Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2757(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0690/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 18.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0278

Приети текстове
PDF 482kWORD 90k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург
Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума
P8_TA(2015)0278RC-B8-0690/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти в областта на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (2015/2757(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго, по-специално резолюцията от 12 септември 2013 г.(1), както и резолюцията по този въпрос на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС,

—  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно положението в Демократична република Конго, по-специално изявлението от 21 януари 2015 г.,

—  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична република Конго относно положението с правата на човека в страната, и по-специално изявлението от 11 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приет от Съвета на 22 юни 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 януари 2015 г. относно Демократична република Конго,

—  като взе предвид изявлението от 22 януари 2015 г. на международните пратеници за региона на Големите езера относно положението в Демократична република Конго,

—  като взе предвид съвместното изявление за печата от 12 февруари 2015 г. от специалния докладчик на Африканския съюз за защитниците на правата на човека и от специалния докладчик на Африканския съюз за затворите и условията на задържане в Африка относно положението с правата на човека след събитията във връзка с изменението на избирателния закон в Демократична република Конго,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано през юни 2000 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и насоките на ЕС за правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, ратифицирана от Демократична република Конго през 1982 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Демократична република Конго, и по-специално членове 22, 23, 24 и 25 от нея,

—  като взе предвид призива „Свобода за активистите на движението „Филимби“, отправен от повече от 200 групи по правата на човека на 15 юни 2015 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че между 19 и 21 януари 2015 г. в цялата страна избухнаха протести срещу проект на избирателен закон, който би дал възможност за удължаване на президентския мандат, в противоречие с разпоредбите на Конституцията, и би изискал потенциално много дълга процедура по преброяване на населението преди произвеждането на национални избори;

Б.  като има предвид, че според органите 27 души са загинали по време на протестите, въпреки че други източници отчитат 42 смъртни случая, и като има предвид, че 350 души са били задържани, като някои от тях са все още в затвора, без да са били изправени пред съд, или насилствено са изчезнали;

В.  като има предвид, че по време на протестите през януари 2015 г. интернет услугите и услугите във връзка с мобилните текстови съобщения бяха спрени от правителството;

Г.  като има предвид, че накрая приетият от Парламента избирателен закон не включваше спорната разпоредба;

Д.  като има предвид, че веднага след започването на протестите органите започнаха да прилагат репресии срещу активисти в областта на правата на човека и опозиционни политици, които проведоха мирни демонстрации срещу разпоредбата, включително Кристофър Нгои, Жан-Клод Муйамбо, Вано Кибоко и Сирил Доуи, които все още са задържани, както изглежда, по политически причини;

Е.  като има предвид, че на 15 март 2015 г. Националната разузнавателна агенция (НРА) на Демократична република Конго (ДРК) арестува и задържа без предявено обвинение повече от 30 души по време на учредяването на младежкото движение за защита на демокрацията „Филимби“, включително международни участници и активисти, музиканти, представители на деловите среди и журналисти от ДРК;

Ж.  като има предвид, че повечето активисти и поддръжници бяха освободени, а чуждестранните граждани бяха експулсирани от страната, но като има предвид, че Ив Маквамбала и Фред Баума все още са задържани в затвора „Макала“ в Киншаса и срещу тях са повдигнати обвинения, че принадлежат към сдружение, учредено за целите на извършването на посегателство над хора и имущество, заговор срещу държавния глава, както и опит за унищожаване или промяна на „конституционния режим“ и подбуждане на хората да водят война срещу държавната власт; като има предвид, че органите също така обвиниха Фред Баума в нарушаване на обществения ред, а Ив Маквамбала в отправянето на публична обида на държавния глава, докато те са упражнявали своята свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и сдружения;

З.  като има предвид, че движението „Филимби“ беше създадено като платформа за насърчаване на младите хора от ДРК да упражняват своите граждански задължения по мирен и отговорен начин;

И.  като има предвид, че през март и април 2015 г. в Гома (в източната част на Демократична република Конго) органите са задържали и впоследствие са освободили най-малко 15 активисти от младежкото движение „Борба за промяна“ (LUCHA), които са демонстрирали мирно с искане за освобождаването на техни колеги, задържани в Киншаса; като има предвид, че четирима от тези активисти са обвинени в подбуждане на неподчинение срещу публичен орган;

Й.  като има предвид, че на 27 март 2015 г. Националната асамблея на ДРК създаде парламентарна информационна мисия за събиране на информация и докладване относно задържанията; като има предвид, че в своя доклад мисията стигна до заключението, че липсват доказателства за това, че лидерите на движението „Филимби“ и участниците в него са участвали или планирали терористични или други тежки престъпления, и призова за политическо решение за тяхното незабавно освобождаване;

К.  като има предвид, че на 15 юни 2015 г. 14 международни организации и 220 организации от ДРК за защита на правата на човека призоваха за незабавното и безусловно освобождаване на двамата активисти;

Л.  като има предвид, в този контекст, откриването на масов гроб, в който са били намерени около 421 тела, в Малуку, намиращ се на около 80 km от централна Киншаса;

М.  като има предвид, че министърът на правосъдието неотдавна призна, че съдебната система на ДРК страда от много проблеми, включително клиентелизъм, влияние, злоупотреби, корупция, безнаказаност и несправедливост във връзка със съдебните решения;

Н.  като има предвид, че свободата на печата е ограничавана от заплахи и нападения срещу журналисти, и че много медии са закрити или цензурирани незаконно;

О.  като има предвид, че следващите национални избори са насрочени за ноември 2016 г., с трудна програма що се отнася до тяхното организиране и финансиране;

П.  като има предвид, че гражданското общество изигра важна роля в ДРК в рамките на политическия преход от 2003 г., изборите през 2006 и 2011 г., преразглеждането на договорите за добив, спирането на ДРК от Инициативата за прозрачност на добивната промишленост през 2013 г., както и изготвянето на избирателния закон от 2013 г. и на законодателството срещу сексуалното насилие;

Р.  като има предвид, че реакцията на правителството към ангажираността на гражданското общество представлява опит активистите и предоставящите защита организации да се третират като политическа опозиция с цел тяхното подкопаване;

С.  като има предвид, че през юни 2014 г. ЕС изпрати мисия за последващи действия след наблюдението на изборите, която изтъкна необходимостта от актуализиране на избирателните списъци, необходимостта от създаване на условия за лоялна конкуренция между кандидатите, както и необходимостта от засилване на защитата на обществените свободи, на системата за оспорване на изборни резултати и на борбата срещу безнаказаността;

Т.  като има предвид, че Националната индикативна програма за ДРК за периода 2014—2020 г., финансирана с 620 милиона евро от 11-ия Европейски фонд за развитие, отдава приоритет на засилването на управлението и на принципите на правовата държава, включително провеждането на реформи в съдебната система, полицията и армията;

1.  Изразява съжаление по повод на загубата на човешки живот и произволното насилие срещу протестиращи и техните задържания по време на протестите през януари 2015 г., заедно с репресиите срещу активисти и политически опоненти, и по-конкретно на събитията, настъпили по време на учредяването на движението „Филимби“ през март 2015 г.;

2.  Призовава органите на ДРК незабавно и безусловно да освободят Ив Маквамбала и Фред Баума, както и да отменят всички обвинения срещу тях и други лидери на движението „Филимби“, както и срещу всички други активисти, лишени от свобода заради убежденията си и политически опоненти, които са били произволно арестувани и задържани единствено поради техните политически възгледи или за участие в мирни дейности;

3.  Подкрепя призивите на Националната асамблея на ДРК за бързо постигане на политическо решение, което да позволява на членовете на движението „Филимби“ и на други мирни сдружения на гражданското общество да упражняват своето право на свобода на изразяване на мнение и на сдружаване, без страх от преследване;

4.  Настоятелно призовава органите да гарантират, че задържаните лица не са били подлагани и не се подлагат на актове на изтезание или малтретиране, както и да гарантират пълна защита и достъп до техните семейства и адвокати;

5.  Счита, че фактът, че НРА е държала задържаните лица без повдигнато обвинение в продължение на повече от 48 часа, като им е отказала достъп до правна помощ и те не са били изправени пред компетентен съдебен орган, представлява грубо нарушение на права, гарантирани от Конституцията на Демократична република Конго;

6.  Призовава правителството на ДРК да започне пълно, задълбочено и прозрачно разследване, съвместно с международните партньори, във връзка със събитията от януари и март 2015 г., и да бъдат установени всички незаконни действия или отказ на права или свободи; настоява всички длъжностни лица, заподозрени, че са отговорни за нарушаването на права или свободи, гарантирани от национални и международни текстове, да бъдат подведени под съдебна отговорност;

7.  Е силно загрижен относно непрекъснатите опити за ограничаване на свободата на изразяване на мнение, мирни събрания и сдружения, както и относно увеличаването на броя на нарушенията на тези свободи от страна на органите, като се има предвид, че правилният политически климат е абсолютно необходим за постигането на успешен изборен цикъл в ДРК през следващата година;

8.  Изразява особено съжаление относно факта, че тези нарушения са насочени по-конкретно към опозиционни лидери и младежки движения;

9.  Призовава органите на ДРК да гарантират, че горепосочените свободи са незабавно и безусловно спазени, особено през избирателния период, както са гарантирани от Конституцията на ДРК и от международното право за правата на човека;

10.  Припомня, че зачитането на политическото многообразие и политическата опозиция, откритият и мирен политически дебат, както и пълното упражняване на конституционните свободи на изразяване на мнение, мирни събрания, сдружения и информация са абсолютно необходими, за да се гарантира произвеждането на демократични избори, които са надеждни, приобщаващи, мирни и навременни; настоява, че подобни гаранции са от първостепенно значение в особено нестабилния регион на Големите езера и зависят също и от успешното прилагане на Споразумението за мир, сигурност и сътрудничество от Адис Абеба; във връзка с това подкрепя усилията на международните пратеници за региона на Големите езера;

11.  Насърчава Парламента и Сената на ДРК, както и президента на ДРК, Жозеф Кабила, да въведат всички необходими мерки за консолидиране на демокрацията и за гарантиране на истинско участие в управлението на страната от всички политически сили, гражданското общество и движенията за защита на демокрацията, които изразяват волята на нацията на ДРК, въз основа на конституционни и правни норми, както и при произвеждането на свободни и честни избори;

12.  Насърчава разработването на платформи, като например „Филимби“, които предоставят възможност на силите за защита на демокрацията да бъдат чути, и подкрепя участието на младите хора в изборния процес, от който са били несправедливо изключени;

13.  Припомня ангажимента, поет от ДРК в рамките на Споразумението от Котону да зачита демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността в политическите длъжности; настоятелно призовава правителството на ДРК да спазва тези разпоредби в съответствие с член 11, буква б) и с членове 96 и 97 от Споразумението от Котону и, в противен случай, отправя искане към Комисията да започне съответната процедура в съответствие с членове 8, 9 и 96 от Споразумението от Котону;

14.  Настоява, че характерът и размерът на допълнителното подпомагане от страна на ЕС за изборния процес в ДРК трябва да зависи от постигнатия напредък във връзка с изпълнението на препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на избори от 2011 г. и на мисията за последващи действия от 2014 г., зачитането на сроковете за произвеждане на избори и представянето на надежден бюджет;

15.  Настоятелно призовава делегацията на ЕС да наблюдава развитието на събитията и да използва всички подходящи средства и инструменти, включително Европейския инструмент за демокрация и права на човека, за подкрепа на защитниците на правата на човека и движенията в защита на демокрацията;

16.  Настоятелно призовава съдебните органи на ДРК да отстояват своята независимост от всякаква политическа инструментализация и да гарантират защитата на правата, признати от правните инструменти, като например достъпа до правосъдие и правото на справедлив съдебен процес;

17.  Настоятелно призовава органите на ДРК да преустановят омаловажаването на значението на масовия гроб в близост до Киншаса и повтаря призива на ЕС и ООН за спешно, прозрачно и надеждно разследване с цел да се успокоят семействата на изчезналите лица и да се сложи край на различните твърдения;

18.  Осъжда незаконното затваряне и неправомерната цензура на медиите, както и временното спиране на телекомуникациите;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на правителствата на държавите от региона на Големите езера, на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго, на генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0388.

Правна информация - Политика за поверителност