Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0259(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0243/2015

Predkladané texty :

A8-0243/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0281

Prijaté texty
PDF 249kWORD 61k
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg
Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: sociálna politika ***
P8_TA(2015)0281A8-0243/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa sociálnej politiky (06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06732/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 153 ods. 2 v spojení s článkom 153 ods. 1 písm. a) a b), článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0079/2015),

–  so zreteľom na Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0243/2015),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia