Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2757(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0690/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 18.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0278

Prijaté texty
PDF 277kWORD 85k
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg
Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu
P8_TA(2015)0278RC-B8-0690/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o Konžskej demokratickej republike, konkrétne o prípade dvoch zadržaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu and Freda Baumu (2015/2757(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o Konžskej demokratickej republike, najmä uznesenie z 12. septembra 2013(1) a uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o situácii v Konžskej demokratickej republike, a najmä vyhlásenie z 21. januára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine, a najmä vyhlásenie z 11. februára 2015,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii, ktorú Rada schválila 22. júna 2015,

–  so zreteľom na závery Rady z 19. januára 2015 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie medzinárodných vyslancov pre oblasť Veľkých jazier z 22. januára 2015 o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu osobitného spravodajcu Africkej únie (AÚ) pre obhajcov ľudských práv a osobitného spravodajcu AÚ pre otázky súvisiace s väznicami a podmienkami zadržiavania v Afrike z 12. februára 2015 o situácii ľudských práv po udalostiach, ktoré sprevádzali zmenu volebného práva v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Konžská demokratická republika ratifikovala v roku 1982,

–  so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky, a najmä články 22, 23, 24 a 25,

–  so zreteľom na výzvu „Sloboda pre aktivistov Filimbi“ (‘Free Filimbi Activists’) z 15. júna 2015, ktorú vydalo viac ako 200 skupín pre ľudské práva;

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže medzi 19. a 21. januárom 2015 vypukli v celej krajine demonštrácie proti návrhu volebného práva, ktoré by umožnilo predĺženie prezidentského mandátu, čo je v rozpore s ústavnými ustanoveniami, a zároveň by bolo treba pred usporiadaním celoštátnych volieb vykonať pravdepodobne veľmi zdĺhavé sčítanie;

B.  keďže podľa orgánov zomrelo počas demonštrácií 27 ľudí, aj keď iné zdroje uvádzajú 42 mŕtvych, a keďže 350 ľudí bolo zatknutých, niektorí z nich sú ešte stále vo väzení bez súdneho procesu, alebo nedobrovoľne zmizli;

C.  keďže počas demonštrácií v januári 2015 vláda zrušila internetové služby a služby posielania textových správ;

D.  keďže nakoniec volebné právo prijaté Európskym parlamentom neobsahovalo sporné ustanovenie;

E.  keďže ihneď po začatí demonštrácií orgány začali potláčať aktivistov za ľudské práva a opozičných politikov vrátane Christophera Ngoyia, Jean-Clauda Muyamba, Vana Kiboka and Cyrilla Dowa, ktorí pokojne protestovali proti tomuto ustanoveniu;

F.  keďže 15. marca 2015 Národná spravodajská agentúra Konžskej demokratickej republiky zatkla a uväznila bez obvinenia viac ako 30 osôb počas otvorenia prodemokratického hnutia mládeže Filimbi vrátane medzinárodných účastníkov, aktivistov, hudobníkov, podnikateľov a novinárov z KDR;

G.  keďže väčšina aktivistov a prívržencov bola prepustená a cudzinci boli vyhostení z krajiny, ale keďže Yves Makwambala a Fred Bauma sú naďalej väznení vo väznici Makala v Kinshase a sú obvinení z toho, že sú členmi združenia, ktoré bolo vytvorené so zámerom útočiť na ľudí a majetky, viesť sprisahanie proti hlave štátu, snažiť sa o zničenie alebo zmenu ústavného systému, ako aj nabádať osoby na boj proti štátnym orgánom; keďže orgány takisto obvinili Freda Baumu z narušenia mieru a Yvesa Makwambalu z toho, že verejne urazil hlavu štátu, pričom obaja konali v rámci slobody prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania;

H.  keďže združenie Filimbi vzniklo ako platforma s cieľom podporiť mladých ľudí v Konžskej demokratickej republike pri vykonávaní občianskych povinností pokojným a zodpovedným spôsobom;

I.  keďže v Gome (na východe KDR) v marci a apríli 2015 orgány zadržali a neskôr prepustili najmenej 15 aktivistov z mládežníckeho hnutia LUCHA, ktorí pokojne demonštrovali a žiadali prepustenie svojich kolegov zadržiavaných v Kinshase; keďže štyria z týchto aktivistov čelia obvineniam z nabádania na neposlušnosť voči verejným orgánom;

J.  keďže 27. marca 2015 založilo Národné zhromaždenie KDR parlamentnú informačnú misiu s cieľom získať informácie a správu o týchto zadržaniach; keďže v správe misie sa uvádza, že neexistuje žiadny dôkaz, že lídri Filimbi a účastníci vykonali alebo plánovali teroristické alebo iné násilné trestné činy a vyzýva sa v nej na politické riešenie s cieľom okamžitého prepustenia;

K.  keďže 15. júna 2015 14 medzinárodných organizácií a 220 organizácií pre ľudské práva v Konžskej demokratickej republike vyzvalo na okamžité a bezpodmienečné prepustenie týchto dvoch aktivistov;

L.  keďže v tejto súvislosti bol objavený masový hrob s približne 421 telami v Maluku asi 80 km od centra Kinshasy;

M.  keďže minister spravodlivosti nedávno priznal, že justičný systém KDR čelí mnohým problémom vrátane klientelizmu, nezákonnému ovplyvňovaniu, korupcie, beztrestnosti a nerovnosti v súdnych rozhodnutiach;

N.  keďže hrozby a útoky proti žurnalistom obmedzujú slobodu tlače a mnohé médiá boli nezákonne zatvorené alebo cenzurované;

O.  keďže najbližšie celoštátne voľby sú naplánované na november 2016, keďže majú zložitý program, pokiaľ ide o ich usporiadanie a financovanie;

P.  keďže občianska spoločnosť v KDR hrala významnú úlohu v súvislosti s politickou premenou v roku 2003, voľbami v roku 2006 a 2011, revíziou zmlúv v oblasti ťažby, pozastavením členstva KDR v iniciatíve pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) v roku 2013 a v súvislosti s prípravou volebného práva a legislatívy proti sexuálnemu násiliu v roku 2013;

Q.  keďže vláda sa v rámci reakcie na angažovanosť občianskej spoločnosti snaží zaobchádzať s aktivistami a osvetovými organizáciami ako s politickou opozíciou s cieľom oslabiť ich;

R.  keďže v júni 2014 vyslala Únia volebnú pozorovateľskú misiu, ktorá poukázala na potrebu aktualizovať zoznam voličov, vytvoriť podmienky na spravodlivú konkurenciu medzi kandidátmi a potrebu posilniť ochranu verejných slobôd, systém riešenia volebných sporov a boj proti beztrestnosti;

S.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014-2020, ktorý je financovaný vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu, patrí posilnenie dobrej správy vecí verejných a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

1.  vyjadruje poľutovanie nad stratou životov a svojvoľným násilím proti demonštrantom počas demonštrácií v januári 2015, ako aj nad ich zatknutiami a zásahmi proti aktivistom a politickým oponentom, a najmä nad udalosťami, ktoré sa odohrali počas otvorenia hnutia Filimbi v marci 2015;

2.  vyzýva orgány KDR, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Yvesa Makwambalu and Freda Baumu a aby stiahli všetky obvinenia proti nim a ďalším lídrom Filimbi, ako aj akýmkoľvek iným aktivistom, väzňom svedomia a politickým oponentom, ktorí boli svojvoľne zatknutí a uväznení čisto pre ich politické názory alebo kvôli účasti na mierových aktivitách;

3.  vyjadruje podporu výzvam Národného zhromaždenia KDR o rýchle hľadanie politického riešenia, ktoré umožní členom Filimbi a iným mierovým združeniam občianskej spoločnosti uplatňovať slobodu prejavu a združovania bez strachu, že budú prenasledovaní a stíhaní;

4.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili, že väzni neboli ani nie sú akýmkoľvek spôsobom mučení a že sa s nimi zaobchádza primerane a aby zabezpečili plnú ochranu a prístup, pokiaľ ide o ich rodinných príslušníkov a právnikov;

5.  považuje skutočnosť, že Národná spravodajská agentúra zadržiavala väzňov bez obvinenia dlhšie ako 48 hodín, pričom im odoprela prístup k právnej pomoci a nepostavila ich pred kompetentný súdny orgán, za bezohľadné porušenie práv, ktoré zaručuje ústava KDR;

6.  požaduje, aby vláda Konžskej demokratickej republiky (KDR) spolu s medzinárodnými partnermi pristúpila k úplnému, dôkladnému a transparentnému vyšetrovaniu udalostí z januára a marca 2015 a aby odhalila všetky nezákonné činnosti alebo odopieranie práv či slobôd; trvá na tom, že každý úradník, ktorý je podozrivý zo zodpovednosti za porušovanie práv alebo slobôd zaručených vnútroštátnymi alebo medzinárodnými textami, musí byť postavený pred súd;

7.  je veľmi znepokojený nad neustálymi pokusmi o obmedzovanie slobody prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania a z rastúceho porušovania týchto slobôd orgánmi, pretože náležité politické ovzdušie je nevyhnutné, ak má byť v KDR v budúcom roku ukončený úspešný volebný cyklus;

8.  považuje za mimoriadne poľutovaniahodné, že tieto porušenia sú osobitne zamerané na vodcov opozície a mládežnícke hnutia;

9.  vyzýva orgány KDR, aby najmä vo volebnom období zabezpečili okamžité a bezpodmienečné dodržiavanie uvedených slobôd, ktoré sú zaručené ústavou KDR a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

10.  pripomína, že na zaručenie demokratických volieb, ktoré sú dôveryhodné, otvorené, pokojné a dobre načasované, je nevyhnutné rešpektovať politickú rozmanitosť a opozíciu, viesť otvorenú a pokojnú politickú diskusiu a v plnej miere uplatňovať ústavné slobody prejavu, pokojného zhromažďovania, združovania a informovanosti; trvá na tom, že takéto záruky sú veľmi dôležité v mimoriadne nestabilnej oblasti Veľkých jazier a že závisia aj od úspešnej realizácie Dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci z Addis Abeby; v tejto súvislosti podporuje úsilie medzinárodných vyslancov pre oblasť Veľkých jazier;

11.  nabáda parlament, senát a prezidenta KDR Josepha Kabilu, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na upevnenie demokracie a zabezpečenie skutočnej účasti všetkých politických síl, občianskej spoločnosti a prodemokratických hnutí, ktoré vyjadrujú vôľu obyvateľov KDR, na správe krajiny, a to na základe ústavných a zákonných ustanovení a slobodných a spravodlivých volieb;

12.  podporuje rozvoj platforiem, ako je Filimbi, ktoré umožňujú, aby boli vypočuté prodemokratické sily, a podporuje účasť mladých ľudí na volebnom procese, z ktorého boli nespravodlivo vylúčení;

13.  pripomína záväzok, ktorý KDR prijala v rámci Dohody z Cotonou, rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ku ktorým patrí sloboda prejavu a sloboda médií, dobrá správa verejných vecí a transparentnosť v politických funkciách; naliehavo vyzýva vládu KDR, aby dodržiavala tieto ustanovenia v súlade s článkom. 11 písm. b) a článkami 96 a 97 Dohody z Cotonou, a ak tak neurobí, žiada Európsku komisiu, aby začala príslušný postup v súlade s článkami 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

14.  trvá na tom, že povaha a výška ďalšej podpory EÚ pre volebný proces v KDR musí závisieť od pokroku pri uplatňovaní odporúčaní volebnej pozorovateľskej misie EÚ z roku 2011 a nadväzujúce misie z roku 2014, dodržiavania volebného kalendára a predkladania vierohodného rozpočtu;

15.  naliehavo vyzýva delegáciu EÚ, aby monitorovala vývoj a využívala všetky vhodné nástroje vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí;

16.  naliehavo vyzýva justičné orgány KDR, aby uplatnili svoju nezávislosť a dištancovali sa od akejkoľvek politizácie a aby zabezpečili ochranu práv priznaných právnymi nástrojmi, ako napríklad prístup k spravodlivosti a právo na spravodlivý súdny proces;

17.  naliehavo vyzýva orgány KDR, aby zastavili bagatelizovanie významu masových hrobov neďaleko Kinshasy, a opakuje výzvu EÚ a OSN na okamžité, transparentné a dôveryhodné vyšetrovanie s cieľom upokojiť rodiny nezvestných osôb a ukončiť rôzne obvinenia;

18.  odsudzuje nelegálne zatváranie a hrubú cenzúru médií, ako aj dočasné odstavenie telekomunikácií;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam krajín oblasti Veľkých jazier, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0388.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia