Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2766(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0707/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0280

Elfogadott szövegek
PDF 260kWORD 77k
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Két keresztény lelkész helyzete Szudánban
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Az Európai Parlament 2015. július 9-i állásfoglalása két keresztény lelkész helyzetéről Szudánban (2015/2766(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az emberi jogi szakértők által az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának különleges eljárásai keretében kiadott 2014. május 19-i jelentésre,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az ENSZ a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára,

–  tekintettel a 2000. évi Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel a vallás és a meggyőződés szabadságáról szóló 2013-as uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel Szudán 2013-ban elfogadott nemzeti emberi jogi tervére, amely az egyetemesség és a mindenkit megillető egyenlőség elvein alapul,

–  tekintettel az ENSZ-közgyűlés határozataira, különösen a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratóriumról szóló 2007. december 18-i 62/149. számú, 2008. december 18-i 63/168. számú, 2010. december 21-i 65/206. számú, 2012. december 20-i 67/176. és 2014. december 18-i 3/69. számú határozataira, amelyekben felszólítja azokat az országokat, ahol még mindig létezik halálbüntetés, hogy vezessenek be moratóriumot a kivégzésekre a halálbüntetés eltörlése céljából,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Michael Yatot, a dél-szudáni presbiteriánus evangélikus egyház lelkészét azt követően vette őrizetbe a szudáni nemzeti hírszerzési és biztonsági szolgálat (NISS), hogy 2014. december 21-i szudáni látogatása alkalmával prédikációt tartott a szudáni presbiteriánus evangélikus egyházhoz tartozó kartúmi északi templomban; mivel a lelkészt közvetlenül azután tartóztatták le, hogy az igehirdetés során az értesülések szerint elítélte az egyház földterületeinek és ingatlanainak vitatott eladását és Szudán keresztényekkel való bánásmódját;

B.  mivel Peter Yen Reith lelkészt 2015. január 11-én azt követően tartóztatták le, hogy levelet jutatott el a Szudáni Vallásügyi Hivatalba, amelyben tájékoztatást kért Michael lelkészről és letartóztatásáról;

C.  mivel mindkét lelkészt 2015. március 1-jéig magánzárkában tartották, és 2015. május 4-én mindkettejüket az 1991-es szudáni büntető törvénykönyv szerint több bűncselekmény elkövetésével vádolták meg, többek között közösen elkövetett bűncselekményekkel (21. cikk), az alkotmányos rend aláásásával (51. cikk), állam ellen folytatott hadviseléssel (50. cikk), kémkedéssel (53. cikk), hivatalos dokumentumok szabálytalan megszerzésével és nyilvánosságra hozatalával (55.cikk), gyűlöletkeltéssel (64. cikk), rendzavarással (69. cikk) és istenkáromlással (125. cikk);

D.  mivel elmarasztaló ítélet esetén a szudáni büntető törvénykönyv 50. és 53. cikke szerinti vádak halálbüntetéssel járnak;

E.  mivel 2015. július 1-jén a szudáni hatóságok lerombolták az evangélikus egyház Bahriban található épületegyüttesének egy részét; mivel Mohamed Musztafa, az egyház és egyben a két lelkész ügyvédje és Hafez úr, a bahri evangélikus egyház lelkésze is azt panaszolta, hogy a kormányhivatalnok nem az épületegyüttes megfelelő részét rombolta le; mivel mindkettejüket amiatt tartóztatták le, hogy egy köztisztviselőt feladatainak ellátása során akadályoztak; mivel a kormányhivatalnok folytatta az épületegyüttes nem megfelelő részének lerombolását;

F.  mivel Dél-Szudán 2011-es elszakadása óta az egyházi vezetőket érő fenyegetések, a keresztény közösségek megfélemlítése és az egyházi tulajdon megsemmisítése gyorsított ütemben folytatódik Szudánban;

G.  mivel 2015. június 25-én egy baptista templomból kijövet letartóztattak a Nuba-hegységből származó 12 keresztény lányt azzal a váddal, hogy illetlenül voltak felöltözve; mivel két lányt másnap vádemelés nélkül elengedtek és a többi tízet óvadék ellenében szabadlábra helyezték;

H.  mivel a 12 keresztény lánynak a bíróság előtt kell megjelennie, mivel megvádolták őket a szudáni büntető törvénykönyv 152. cikke alapján, amely a következőt mondja ki: „Bármely személy, aki közterületen illetlen, vagy a közerkölcsbe ütköző cselekményt követ el, illetve szeméremsértő, közerkölcsbe ütköző vagy közmegbotránkozást okozó ruhában jelenik meg, negyven ütést meg nem haladó korbácsolással vagy pénzbírsággal, illetve mindkettővel büntetendő”;

I.  mivel a Szudán által aláírt, az emberek és népek jogairól szóló afrikai charta magában foglalja az élethez való jogot és a kínzás, továbbá a kegyetlen, embertelen és megalázó büntetés és bánásmód tiltását, de mivel számos büntetőjogi ítélet esetében továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést, a korbácsolást, a csonkítást és más testi fenyítést;

J.  mivel a halálbüntetéssel kapcsolatos egyetemes moratóriumot azzal a céllal vezették be, hogy teljes eltörlése továbbra is a nemzetközi közösség egyik legfontosabb célkitűzése maradjon, amint azt az ENSZ 2014. december 18-i közgyűlése is megerősítette;

1.  felszólítja a szudáni hatóságokat, hogy ejtsék a Michael Yat és Peter Yen Reith lelkészek ellen felhozott összes vádat, és felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátásukra; ugyanakkor felszólítja a szudáni kormányt, hogy szabadon bocsátásukig garantálja, hogy a két lelkészt nem vetik alá kínzásnak vagy egyéb bántalmazásnak, és hogy testi és lelki épségüket teljes mértékben tiszteletben tartják;

2.  kéri, hogy az Európai Unió szudáni küldöttsége kövesse nyomon a bírósági eljárást, és nyújtson segítséget a lelkészeknek; felszólítja az EU-t, hogy játsszon vezető szerepet abban, hogy hangsúlyozza és elítéli az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Szudánban történő rendkívül gyakori megsértését;

3.  emlékezteti a szudáni hatóságokat a vallás és a meggyőződés szabadságának megvédésével kapcsolatos nemzeti és nemzetközi szintű kötelezettségeikre; ismételten leszögezi, hogy a gondolat, a vallás és a meggyőződés szabadsága egyetemes emberi jog, amelyet mindenhol és mindenki esetében meg kell védeni; határozottan elítéli az erőszak és a megfélemlítés minden formáját, amely korlátozza azt a jogot, hogy bárki szabad akaratából megválaszthatja vagy megváltoztathatja vallását, illetve vallás nélkül élhet, ideértve a fenyegetést, a fizikai erő vagy büntetések alkalmazását azzal a céllal, hogy hívőket vallásuk megtagadására vagy más vallásra való áttérésre, nem hívőket pedig valamely vallás felvételére kényszerítsenek;

4.  elítéli a 12 keresztény lány letartóztatását; sürgeti Szudánt, hogy szüntesse be a 10 lánnyal szemben folytatott eljárást, akiknek a törvénysértés vádja alóli tisztázása még várat magára;

5.  felhívja Szudán kormányát, hogy helyezzen hatályon kívül a vallási alapon hátrányosan megkülönböztető minden jogszabályt, valamint védje meg a kisebbségi csoportok – köztük mindenféle vallási csoport – identitását;

6.  elítéli a keresztények zaklatását és az egyházi ügyekbe való beavatkozást; sürgeti a szudáni kormányt, hogy tartózkodjon az ilyen tevékenységtől; felszólítja Szudánt, hogy vonja vissza a hitelhagyásra vonatkozó törvényeket, és hagyjon fel a templomok és vallási helyszínek bezárásával;

7.  felszólítja a szudáni kormányt, hogy az alapvető emberi jogok és szabadságok védelme érdekében a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban hajtsa végre az ország jogrendszerének reformját, illetve biztosítsa valamennyi egyén emberi jogait, különös tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, a vallási kisebbségek és a hátrányos helyzetű csoportok vonatkozásában;

8.  megismétli, hogy minden körülmények között elítéli a halálbüntetést, és azt, hogy ennek eltörlése érdekében szükség van egy egész világra kiterjedő moratórium bevezetésére; felszólítja a szudáni kormányt, hogy ennek megfelelően törölje el a halálbüntetést, csakúgy, mint a korbácsolás még hatályban lévő gyakorlatát, és a kiszabott halálbüntetéseket pedig módosítsák;

9.  Mélységesen aggódik az ellenzék tagjait érő növekvő elnyomás miatt, határozottan visszautasítja az Oumdourman-i bíróság 2015. július 6-i határozatát, amelyben azonnal végrehajtandó 20 korbácsütésre ítélik a kongresszusi párt alelnökét, Mastour Ahmed Mohamedet és két másik vezetőjét: Assem Omart és Ibrahim Mohamedet; támogatja az ENSZ, az Európai Unió, az Afrikai Unió és a trojka (Norvégia, Nagy Britannia, Egyesült Államok) arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a szudáni helyzetre tárgyalásos megoldás szülessen, és hogy támogassák a civil társadalomnak és az ellenzéki pártoknak egy inkluzív békefolyamat előmozdítására tett erőfeszítéseit;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Szudáni Köztársaság kormányának, az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, valamint a Pánafrikai Parlamentnek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat