nacrtima zakona; budući da povremene medijske izjave vladinih dužnosnika upućuju na to da će zakon o sindikatima biti donesen tijekom 2015.;

L.  budući da je u Kambodži registrirano otprilike 5 000 nevladinih organizacija koje pružaju potporu na područjima kao što su ljudska prava, zdravstvo, civilno društvo i poljoprivreda;

M.  budući da je premijer Hun Sen 16. lipnja 2015. na sastanku s veleposlanikom EU-a za Kambodžu Jean-Françoisom Cautainom izjavio da je Nacionalna skupština namjeravala održati savjetovanje o nacrtu zakona o nevladinim organizacijama te je izrazio želju da se u to savjetovanje uključe civilno društvo i razvojni partneri;

1.  poziva Vladu Kambodže da povuče nacrt zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama;

2.  poziva Vladu Kambodže da prizna legitimnu i korisnu ulogu koju za doprinos općem gospodarskom i političkom razvoju Kambodže imaju civilno društvo, sindikati i politička oporba; podsjeća da je civilno društvo jedan od glavnih stupova razvoja svake zemlje; ističe da bi se zakonom o udruživanju i nevladinim organizacijama trebalo stvoriti takvo okruženje koje će civilnom društvu omogućiti da i dalje doprinosi razvoju Kambodže;

3.  poziva Vladu Kambodže da povuče nacrt zakona o sindikatima, da aktualni nacrt zakona dâ u javnost i da se savjetuje sa stručnjacima i članovima sindikata radi njegove revizije, u skladu s međunarodnim pravom i konvencijama Međunarodne organizacije rada, osobito Konvencijom o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (Konvencija br. 87) i Konvencijom o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje (Konvencija br. 98), prije nego što ga ponovno dâ na razmatranje;

4.  podržava izjavu posebnog izvjestitelja UN-a prema kojoj „bi se to zakonodavstvo trebalo donositi samo na temelju obuhvatnog procesa participacije koji je dovoljno uključiv da zajamči predanost svih dionika njegovoj biti”;

5.  zahtijeva da se civilnom društvu i narodu Kambodže osigura dovoljno vremena za reviziju svakog zakonodavnog propisa i savjetovanje o njemu kako bi svojim izabranim predstavnicima mogli dati komentare prije glasovanje o tom propisu;

6.  ustrajan je u tomu da bi svaki nacrt zakonodavstva trebao biti u skladu s međunarodno priznatim slobodama govora, udruživanja i okupljanja koje se Kambodža ratifikacijom Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravim obvezala pridržavati i da ne bi smio nepotrebno ograničavati mogućnost civilnog društva da djelotvorno i slobodno djeluje;

7.  potiče Vladu Kambodže da nastavi s jačanjem demokracije, vladavine prava i poštovanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobito slobode izražavanja i okupljanja;

8.  poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da podupre zahtjeve za povlačenje nacrta zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama i nacrta zakona o sindikatima te da s Vladom Kambodže bez odgode pokrene to pitanje;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, Tajništvu Zajednice naroda jugoistočne Azije, Vijeću UN-a za ljudska prava te Vladi i Nacionalnoj skupštini Kraljevine Kambodže.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti