Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0410(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0234/2015

Texte depuse :

A8-0234/2015

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Voturi :

PV 08/09/2015 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0283

Texte adoptate
PDF 241kWORD 63k
Marţi, 8 septembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 septembrie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 februarie 2014(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) privind propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0796),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8–0234/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 94, 31.3.2014, p. 1.
(2) Texte adoptate la 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Notă juridică - Politica de confidențialitate