Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0410(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0234/2015

Esitatud tekstid :

A8-0234/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Hääletused :

PV 08/09/2015 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0283

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 59k
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg
Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  võttes arvesse kontrollikoja 25. veebruari 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0796) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8‑0234/2015),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)ELT C 94, 31.3.2014, lk 1.
(2)Vastuvõetud tekstid, 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika