Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2758(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0703/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 18.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0279

Приети текстове
PDF 478kWORD 89k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург
Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб
P8_TA(2015)0279RC-B8-0703/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно Бахрейн, и по‑специално случая с Набил Раджаб (2015/2758(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Бахрейн, по-конкретно резолюцията си от 6 февруари 2014 г. относно Бахрейн, и по-специално случая на Набил Раджаб, Абдулхади ал-Хаваджа и Ибрахим Шариф(1),

—  като взе предвид изявлението от 17 юни 2015 г. на говорителя на заместник‑председателя/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини относно осъждането на генералния секретар на ал-Уефак Али Салман в Бахрейн;

—  като взе предвид 24-ата съвместна среща на Съвета и министрите ЕС—СССПЗ, проведена в Доха, Катар, на 24 май 2015 г.,

—  като взе предвид решението, взето на срещата на Съвета на министрите на Арабската лига в Кайро на 1 септември 2013 г., за създаване на общоарабски съд по правата на човека в Манама, Бахрейн,

—  като взе предвид доклада, описващ прилагането от страна на правителството на Бахрейн на препоръките на независимата анкетна комисия на Бахрейн от февруари 2014 г. и актуализирането на общия периодичен преглед, представен от правителството на Бахрейн през септември 2014 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, по които Бахрейн е страна,

—  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека, приети през юни 2004 г. и преразгледани през 2008 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство,

—  като взе предвид новата стратегическа рамка на ЕС и план за действие относно правата на човека, чиято цел е да поставят защитата и наблюдението на правата на човека в центъра на политиките на ЕС, и които включват специален раздел, посветен на защитата на защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид посещението на Ставрос Ламбринидис, специален представител на Европейския съюз за правата на човека, в Бахрейн в края на май 2015 г.,

—  като взе предвид членове 5 и 19 от Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Бахрейн обеща да постигне напредък в реформите в областта на положението с правата на човека след публикуването на доклада на независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) на 23 ноември 2011 г., и нейния доклад относно последващите действия от 21 ноември 2012 г.;

Б.  като има предвид, че създаването от Бахрейн на пост омбудсман за Министерството на вътрешните работи, Комисията за правата на затворниците и задържаните лица и специалното звено за разследвания е окуражителен сигнал; като има предвид, че тези институции следва да бъдат по-безпристрастни, прозрачни и независими от правителствените институции;

В.  като има предвид, че от началото на бунтовете от 2011 г. бахрейнските органи увеличиха употребата на ответни мерки срещу активистите на гражданското общество и мирната опозиция; като има предвид, че на 10 юни 2014 г. 47 държави, включително всички 28 държави — членки на ЕС, подписаха съвместно изявление на 26-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека, в която се отбелязва сериозна загриженост относно положението с правата на човека в Бахрейн; като има предвид, че в съвместната декларация изрично са отбелязани предизвикващи загриженост области, включително продължителни присъди за упражняване на правото на свобода на мирни събрания и на сдружаване, липсата на достатъчно гаранции за справедлив съдебен процес, репресии срещу демонстрации, продължаващ тормоз и лишаване от свобода на лица, които упражняват правото си на свобода на мнение и на изразяване, малтретиране и изтезания в центровете за задържане, произволно лишаване от гражданство без справедлив процес и недостатъчна отчетност за нарушенията на правата на човека;

Г.  като има предвид, че Набил Раджаб, бахрейнски защитник на правата на човека и председател на Бахрейнския център за правата на човека (БЦПЧ) и заместник генерален секретар на Международната федерация за правата на човека (FIDH) и член на Консултативния комитет на Хюмън райтс уоч за Близкия изток, беше осъден на шест месеца лишаване от свобода единствено заради мирното упражняване на своята свобода на изразяване на мнение; като има предвид, че Набил Раджаб беше задържан на 1 октомври 2014 г. след посещението му в подкомисията по правата на човека на Европейския парламент по обвинение, че е публикувал съобщения в „Туитър“ относно група от негови сънародници, за които се предполага, че сътрудничат с ИД/Даиш; като има предвид, че той е бил обвинен в обида на публична институция и армията; като има предвид, през ноември 2013 г. Работната група на ООН по произволното задържане описа задържането на г-н Набил Раджаб като произволно;

Д.  като има предвид, че Набил Раджаб е изтърпял няколко присъди лишаване от свобода от създаването на Бахрейнския център за правата на човека през 2002 г.; като има предвид, че срещу Набил Раджаб са предявени допълнителни обвинения, свързани с неговата свобода на изразяване и понастоящем рискува да му бъде постановена присъда до 10 години лишаване от свобода за предполагаема „обида на законоустановен орган“ и „разпространяване на слухове във време на война“;

Е.  като има предвид, че Набил Раджаб, като многобройни защитници на правата на човека, като например Наджи Фатил — датски защитник на правата на човека, Абдулхади ал‑Хаваджа, шведски политически активист, Мохамад Хабиб ал‑Мукдад и други участници в така наречения „Бахрейн 13“, бяха задържани, подложени на съдебен тормоз в Бахрейн, задържани в затвор и изтърпяват продължителни или доживотни присъди като пряка ответна мярка срещу работата им по защита на правата на човека; като има предвид, че за повечето от тях се твърди, че са подложени на насилие, малтретиране и физически или психологически изтезания;

Ж.  като има предвид, че по данни на БЦПЧ, над 3000 души са произволно задържани, като много от тях са защитници на правата на човека, които са задържани и изтърпяват продължителни или доживотни присъди като пряка ответна мярка за техните дейности; като има предвид, че за повечето от тях се твърди, че са подложени на насилие, малтретиране и физически или психологически изтезания;

З.  като има предвид, че на 16 юни 2015 г.генералният секретар на бахрейнската опозиционна партия Ал‑Уефак, шейх Али Салман, беше осъден на четири години лишаване от свобода в рамките на антиправителствени протести, които избухнаха през 2011 г. в разгара на бунтовете на Арабската пролет; като има предвид, че се твърди, че на адвокатите му е било попречено да представят пледоариите си пред съда и не им е била предоставена никаква действителна възможност да представят доказателства; като има предвид, че група от независими експерти на ООН, част от т.нар. Специални процедури на Съвета по правата на човека призова бахрейнските органи да освободят шейх Али Салман;

И.  като има предвид, че от 2012 г. насам Бахрейн злоупотребява със законодателството за борба с тероризма с цел произволно да отнема гражданството на активисти и представители на опозицията, включително на поне 9 непълнолетни лица, като ответна мярка за изразяване на несъгласие; като има предвид, че според редица доклади само през 2015 г. е било отнето гражданството на над 100 активисти, демонстранти и политици, като голяма част от тях са се оказали със статут на лица без гражданство, в разрез с Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство;

Й.  като има предвид, че налагането на смъртно наказание в политически мотивирани дела се увеличи след 2011 г.; като има предвид, че от 2011 г. поне на седем лица е наложено смъртно наказание в рамките на политически дела, като само през 2015 година са наложени смъртни присъди на четирима от тях;

К.  като има предвид, че независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ), създадена с кралски указ за разследване и докладване на събитията в Бахрейн от февруари 2011 г., направи редица препоръки относно правата на човека и политическите реформи; като има предвид, че беше постигнат напредък в реформата на съдебната система и системата на правоприлагане, но че правителството не приложи изцяло основните препоръки на Комисията, а именно освобождаване на лидерите на протеста, осъдени за упражняване на правото си на свобода на словото и на мирни събирания; като има предвид, че разговорите за примирие, известни като национален диалог, са в мъртва точка; като има предвид, че някои групи продължават да бъдат недостатъчно представени в политическата система и силите за сигурност все още не са обвързани със задължение за отчетност;

1.  Призовава за снемане на обвиненията и за незабавно и безусловно освобождаване на всички защитници на правата на човека, политически активисти и други лица, задържани и обвинени с предполагаеми нарушения, свързани с правото на изразяване, на мирни събрания и сдружаване, включително Набил Раджаб, шейх Али Салман и „Бахрейн 13“;

2.  Признава ангажиментите, поети от органите на Бахрейн за прилагане на препоръките на независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) от 2011 г. и на общия периодичен преглед на ООН за Бахрейн (ОПП), както и на препоръки, направени от други механизми на ООН, както и неотдавнашното освобождаване на затворници, обвинени в престъпления, свързани с тяхното политическо сдружаване и изразяване; настоятелно призовава правителството на Бахрейн да изпълни бързо всички препоръки от доклада на НАКБ и от ОПП, да сложи край на всички нарушения на правата на човека и да зачита правата на човека и основните свободи в съответствие с международните задължения на Бахрейн в областта на правата на човека;

3.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка със злоупотребата със законите за борба с тероризма с цел нарушаване на правата на човека в Бахрейн, включително чрез отнемане на гражданство;

4.  Осъжда продължаващото използване на изтезания и други форми на жестоко, унизително отнасяне или наказание срещу затворници, мирни демонстранти и членове на опозицията от органите на Бахрейн и настоятелно призовава правителството на Бахрейн да изпълни своите задължения и ангажименти по Конвенцията на ООН против изтезанията;

5.  Насърчава правителството на Бахрейн да сътрудничи със специалните докладчици на ООН (особено по отношение на изтезанията, свободата на събрания, независимостта на съдиите и адвокатите, и защитниците на правата на човека) и да им отправи постоянна покана;

6.  Отбелязва продължаващите усилия на бахрейнското правителство да реформира Наказателния кодекс и съдебните процедури и насърчава продължаването на този процес; настоятелно призовава правителството на Бахрейн да предприеме всички стъпки, за да гарантира безпристрастна и справедлива съдебна система, осигуряваща справедлив съдебен процес, както и да гарантира безпристрастността на омбудсмана, на специалното звено за разследвания и на Националния институт за правата на човека;

7.  Призовава за незабавното ратифициране на факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията, втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание, Конвенцията за защита на всички лица срещу насилствено изчезване, и Международната конвенция за защита правата на работниците мигранти и членовете на техните семейства;

8.  Призовава бахрейнските органи да продължат националния диалог за консенсус с оглед намиране на трайно и приобщаващо национално помирение и устойчиво политическо решение на кризата; отбелязва, че в един устойчив политически процес, основателни и мирни критики следва да се изразяват свободно; припомня, в този контекст, на бахрейнските органи, че приобщаването на шиитското мнозинство и неговите мирни политически представители при спазване на човешкото достойнство, уважение и справедливост следва да бъдат необходим елемент на всяка надеждна стратегия за национално помирение и устойчива реформа;

9.  Приветства предсрочното освобождаване на опозиционния лидер Ибрахим Шериф през юни 2015 г., след като той беше помилван от краля; счита посоченото решение за подходяща и важна стъпка в процеса на насърчаване на доверието в Бахрейн;

10.  Настоятелно призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да продължи да повишава значението на реформите и помирението във всичките ѝ контакти с правителството на Бахрейн; силно насърчава създаването на работна група по въпросите на правата на човека между ЕС и Бахрейн, но отбелязва, че диалогът относно правата на човека между Ес и Бахрейн не може да замести всеобхватния диалог между правителството и опозицията в самия Бахрейн;

11.  Отбелязва препоръките на омбудсмана, на Комисията за правата на затворниците и задържаните лица и на Националната институция за правата на човека, по-специално относно правата на задържаните лица и условията в затворите, включително относно твърдения за малтретиране и изтезания; насърчава тези органи да продължат работата си по независим, безпристрастен и прозрачен начин и призовава бахрейнските органи да приложат изцяло тези препоръки;

12.  Призовава за бързи колективни усилия на ЕС за разработване на всеобхватна стратегия за това как ЕС и Комисията могат активно да настояват за освобождаването на лишени от свобода активисти и лица, задържани заради убежденията им; призовава ЕСВД и държавите членки да гарантират подходящо прилагане на Насоките на ЕС за правата на човека, по-конкретно по отношение на защитниците на правата на човека и изтезанието, от делегацията на ЕС в Риад и посолствата на държавите членки в Бахрейн и да докладва за тяхното прилагане;

13.  Призовава за забрана на ЕС на износа на сълзотворен газ и оборудване за борба с безредици, докато се провеждат разследванията по отношение на неправомерната им употреба и докато виновните за тази неправомерна употреба бъдат подведени под отговорност;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Кралство Бахрейн и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0109.

Правна информация - Политика за поверителност