Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2757(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0690/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 18.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0278

Přijaté texty
PDF 345kWORD 85k
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk
Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy
P8_TA(2015)0278RC-B8-0690/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o Demokratické republice Kongo, zejména o případu dvou zadržovaných obránců lidských práv Yvesa Makwambaly a Freda Baumy (2015/2757(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo, zejména na usnesení ze dne 12. září 2013(1) a na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU k témuž tématu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost o situaci v Demokratické republice Kongo, zvláště na prohlášení ze dne 21. Ledna 2015,

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo týkající se situace v oblasti lidských práv v zemi, zejména na prohlášení ze dne 11. února 2015,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii, kterou přijala Rada dne 22. června 2015,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 19. ledna 2015,

–  s ohledem na prohlášení mezinárodních vyslanců pro oblast Velkých jezer ze dne 22. ledna 2015 týkající se situace v Demokratické republice Kongo;

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu zvláštní zpravodajky Africké unie (AU) pro otázky týkající se obránců lidských práv v Africe a zvláštního zpravodaje AU pro otázky související s věznicemi a vazebními podmínkami v Africe ze dne 12. února 2015 o situaci v oblasti lidských práv v návaznosti na události související se změnou volebního zákona v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a na obecné zásady EU týkající se svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Africkou listinu lidských práv a práv národů, kterou Demokratická republika Kongo ratifikovala v roce 1982,

–  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo, zejména na její články 22, 23, 24 a 25,

–  s ohledem na výzvu „Propuštění aktivistů Filimbi“, již dne 15. června 2015 vydalo více než 200 skupin pro lidská práva,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve dnech 19. až 21. ledna 2015 vypukly celonárodní protesty zapříčiněné návrhem volebního zákona, který by umožnil prodloužení funkčního období prezidenta, což je v rozporu s ústavními ustanoveními, a vyžadovalo by to potenciálně velmi zdlouhavé sčítání lidu před konáním celostátních voleb;

B.  vzhledem k tomu, že podle příslušných orgánů zahynulo při protestech 27 osob, ačkoli jiné zdroje hovoří o 42 mrtvých, a vzhledem k tomu, že bylo 350 osob uvězněno, přičemž některé z nich jsou stále ve vězení, aniž by byly postaveny před soud, nebo došlo k jejich násilnému zmizení;

C.  vzhledem k tomu, že při protestech v lednu 2015 vláda přerušila internetové spojení a služby pro zasílání mobilních textových zpráv;

D.  vzhledem k tomu, že volební zákon, který schválil parlament, nakonec uvedené kontroverzní ustanovení neobsahoval;

E.  vzhledem k tomu, že bezprostředně po začátku protestů začaly oficiální orgány uplatňovat tvrdá opatření vůči obráncům lidských práv a opozičním politikům, kteří proti uvedenému ustanovení pokojně protestovali, a to včetně Christophera Ngoyiho, Jean-Claude Muyamba, Vana Kiboka a Cyrilla Doweho, kteří jsou stále zadržováni podle všeho z politicky motivovaných důvodů;

F.  vzhledem k tomu, že dne 15. března 2015 Národní zpravodajská služba (ANR) Demokratické republiky Kongo (DRK) zatkla a bez obvinění zadržovala více než 30 osob v době, kdy byla zahájena činnost prodemokratického hnutí mladých lidí Filimbi, včetně mezinárodních účastníků a aktivistů, hudebníků, podnikatelů a novinářů z DRK;

G.  vzhledem k tomu, že většina aktivistů a sympatizantů byla propuštěna a cizinci byli vyhoštěni ze země, avšak vzhledem k tomu, že Yves Makwambala a Fred Bauma jsou stále zadržováni ve vězení Makala v Kinshase a jsou obviněni z příslušnosti ke sdružení, které vzniklo s cílem útočit na osoby a majetek, organizovat spiknutí proti hlavě státu a pokoušet se buď zničit, nebo změnit „ústavní režim“ a podněcovat lidi k tomu, aby se chopili zbraní proti státním orgánům; vzhledem k tomu, že příslušné orgány obvinily Freda Baumu také z narušení klidu a Yvesa Makwambalu z veřejné urážky hlavy státu, přičemž oba uplatňovali své právo na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování;

H.  vzhledem k tomu, že hnutí Filimbi bylo vytvořeno jako platforma podporující mladé lidi v DRK v tom, aby pokojně a odpovědně vykonávali občanské povinnosti;

I.  vzhledem k tomu, že v březnu a dubnu 2015 zatkly orgány v Gomě (na východě země) a později propustily nejméně 15 aktivistů z hnutí mladých LUCHA, kteří pokojně demonstrovali a žádali o propuštění svých kolegů zadržovaných v Kinshase; vzhledem k tomu, že čtyři z těchto aktivistů čelí obvinění z podněcování k neposlušnosti vůči veřejnému orgánu;

J.  vzhledem k tomu, že dne 27. března 2015 Národní shromáždění DRK zřídilo parlamentní informační misi s cílem shromažďovat informace a podávat zprávy o zatčeních; vzhledem k tomu, že tato mise dospěla ve své zprávě k závěru, že neexistuje důkaz o tom, že by se vedoucí představitelé a účastníci hnutí Filimbi podíleli na jakýchkoli teroristických nebo jiných násilných trestných činech nebo je plánovali, a vyzvala k politickému řešení vedoucímu k jejich okamžitému propuštění;

K.  vzhledem k tomu, že dne 15. června 2015 vyzvalo 14 mezinárodních organizací a 220 organizací DRK pro lidská práva k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění obou aktivistů;

L.  vzhledem k tomu, že v této souvislosti byl v Maluku, přibližně 80 kilometrů od centra Kinshasy, objeven masový hrob, v němž se nacházelo přibližně 421 mrtvých těl;

M.  vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti v nedávné době uznal, že soudní systém DRK se potýká s mnoha problémy, včetně klientelismu, ovlivňování, korupce, beztrestnosti a nespravedlnosti při soudních rozhodnutích;

N.  vzhledem k tomu, že svobodu tisku omezují hrozby a útoky proti novinářům a že činnost mnoha sdělovacích prostředků byla zastavena nebo byly nezákonně cenzurovány;

O.  vzhledem k tomu, že další celonárodní volby jsou plánovány na listopad 2016 s obtížnou agendou, pokud jde o jejich organizaci a financování;

P.  vzhledem k tomu, že občanská společnost hrála důležitou úlohu v DRK v rámci politické transformace v roce 2003, ve volbách v roce 2006 a 2011, při revizi důlních smluv, pozastavení účasti DRK v iniciativě v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu v roce 2013 a při vypracování volebního zákona a právních předpisů proti sexuálnímu násilí v roce 2013;

Q.  vzhledem k tomu, že reakce vlády na zapojení občanské společnosti je pokusem zacházet s aktivisty a zájmové (zastupující) organizace jako s politickou opozicí, aby je oslabila;

R.  vzhledem k tomu, že v červnu 2014 vyslala EU navazující volební misi, která poukázala na potřebu aktualizace seznamů voličů, nutnost vytvoření podmínek pro spravedlivou soutěž kandidátů a na potřebu posílení ochrany veřejných svobod, systému řešení volebních sporů a boje proti beztrestnosti;

S.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro DRK na období 2014–2020, financovaný z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu ve výši 620 milionů EUR, upřednostňuje posílení správy věcí veřejných a právní stát, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

1.  vyjadřuje politování nad ztrátou životů a svévolným násilím proti demonstrantům během protestů v lednu 2015 a jejich zatýkáním a také nad zásahem proti aktivistům a politickým oponentům, zejména pokud jde o události, které nastaly při zahájení činnosti hnutí Filimbi v březnu 2015;

2.  vyzývá orgány DRK, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily a zprostily všech obvinění Yvese Makwambalu a Freda Baumu a ostatní vůdčí představitele platformy Filimbi, jakož i všechny další aktivisty, vězně svědomí a politické oponenty, kteří byli svévolně zatčeni a jsou zadržováni pouze za své politické názory nebo za účast na pokojných aktivitách;

3.  podporuje výzvy Národního shromáždění DRK k dosažení rychlého politického řešení, které umožní členům hnutí Filimbi a dalším mírovým sdružením občanské společnosti uplatňovat svobodu projevu a sdružování beze strachu, že budou sledováni nebo pronásledováni;

4.  naléhavě žádá orgány, aby zajistily, aby zadržení nebyli vystaveni mučení ani špatnému zacházení, a aby zaručily jejich plnou ochranu a styk s rodinami a právníky;

5.  považuje skutečnost, že ANR drží zadržované bez obvinění déle než 48 hodin a odepírá jim přístup k právní pomoci, aniž by je přivedla před příslušný soudní orgán, za zcela otevřené porušení práv zaručených ústavou DRK;

6.  žádá, aby vláda DRK spolu s mezinárodními partnery zahájila úplné, důkladné a transparentní vyšetřování událostí z ledna a března 2015 a aby odhalila veškeré nezákonné činnosti nebo odpírání práv a svobod; trvá na tom, že každý úředník podezřelý z toho, že je odpovědný za porušení práv nebo svobod zaručených národními a mezinárodními dokumenty, musí být postaven před soud;

7.  je velmi znepokojen neustálými pokusy o omezování svobody projevu, pokojného shromažďování a sdružování a rostoucím porušováním těchto svobod ze strany orgánů, vzhledem k tomu, že je nezbytné náležité politické ovzduší, má-li příští rok proběhnout v DRK úspěšný volební cyklus;

8.  považuje za obzvláště politováníhodné, že tato porušení specificky cílí na vůdce opozice a hnutí mladých;

9.  vyzývá orgány DRK, aby zejména ve volebním období zajistily okamžité a bezpodmínečné dodržování výše uvedených svobod, jež jsou zaručeny ústavou DRK a mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

10.  připomíná, že pro zaručení demokratických voleb, které jsou důvěryhodné, otevřené, pokojné a dobře načasované, je nezbytné respektovat politickou rozmanitost a opozici, vést otevřenou a pokojnou politickou diskusi a plně uplatňovat ústavní svobody projevu, pokojného shromažďování, sdružování a informovanosti; trvá na tom, že takové záruky jsou v mimořádně nestabilní oblasti Velkých jezer prvořadé a závisí také na úspěšném provádění dohody z Addis Abeby o míru, bezpečnosti a spolupráci; podporuje v této souvislosti úsilí mezinárodních vyslanců pro oblast Velkých jezer;

11.  vybízí parlament, senát a prezidenta DRK Josepha Kabilu, aby prováděli veškerá opatření nezbytná k upevnění demokracie a zajištění skutečné účasti všech politických sil, občanské společnosti a prodemokratických hnutí, které vyjadřují vůli lidu DRK, na správě země, a to na základě ústavních a právních předpisů i svobodných a spravedlivých voleb;

12.  podporuje rozvoj platforem, jako je Filimbi, které umožňují prodemokratickým silám být slyšeny, a podporuje účast mladých lidí na volebním procesu, z něhož byli nespravedlivě vyloučeni;

13.  připomíná závazek přijatý DRK v rámci dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost v politických funkcích; naléhavě vyzývá vládu DRK, aby dodržovala tato ustanovení v souladu s čl. 11 písm. b), články 96 a 97 dohody z Cotonou, a, pokud tak neučiní, žádá Komisi, aby zahájila příslušný postup v souladu s články 8, 9 a 96 dohody z Cotonou;

14.  trvá na tom, že povaha a výše další podpory EU volebnímu procesu v DRK musí záviset na pokroku dosaženém při provádění doporučení volební pozorovatelské mise EU z roku 2011 a navazující mise z roku 2014, při dodržování volebního kalendáře a při předkládání věrohodného rozpočtu;

15.  naléhavě žádá delegaci EU, aby monitorovala vývoj a využila všech vhodných nástrojů, včetně evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí;

16.  naléhavě vyzývá soudní orgány DRK, aby prosadily svou nezávislost na jakékoli politické instrumentalizaci a zajistily ochranu práv uznávaných právními nástroji, jako je přístup ke spravedlnosti a právo na spravedlivý proces;

17.  naléhavě vyzývá orgány DRK, aby zastavily bagatelizaci významu masových hrobů nedaleko Kinshasy, a opakuje výzvu EU a OSN k okamžitému, transparentnímu a důvěryhodnému vyšetření s cílem uklidnit rodiny pohřešovaných osob a učinit přítrž různým obviněním;

18.  odsuzuje nelegální uzavírání a hrubou cenzuru sdělovacích prostředků, stejně jako dočasné odstavení telekomunikací;

19.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí oblasti Velkých jezer, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0388.

Právní upozornění - Ochrana soukromí