Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2766(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0707/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0280

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 81k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των δύο Χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (2015/2766(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας ειδικών επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 19ης Μαΐου 2014, που συντάχθηκε στο πλαίσιο των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού του 2000,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, του 2013,

–  έχοντας υπόψη το εθνικό σχέδιο του Σουδάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε το 2013 και βασίζεται στις αρχές της οικουμενικότητας και της ισότητας μεταξύ όλων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συγκεκριμένα δε τα ψηφίσματα 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007, 63/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 65/206 της 21ης Δεκεμβρίου 2010, 67/176 της 20ής Δεκεμβρίου 2012 και 3/69 της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το ζήτημα ενός μορατόριουμ για την κατάργηση της θανατικής ποινής, με το οποίο καλούσε τις χώρες στις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται η θανατική ποινή να εφαρμόσουν ένα δικαιοστάσιο θανατικών εκτελέσεων με σκοπό την κατάργησή της,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Michael Yat, της Ευαγγελικής Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας του Νότιου Σουδάν, συνελήφθη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του Σουδάν (NISS) μετά το κήρυγμά του στο Βόρειο Χαρτούμ, στη Ευαγγελική Πρεσβυτεριανή Εκκλησία, κλάδο της Ευαγγελικής Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας, κατά την επίσκεψή του στο Σουδάν στις 21 Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Yat Michael συνελήφθη αμέσως μετά το κήρυγμα κατά το οποίο λέγεται ότι καταδίκασε τη διαμφισβητούμενη πώληση εκκλησιαστικής γης και ιδιοκτησίας και τη μεταχείριση των Χριστιανών στο Σουδάν·

B.  έχοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Yen Reith συνελήφθη στις 11 Ιανουαρίου 2015, αφού προηγουμένως είχε εγχειρίσει στην Υπηρεσία Θρησκευτικών Υποθέσεων του Σουδάν επιστολή με την οποία ζητούσε να πληροφορηθεί για τον πάστορα Michael και επιθυμούσε να μάθει περισσότερα για την σύλληψή του·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι και οι δύο άνδρες εκρατούντο απομονωμένοι έως την 1η Μαρτίου 2015 και ότι στις 4 Μαΐου 2015, απαγγέλθηκαν και στους 2 πολλαπλές κατηγορίες σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Σουδάν του 1991, μεταξύ των οποίων: από κοινού διάπραξη εγκληματικών πράξεων (άρθρο 21), υπονόμευση της συνταγματικής τάξης (άρθρο 51), εξαπόλυση πολέμου κατά του κράτους (άρθρο 50), κατασκοπεία (άρθρο 53), παράνομη απόκτηση ή αποκάλυψη επίσημων εγγράφων (άρθρο 55), υποκίνηση σε μίσος (άρθρο 64), διατάραξη της ειρήνης (άρθρο 69) και βλασφημία (άρθρο 125)·

Δ.  έχοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες βάσει των άρθρων 50 και 53 του Ποινικού Κώδικα του Σουδάν τιμωρούνται με ποινή θανάτου, σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι κηρυχθούν ένοχοι·

E.  έχοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2015 οι σουδανικές αρχές κατέστρεψαν τμήμα του συγκροτήματος της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Μπάχρι· έχοντας υπόψη ότι ο δικηγόρος της εκκλησίας, Mohamed Mustafa, που είναι επίσης δικηγόρος των δύο συλληφθέντων ιερέων και ο πάστωρ Hafez της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Μπάχρι παραπονέθηκαν ότι ο κυβερνητικός υπάλληλος κατέστρεφε λάθος τμήμα του συγκροτήματος· έχοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν και οι δύο επειδή εμπόδιζαν δημόσιο υπάλληλο στην άσκηση των καθηκόντων του· έχοντας υπόψη ότι η επίσημη κυβέρνηση συνέχισε να καταστρέφει το λάθος τμήμα του συγκροτήματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά εκκλησιαστικών ηγετών, ο εκφοβισμός χριστιανικών κοινοτήτων και η καταστροφή εκκλησιαστικής περιουσίας συνεχίζονται με εντονότερο ρυθμό μετά την απόσχιση του Νότιου Σουδάν το 2011·

Ζ.  έχοντας υπόψη ότι 12 κορίτσια, μέλη της Χριστιανικής Κοινότητας από τα βουνά Νούμπα, συνελήφθησαν στις 25 Ιουνίου 2015, καθώς έφευγαν από τη Βαπτιστική Εκκλησία, με την κατηγορία ότι ήταν άσεμνα ενδεδυμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα την επομένη, απαλλαγμένα από την κατηγορία, ενώ τα άλλα 10 υπό όρους·

Η.  έχοντας υπόψη ότι τα κορίτσια αυτά θα πρέπει να παρουσιαστούν στο δικαστήριο, κατηγορούμενα σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ποινικού Κώδικα του Σουδάν, το οποίο έχει ως εξής: «Όποιος διαπράττει σε δημόσιο χώρο άσεμνη πράξη ή πράξη αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή φέρει άσεμνο ιματισμό ή ανάρμοστο προς τα κοινά ήθη ή προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, τιμωρείται είτε με μαστίγωση, η οποία μπορεί να μην υπερβαίνει τα σαράντα χτυπήματα, είτε με πρόστιμα, είτε και με τα δύο μαζί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο το Σουδάν έχει υπογράψει, περιλαμβάνει το δικαίωμα στη ζωή και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας και μεταχείρισης, αλλά ότι η ποινή του θανάτου καθώς και ο ακρωτηριασμός, η μαστίγωση και άλλες μορφές σωματικής τιμωρίας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη χώρα για ορισμένα ποινικά αδικήματα·

Ι.  έχοντας υπόψη η κατάρτιση ενός οικουμενικού μορατόριουμ για τη θανατική ποινή με σκοπό την πλήρη κατάργησή της πρέπει να παραμείνει ένας από τους κύριους στόχους της διεθνούς κοινότητας, όπως επανέλαβε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2014·

1.  καλεί τις σουδανικές αρχές να άρουν όλες τις κατηγορίες κατά των ιερέων Michael Yat και Peter Yen Reith και ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωσή τους· καλεί εν τω μεταξύ την κυβέρνηση του Σουδάν να διασφαλίσει ότι έως την ελευθέρωσή τους οι δύο πάστορες δεν θα υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση και ότι θα προστατευθεί η σωματική και ψυχική τους ακεραιότητα·

2.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σουδάν να παρακολουθεί τις δικαστικές διαδικασίες και να παρέχει συνδρομή στους πάστορες· καλεί την ΕΕ να ηγηθεί τις αποκάλυψης και της καταδίκης των σοβαρών και εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας στη χώρα·

3.  υπενθυμίζει στις αρχές του Σουδάν τις υποχρεώσεις τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για προστασία της ελευθερίας των θρησκειών και πεποιθήσεων· επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία θρησκείας, συνειδήσεως ή πεποιθήσεων αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο πρέπει να προστατεύεται παντού και για όλους· καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές βίας και εκβιασμού που παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος να έχει ή να μην έχει ή να ασπαστεί κάποιος τη θρησκεία της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης απειλών, σωματικής βίας ή ποινικών κυρώσεων για τον εξαναγκασμό πιστών ή άπιστων να απαρνηθούν τη θρησκεία τους ή να προσηλυτιστούν σε κάποια άλλη·

4.  καταδικάζει τη σύλληψη 12 κοριτσιών της Χριστιανικής κοινότητας· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να σταματήσει τις διώξεις κατά των 10 κοριτσιών τα οποία απομένει να απαλλαγούν της κατηγορίας για διάπραξη αδικήματος· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να επιτρέπει στους πολίτες να ενδύονται σύμφωνα με τα ήθη της ιδικής τους θρησκείας·

5.  καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει κάθε νομοθεσία που επιφέρει διακρίσεις λόγω θρησκείας και να προστατέψει την ταυτότητα των μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών κάθε θρησκεύματος·

6.  καταδικάζει τις διώξεις εις βάρος Χριστιανών και την ανάμιξη σε εκκλησιαστικές υποθέσεις· ζητεί επίμονα από την κυβέρνηση του Σουδάν να παραιτηθεί κάθε τέτοιας δραστηριότητας· καλεί το Σουδάν να ανακαλέσει τους νόμους περί αποστασίας και να παύσει να κλείνει εκκλησίες και άλλους θρησκευτικούς χώρους·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να αναμορφώσει το νομοθετικό σύστημα της χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες και να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων, ιδιαίτερα δε σε σχέση με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, των μειονοτήτων και των μειονεκτουσών ομάδων·

8.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστεί ένα οικουμενικό μορατόριουμ με σκοπό την κατάργησή της· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση του Σουδάν, να καταργήσει τη θανατική ποινή, καθώς και την πρακτική της μαστίγωσης, που εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα και να μετατρέψει τις υφιστάμενες θανατικές καταδίκες·

9.  Ανησυχεί ιδιαιτέρως για την εντεινόμενη καταστολή της δράσης των μελών της αντιπολίτευσης· αποκηρύσσει μετ’ επιτάσεως την απόφαση του δικαστηρίου του Oumdourman της 6ης Ιουλίου 2015 να καταδικάσει σε 20 μαστιγώσεις, με άμεση εφαρμογή, τον Mastour Ahmed Mohamed, αντιπρόεδρο του κόμματος του Κογκρέσου, καθώς και άλλα δύο μέλη της διοίκησής του· εκφράζει την υποστήριξή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται κυρίως από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και την τρόικα (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης για την κατάσταση στο Σουδάν και υποστηρίζει τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την προώθηση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου