Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0259(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0243/2015

Teksty złożone :

A8-0243/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/09/2015 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0281

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 61k
Wtorek, 8 września 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna ***
P8_TA(2015)0281A8-0243/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji z 1930 r. dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do kwestii dotyczących polityki społecznej, (06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06732/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 153 ust. 2 w związku z art. 153 ust. 1 lit. a) i b), art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art.218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0079/2015),

–  uwzględniając Protokół z 2014 r. do Konwencji z 1930 r. dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0243/2015),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności