Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0410(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0234/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0234/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0283

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 60k
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg
Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. syyskuuta 2015 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 25. helmikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0796),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0234/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 94, 31.3.2014, s. 1.
(2)Hyväksytyt tekstit 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö