Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0186/2015

Předložené texty :

A8-0186/2015

Rozpravy :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0284

Přijaté texty
PDF 400kWORD 64k
Úterý, 8. září 2015 - Štrasburk
Obchodování s produkty z tuleňů ***I
P8_TA(2015)0284A8-0186/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0045),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0037/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. května 2015(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0186/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. září 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 737/2010
P8_TC1-COD(2015)0028

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/1775.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí