Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0259(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0243/2015

Ingivna texter :

A8-0243/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0281

Antagna texter
PDF 236kWORD 60k
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg
ILO:s konvention om tvångsarbete: socialpolitik ***
P8_TA(2015)0281A8-0243/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 september 2015 om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller frågor som rör socialpolitiken (06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06732/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet lagt fram i enlighet med artiklarna 153.2 jämförd med artikel 153.1 a och b, artikel 218.6 andra stycket a v och artikel 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0079/2015),

–  med beaktande av 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0243/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy