Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0410(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0234/2015

Indgivne tekster :

A8-0234/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0283

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 60k
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg
Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. september 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 25. februar 2014(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0796),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0234/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 94 af 31.3.2014, s. 1.
(2) Vedtagne tekster af 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik