Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2758(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0703/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 18.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0279

Priimti tekstai
PDF 264kWORD 86k
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras
Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo atvejis
P8_TA(2015)0279RC-B8-0703/2015

2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (2015/2758(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bahreino, ypač į savo 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawaja ir Ibrahimo Sharifo atvejų(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 17 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai pareiškimą dėl partijos „al-Wefaq“ generalinio sekretoriaus Ali Salmano nuteisimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 24 d. Dohoje, Katare, vykusį 24-ąjį ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos Bendrosios tarybos bei ministrų susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 1 d. Kaire susirinkusios Arabų lygos ministrų tarybos sprendimą Bahreino sostinėje Manamoje įsteigti Arabų žmogaus teisių teismą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo mėn. Bahreino vyriausybės pateiktą ataskaitą, kurioje išsamiai išdėstoma, kaip Bahreinas įgyvendina 2014 m. vasario mėn. Bahreino Nepriklausomos tyrimų komisijos rekomendacijas, ir atnaujintą visuotinį periodinį vertinimą;

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurių yra prisijungęs Bahreinas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. birželio mėn. patvirtintas ir 2008 m. peržiūrėtas Europos Sąjungos gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo,

–  atsižvelgdamas į naujuosius ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriais siekiama žmogaus teisių apsaugą ir stebėseną paversti vienu svarbiausiu visų sričių ES politikos aspektu ir į kuriuos yra įtrauktas atskiras skirsnis dėl žmogaus teisių gynėjų apsaugos,

–  atsižvelgdamas į ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais Stavro Lambrinidžio vizitą į Bahreiną 2015 m. gegužės pabaigoje,

–  atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 5 ir 19 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi po to, kai 2011 m. lapkričio 23 d. Bahreino nepriklausoma tyrimų komisija paskelbė ataskaitą ir 2012 m. lapkričio 21 d. paskelbė tolesnę ataskaitą, Bahreinas pažadėjo padaryti pažangą vykdydamas reformas, susijusias su žmogaus teisių padėtimi;

B.  kadangi teikia vilčių tai, kad buvo sukurta Vidaus reikalų ministerijos ombudsmeno pareigybė, Kalinių ir sulaikytųjų teisių komisija ir Specialiųjų tyrimų skyrius; kadangi šias institucijas reikėtų padaryti labiau nešališkas, skaidrias ir nepriklausomas nuo vyriausybinių institucijų;

C.  kadangi nuo 2011 m. sukilimo pradžios Bahreino valdžios institucijos vis dažniau naudoja represines priemones prieš pilietinės visuomenės aktyvistus ir taikią opoziciją; kadangi 2014 m. birželio 10 d. 47 valstybės, įskaitant visas 28 ES valstybes nares, per 28-ąją JT Žmogaus teisių tarybos sesiją pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame išreiškė rimtą susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties Bahreine; kadangi bendrame pareiškime buvo nurodytos sritys, kurios kelia susirūpinimą, įskaitant nuosprendžius už naudojimąsi teise į taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę, kuriais įkalinama ilgam laikui, pakankamų garantijų dėl sąžiningo teismo proceso trūkumą, demonstracijų malšinimą, asmenų, besinaudojančių teise į nuomonės ir išraiškos laisvę, nuolatinį persekiojimą ir įkalinimą, netinkamą elgesį ir kankinimą sulaikymo įstaigose, savavališką pilietybės atėmimą be tinkamo proceso ir nepakankamą atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus;

D.  kadangi Bahreino žmogaus teisių gynėjas, Bahreino žmogaus teisių centro pirmininkas, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir organizacijos „Human Rights Watch“ Vidurio Rytų skyriaus patariamojo komiteto narys Nabeel Rajab buvo nuteistas šešiems mėnesiams kalėti vien dėl to, kad taikiai naudojosi savo saviraiškos laisve; kadangi Nabeel Rajab buvo suimtas 2014 m. spalio 1 d. po jo vizito Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetyje remiantis kaltinimais, kad jis paskelbė „Twitter“ žinutes apie Bahreino piliečių grupę, kuri galbūt bendradarbiauja su IS / „Da'esh“; kadangi jam pateikti kaltinimai dėl viešos institucijos ir kariuomenės įžeidimo; kadangi 2013 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais Nabeelo Rajabo sulaikymą apibūdino kaip savavališką;

E.  kadangi Nabeel Rajab nuo to laiko, kai sukūrė Bahreino žmogaus teisių centrą, keletą kartų buvo nuteistas kalėti; kadangi Nabeelui Rajabui iškelti kiti kaltinimai, susiję su jo saviraiškos laisve, ir jam gresia įkalinimas dešimčiai metų už tariamą „statutinės institucijos įžeidimą“ ir „gandų skleidimą karo metu“;

F.  kadangi panašiai, kaip Nabeel Rajab, daug žmogaus teisių gynėjų, pvz., Naji Fateel, Danijos žmogaus teisių gynėjas Adbulhadi Al-Khawaja, Švedijos politinis aktyvistas Mohammed Habib Al-Muqdad ir kiti taip vadinamo Bahreino tryliktuko nariai, buvo sulaikyti, Bahreine patyrė teisinį priekabiavimą, buvo įkalinti ir kalės ilgą laiką arba iki gyvos galvos ir šie veiksmai yra tiesioginės represijos dėl jų veiklos ginant žmogaus teises; kadangi pranešama, kad prieš daugelį iš jų buvo naudojama prievarta, su jais buvo netinkamai elgiamasi ir jie buvo fiziškai arba psichologiniai kankinami;

G.  kadangi, pasak Bahreino žmogaus teisių centro, daugiau nei 3 000 kalinių yra savavališkai sulaikyti, daug iš jų yra žmogaus teisių gynėjai, kurie buvo įkalinti ir kalės ilgą laiką arba iki gyvos galvos ir šie veiksmai yra tiesioginės represijos dėl jų veiklos ginant žmogaus teises kadangi pranešama, kad prieš daugelį iš jų buvo naudojama prievarta, su jais buvo netinkamai elgiamasi ir jie buvo fiziškai arba psichologiškai kankinami;

H.  kadangi 2015 m. birželio 16 d. pagrindinės Bahreino opozicijos partijos „al-Wefaq“ generalinis sekretorius Sheikh Ali Salman buvo nuteistas kalėti ketverius metus dėl antivyriausybinių protestų, kilusių 2011 m., pačiame regione vykusių Arabų pavasario sukilimų įkarštyje; kadangi pranešama, kad jo advokatams teismas neleido pateikti žodinių argumentų ir jiems nebuvo suteikta jokios realios galimybės išnagrinėti įrodymus; kadangi Jungtinių Tautų nepriklausomų ekspertų grupė, kurios dalis žinoma kaip Žmogaus teisių tarybos specialiosios procedūros, paragino Bahreino valdžios institucija paleisti Sheikhą Ali Salmaną;

I.  kadangi nuo 2012 m. Bahreinas piktnaudžiavo teisės aktais dėl kovos su terorizmu ir savavališkai atėmė pilietybę iš aktyvistų ir opozicijos narių, įskaitant mažiausiai devynis nepilnamečius, tai naudodamas kaip represinę priemonę už prieštaravimą; kadangi, remiantis keliais pranešimais, vien tik 2015 m. pilietybė atimta daugiau kaip 100 aktyvistų, protestuotojų ir politikų ir daugelis jų tapo asmenimis be pilietybės, pažeidžiant JT konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo;

J.  kadangi nuo 2011 m. padaugėjo mirties bausmės naudojimo politinėse bylose atvejų; kadangi nuo 2011 m. mažiausiai septyniems asmenims buvo paskelbti mirties bausmės nuosprendžiai politinėse bylose ir vien tik 2015 m. buvo nuteisti keturi iš jų;

K.  kadangi karaliaus įsakymu įsteigta Bahreino nepriklausoma tyrimų komisija Bahreine 2011 m. vasario mėn. įvykiams tirti ir ataskaitoms dėl jų teikti pateikė keletą rekomendacijų dėl žmogaus teisių ir politinių reformų; kadangi buvo padaryta pažanga pertvarkant teisinę ir teisėsaugos sistemas, tačiau vyriausybė įgyvendino ne visas pagrindines Komisijos rekomendacijas, pvz., ji neįgyvendino rekomendacijos paleisti protesto vadovus, nuteistus už tai, kad naudojosi savo teise į saviraiškos ir susirinkimų laisvę; kadangi susitaikymo derybos, dar vadinamos nacionaliniu dialogu, užstrigo; kadangi kai kurios grupės vis dar neturi atstovų politinėje sistemoje, o saugumo pajėgos išlieka neatskaitingos;

1.  ragina panaikinti kaltinimus visiems žmogaus teisių gynėjams, politiniams aktyvistams ir kitiems asmenims, sulaikytiems ir apkaltintiems padarius pažeidimus, susijusius su teise į saviraišką, taikius susirinkimus ir asociacijas, įskaitant Nabeelį Rajabą, Sheikhą Ali Salmaną ir „Bahreino tryliktuką“, ir juos nedelsiant ir besąlygiškai paleisti;

2.  pripažįsta Bahreino valdžios institucijų įsipareigojimus įgyvendinti Bahreino Nepriklausomos tyrimų komisijos 2011 m. rekomendacijas ir JT visuotiniame periodiniame vertinime pateiktas rekomendacijas, taip pat rekomendacijas, kurios buvo pateiktos pagal kitus JT mechanizmus, ir tai, kad neseniai buvo paleista daug kalinių, apkaltintų nusikaltimais, susijusiais su jų politine asociacija ir saviraiška; ragina Bahreino vyriausybę įgyvendinti visas Bahreino Nepriklausomos tyrimų komisijos atskaitoje ir visuotiniame periodiniame vertinime pateiktas rekomendacijas, nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus ir gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, laikantis Bahreino tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje;

3.  išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl piktnaudžiavo Bahreine teisės aktais dėl kovos su terorizmu, pažeidžiant žmogaus teises, įskaitant pilietybės atėmimą;

4.  smerkia tolesnį kankinimų naudojimą ir kitą žiaurų ir žeminantį Bahreino valdžios institucijų elgesį su kaliniais, taikiais protestuotojais ir opozicijos nariais ar jų baudimą ir ragina Bahreino vyriausybę laikytis savo prievolių ir įsipareigojimų pagal JT konvenciją prieš kankinimą;

5.  ragina Bahreino vyriausybę bendradarbiauti su JT specialiaisiais pranešėjais (visų pirma specialiaisiais pranešėjais teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais, kankinimų klausimais bei teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais) ir jiems išduoti nuolatinį kvietimą;

6.  atkreipia dėmesį į Bahreino vyriausybės dedamas pastangas reformuoti baudžiamąjį kodeksą ir teisines procedūras ir ragina šį procesą tęsti; ragina Bahreino vyriausybę imtis visų priemonių, kad būtų užtikrinta nešališka ir teisinga teismų sistema, užtikrintas tinkamas teisminis procesas ir užtikrintas jo ombudsmeno, Specialiųjų tyrimų skyriaus ir Nacionalinės žmogaus teisių institucijos nepriklausomumas;

7.  ragina nedelsiant ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvų protokolą, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrąjį fakultatyvinį protokolą, kuriuo siekiama panaikinti mirties bausmę, Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo ir Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos;

8.  ragina Bahreino valdžios institucijas tęsti nacionalinį dialogą dėl konsensuso siekiant ilgalaikio ir įtraukaus nacionalinio susitaikymo ir tvarių politinių krizės sprendimų; pažymi, kad tvariame politiniame procese turėtų būti galima laisvai išreikšti teisėtą ir taikią kritiką; atsižvelgdamas į tai, primena Bahreino valdžios institucijoms, kad šiitų daugumos ir jų taikių politinių atstovų įtraukimas remiantis žmogišku orumu, pagarba ir teisingumu turėtų būti būtina bet kokios patikimos nacionalinio susitaikymo ir tvarios reformos dalis;

9.  palankiai vertina tai, kad 2015 m. birželio mėn. suteikus karaliaus atleidimą, anksčiau laiko buvo paleistas opozicijos lyderis Ibrahim Sharif; mano, kad šis sprendimas yra laukiamas ir svarbus žingsnis pasitikėjimo skatinimo Bahreine procese;

10.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę toliau pabrėžti reformų ir susitaikymo svarbą visuomet, kai ji bendraus su Bahreino vyriausybe; tvirtai skatina įsteigti ES ir Bahreino darbo grupę žmogaus teisių klausimais, tačiau pažymi, kad ES ir Bahreino dialogas žmogaus teisių klausimais negali pakeisti visapusiško vyriausybės ir opozicijos dialogo pačiame Bahreine;

11.  atkreipia dėmesį į ombudsmeno, Kalinių ir sulaikytųjų teisių komisijos ir Nacionalinės žmogaus teisių institucijos rekomendacijas, visų pirma dėl sulaikytųjų teisių ir jų sąlygų kalėjime, įskaitant rekomendacijas dėl kaltinimų dėl netinkamo elgesio ir kankinimo; skatina tas institucijas nepriklausomai, nešališkai ir skaidriai tęsti savo veiklą ir ragina Bahreino valdžios institucijas visiškai įgyvendinti šias rekomendacijas;

12.  ragina ES skubiai imtis bendrų veiksmų, kad būtų sukurta strategija, dėl to, kaip ES ir Komisija galėtų aktyviai daryti spaudimą, kad būtų paleisti įkalinti veikėjai ir sąžinės kaliniai; ragina EIVT ir valstybes nares užtikrinti, kad ES delegacija Rijade ir valstybių narių ambasados Bahreine tinkamai įgyvendintų ES žmogaus teisių gaires, visų pirma žmogaus teisių gynėjų ir kankinimo klausimais, ir teiktų ataskaitas apie jų įgyvendinimą;

13.  ragina ES uždrausti ašarinių dujų ir minios kontroliavimo priemonių eksportą, kol nebus atlikti tyrimai dėl jų netinkamo naudojimo ir kol nebus patraukti atsakomybėn tokio netinkamo naudojimo kaltininkai;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėms narėms.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0109.

Teisinė informacija - Privatumo politika