Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0410(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0234/2015

Внесени текстове :

A8-0234/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0283

Приети текстове
PDF 459kWORD 64k
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 25 февруари 2014 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене (2)относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0796),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8‑0234/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 94, 31.3.2014 г., стр. 1.
(2) Приети текстове от 15.4.2014 г., P7_TA(2014)0344.

Правна информация - Политика за поверителност