Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0410(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0234/2015

Predkladané texty :

A8-0234/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0283

Prijaté texty
PDF 251kWORD 63k
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  zo zreteľom na stanovisko Súdneho dvora z 25. februára 2014(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0796),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0234/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 94, 31.3.2014, s. 1.
(2) Prijaté texty, 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia