Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2758(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0703/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 18.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0279

Přijaté texty
PDF 345kWORD 88k
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk
Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába
P8_TA(2015)0279RC-B8-0703/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o Bahrajnu, především o případu Nabíla Radžaba (2015/2758(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bahrajnu, zejména na své usnesení ze dne 6. února 2014 o Bahrajnu, především o případech Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádži a Ibráhíma Šarífa(1),

–  s ohledem na prohlášení ze dne 17. června 2015, které učinil mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o odsouzení generálního tajemníka strany al-Wifáq Alího Salmána v Bahrajnu,

–  s ohledem na 24. zasedání Smíšené rady EU a Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) a zasedání ministrů konané v katarském Dauhá dne 24. května 2015,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ministrů Ligy arabských států ze dne 1. září 2013, která zasedala v Káhiře, zřídit v hlavním městě Bahrajnu Manámě panarabský soud pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu, v níž jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak bahrajnská vláda uplatňuje doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise z února 2014, a aktuální informace o všeobecném pravidelném hodnocení, které předložila bahrajnská vláda v září 2014,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv, které byly přijaty v červnu 2004 a přehodnoceny v roce 2008,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o omezení případů bezdomovectví,

–  s ohledem na nový unijní strategický rámcový a akční plán pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a sledování, nakolik se dodržují, dostala do centra politiky EU ve všech oblastech, a který obsahuje zvláštní oddíl týkající se ochrany obhájců lidských práv,

–  s ohledem na návštěvu zvláštního zástupce EU pro oblast lidských práv Stavrose Lambrinidise v Bahrajnu, která se konala koncem května 2015,

–  s ohledem na články 5 a 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na zveřejnění zprávy bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise dne 23. listopadu 2011 a na navazující zprávu ze dne 21. listopadu 2012 Bahrajn slíbil, že dosáhne pokroku, pokud jde změnu situace v oblasti lidských práv;

B.  vzhledem k povzbudivému vytvoření funkce veřejného ochránce práv při Ministerstvu vnitra, ustavení Komise pro práva vězňů a zadržovaných osob a zřízení zvláštního odboru vyšetřování; vzhledem k tomu, že tyto orgány by měly být nestrannější, transparentnější a nezávislejší na vládních orgánech;

C.  vzhledem k tomu, že od začátku povstání v roce 2011 bahrajnské orgány zintenzivnily využívání represivních orgánů proti aktivistům občanské společnosti a nenásilné opozici; vzhledem k tomu, že dne 10. června 2014 podepsalo 47 států, včetně 28 členských států EU, na 26. zasedání Rady OSN pro lidská práva společné prohlášení, v němž poukázalo na závažné obavy ohledně situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že v tomto společném prohlášení byly výslovně uvedeny oblasti, které vzbuzují obavy, včetně rozsudků dlouhodobého odnětí svobody za uplatňování práva na svobodu pokojného sdružování a shromažďování, neexistence dostatečných záruk, pokud jde o spravedlivý proces, represí vůči demonstrantům, pokračujícího zastrašování a věznění osob uplatňujících své právo na svobodu přesvědčení a projevu, špatného zacházení ve vazebních zařízeních, svévolného odebírání státní příslušnosti bez řádného soudního řízení a nedostatečné odpovědnosti za porušování lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že Nabíl Radžab, bahrajnský ochránce lidských práv a předseda bahrajnského Centra pro lidská práva, zástupce generálního tajemníka Mezinárodní federace pro lidská práva a člen poradního výboru oddělení pro Blízký východ organizace Human Rights Watch, byl odsouzen k šestiletému vězení pouze za to, že pokojně uplatňoval své právo na svobodu projevu; vzhledem k tomu, že poté, co navštívil podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu, byl Nabíl Radžab dne 1. října 2014 zatčen na základě obvinění, že zveřejnil tweety o skupině svých krajanů, kteří údajně spolupracují s IS/Daiš; vzhledem k tomu, že byl obviněn z urážky veřejného orgánu a armády; vzhledem k tomu, že v listopadu 2013 pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování označila zadržování pana Nabíla Radžaba za svévolné;

E.  vzhledem k tomu, že od doby, kdy bylo v roce 2002 vytvořeno bahrajnské Centrum pro lidská práva, si Nabíl Radžab odpykal několik trestů odnětí svobody; vzhledem k tomu, že proti Nabílu Radžabovi byla vznesena další obvinění týkající se jeho svobody projevu a že v současné době mu hrozí až 10 let odnětí svobody za údajnou „urážku statutárního orgánu“ a „šíření zvěstí v době války“;

F.  vzhledem k tomu, že stejně jako v případě Nabíla Radžaba, bylo zadrženo mnoho dalších ochránců lidských práv, jako je Nadži Fatíl, dánský ochránce lidských práv Abdulhádí al-Chawádža, švédský politický aktivista Mohammed Habíb al-Muqdád a další osoby sdružené do tzv. skupiny „Bahrajn 13“, kteří se stali předmětem zastrašování ze strany soudní moci v Bahrajnu, byli uvězněni a odpykávají si v přímé odvetě za svou činnost při ochraně lidských práv dlouhé nebo doživotní tresty odnětí svobody; vzhledem k tomu, že většina z nich se údajně stala předmětem násilí, špatného zacházení a fyzického nebo psychického mučení;

G.  vzhledem tomu, že podle bahrajnského Centra pro lidská práva je svévolně zadržováno více než 3 000 osob, řadu z nichž tvoří ochránci lidských práv, kteří byli zatčeni a odpykávají si dlouhé a doživotní tresty v rámci přímé odvety za svou činnost; vzhledem k tomu, že většina z nich se údajně stala předmětem násilí, špatného zacházení a fyzického nebo psychického mučení;

H.  vzhledem k tomu, že dne 16. června 2015 byl generální tajemník hlavní bahrajnské opoziční strany al-Wifák Šejch Alí Salmán odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody v souvislosti s protivládními protesty, které vypukly v roce 2014 v době, kdy v daném regionu vrcholilo povstání „Arabské jaro“; vzhledem k tomu, že jeho právníkům soud údajně neumožnil předložit ústní argumenty a nedostalo se jim žádné rozumné možnosti prostudovat si důkazy; vzhledem k tomu, že skupina nezávislých odborníků OSN, část z níž je známa pod názvem zvláštní postupy působící v rámci Rady pro lidská práva, naléhavě vyzvala bahrajnské orgány, aby Šejcha Alího Salmána propustily;

I.  vzhledem k tomu, že od roku 2012 Bahrajn zneužívá protiteroristické právní předpisy k tomu, aby v odvetě za disidentské postoje svévolně odebíral státní příslušnost aktivistům a členům opozice, včetně devíti nezletilých; vzhledem k tomu, že podle několika zpráv jen z roku 2015 byla státní příslušnost odebrána více než stovce aktivistů, protestujících a politiků, což vedlo k tomu, že značná část z nich se stala osobami bez státní příslušnosti, což představuje porušení Úmluvy OSN o omezení případů bezdomovectví;

J.  vzhledem k tomu, že od roku 2011 se rozšiřuje využívání trestu smrti v politicky motivovaných případech; vzhledem k tomu, že od roku 2011 byl trest smrti v politických případech udělen alespoň sedmi osobám, přičemž jen v roce 2015 byly k tomuto trestu odsouzeny čtyři z těchto sedmi osob;

K.  vzhledem k tomu, že bahrajnská nezávislá vyšetřovací komise, která byla vytvořena na základě královského výnosu s cílem vyšetřit události, které se odehrály v Bahrajnu v únoru 2011, a podat o nich zprávu, vydala řadu doporučení týkajících se oblasti lidských práv a politických reforem; vzhledem k tomu, že bylo dosaženo pokroku při přepracovávání právního systému a systému prosazování práva, vláda však neuplatnila veškerá hlavní doporučení této komise, zejména pokud jde o propuštění vůdců protestů odsouzených za uplatňování svého práva na svobodu projevu a pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že došlo k pozastavení rozhovorů vedených s cílem dosáhnout usmíření, které jsou známy pod názvem „národní dialog“; vzhledem k tomu, že v politickém systému mají některé skupiny stále nedostatečné zastoupení a že bezpečnostní složky se nikomu nezodpovídají;

1.  vyzývá ke stažení obvinění a k okamžitému bezpodmínečnému propuštění všech ochránců lidských práv, politických aktivistů a dalších osob, které jsou zadržovány a obviněny z údajného porušování předpisů týkajících se svobody projevu, pokojného shromažďování a sdružování, včetně Nabíla Radžaba, Šejcha Alího Salmána a skupiny „Bahrajn 13“;

2.  je si vědom závazku bahrajnských orgánů uplatňovat doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise z roku 2011 a všeobecného pravidelného hodnocení Bahrajnu ze strany OSN a také doporučení, která vydaly další mechanismy OSN, a nedávného propuštění řady vězňů obviněných z trestných činů v souvislosti s politickým sdružováním a svobodou projevu; naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby urychleně provedla všechna doporučení uvedená ve zprávě bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise a všeobecném pravidelném hodnocení, aby ukončila veškeré porušování lidských práv a aby v souladu se svými závazky v oblasti mezinárodních lidských práv dodržovala lidská práva a základní svobody;

3.  vyjadřuje své značné znepokojení nad zneužíváním antiteroristických zákonů v Bahrajnu k porušování lidských práv, mj. i na základě zbavování osob státní příslušnosti;

4.  odsuzuje neustálé používání mučení a jiného krutého a ponižujícího zacházení nebo trestání vězňů, pokojných protestujících a členů opozice ze strany bahrajnských orgánů a naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby dostála svým povinnostem a závazkům v rámci Úmluvy OSN proti mučení;

5.  vybízí bahrajnskou vládu, aby spolupracovala se zvláštními zpravodaji OSN (zejména se zpravodaji pro mučení, svobodu shromažďování, nezávislost soudců a právníků a ochránce lidských práv) a aby pro ně vydala trvalé pozvání;

6.  poukazuje na trvalé úsilí bahrajnské vlády o reformu trestního zákoníku a právního řízení a vybízí k pokračování tohoto procesu; naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby přijala veškeré kroky k tomu, aby zaručila nezávislý a spravedlivý systém soudnictví, který by zajistil řádný proces, a aby zaručila nezávislost veřejného ochránce práv, zvláštního odboru vyšetřování a Národního ústavu pro lidská práva;

7.  vyzývá k okamžité ratifikaci opčního protokolu Úmluvy proti mučení, druhého opčního protokolu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož cílem je zrušení trest smrti, Úmluvy o ochraně všech osob před násilným zmizením a Mezinárodní úmluvy o ochraně práv migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků;

8.  vyzývá bahrajnské orgány, aby pokračovaly v dialogu národního konsenzu s cílem dosáhnout trvalého národního usmíření, které by nikoho nevylučovalo, a trvalého politického řešení této krize; podotýká, že v rámci udržitelného politického procesu by mělo být možné svobodně vyjadřovat legitimní nenásilnou kritiku; připomíná v této souvislosti bahrajnským orgánům, že nepostradatelným prvkem jakékoli důvěryhodné strategie národního usmíření a únosné reformy by mělo být zapojení šíitské většiny a jejích nenásilně jednajících politických zástupců na základě lidské důstojnosti, respektu a spravedlnosti;

9.  vítá předčasné propuštění opozičního vůdce Ibráhíma Šarífa z vězení v červnu 2015 poté, co mu byla udělena královská milost; domnívá se, že toto rozhodnutí je vítaným a důležitým krokem v procesu podpory důvěry v Bahrajn;

10.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby při všech svých jednáních s bahrajnskou vládou poukazovala na význam reforem a usmíření; důrazně vybízí k vytvoření pracovní skupiny pro oblast lidských práv mezi EU a Bahrajnem, podotýká však, že dialog mezi EU a Bahrajnem týkající se této oblasti nemůže nahradit komplexní dialog mezi vládou a opozicí v samotném Bahrajnu;

11.  bere na vědomí doporučení veřejného ochránce práv, Komise pro práva vězňů a zadržovaných osob a Národního ústavu pro lidská práva, zejména pokud jde o práva zadržovaných osob a jejich podmínek ve vězení, i pokud jde o údajné špatné zacházení a mučení; vybízí tyto orgány, aby pokračovaly ve své činnosti nezávislým, nestranným a transparentním způsobem, a vyzývá bahrajnské orgány, aby uplatnily veškerá tato doporučení;

12.  vyzývá k urychleným společným snahám EU o vypracování komplexní strategie týkající se toho, jak může EU a Komise aktivně dosáhnout propuštění uvězněných aktivistů a vězňů svědomí; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistila řádné uplatňování pokynů EU pro oblast lidských práv, zejména pokud jde o ochránce lidských práv a o mučení, ze strany delegace EU v Rijádu a velvyslanectví členských států v Bahrajnu, a aby podala zprávu o jejich uplatňování;

13.  vyzývá EU k tomu, aby do doby, než bude vyšetřeno nevhodné používání slzného plynu a zařízení k udržování veřejného pořádku a než budou osoby, které je nevhodně používají, pohnány k odpovědnosti, zakázala jejich vývoz;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Bahrajnského království a členům Rady pro spolupráci v Perském zálivu.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0109.

Právní upozornění - Ochrana soukromí