Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2040(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0197/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0197/2015

Rasprave :

PV 07/09/2015 - 23
CRE 07/09/2015 - 23

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0287

Usvojeni tekstovi
PDF 353kWORD 78k
Utorak, 8. rujna 2015. - Strasbourg
Postupci i načini saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014.
P8_TA(2015)0287A8-0197/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. rujna 2015. o postupcima i načinima saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014. (2015/2040(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 246. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. prosinca 2005. o smjernicama za odobrenje Komisije(1),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 20. listopada 2010. o reviziji Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske Komisije(2),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 14. rujna 2011. da izmijeni članke 106. i 192. Poslovnika Europskog parlamenta i Prilog XVII. navedenom Poslovniku(3);

–  uzimajući u obzir Kodeks ponašanja europskih povjerenika, a posebno njegove članke 1.3. do 1.6.,

–  uzimajući u obzir članke 52. i 118. Poslovnika te Prilog XVI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam i Odbora za pravna pitanja(A8-0197/2015 ),

budući da:

A.  saslušanja kandidata za povjerenike, koja su prvi put održana 1994., sada su dobro uhodana praksa kojom se povećava demokratski legitimitet institucija Europske unije i te institucije približavaju europskim građanima;

B.  saslušanja su neophodna kako bi Parlament mogao donijeti prosudbu o Komisiji utemeljenu na informacijama pri izglasavanju povjerenja, čime se Komisiji omogućuje preuzimanje dužnosti;

C.  postupkom saslušanja Parlamentu i građanima EU-a daje se mogućnost upoznavanja i ocjenjivanja osobnosti, kvalifikacija, pripremljenosti i prioriteta kandidata te njihovo poznavanje resora koji im je dodijeljen;

D.  postupkom saslušanja povećava se transparentnost i demokratski legitimitet Komisije u cjelini;

E.  jednakost žena i muškaraca mora se zajamčiti u svim područjima, uključujući zapošljavanje; budući da se taj zahtjev mora odražavati u sastavu Europske komisije; budući da su unatoč opetovanim zahtjevima Jean-Claudea Junckera 2014. godine vlade kao kandidate predložile daleko veći broj muškaraca nego žena; budući da su predložene kandidatkinje prvenstveno iz država članica s manjim brojem stanovnika, dok su veće države članice uvelike ignorirale taj zahtjev; budući da je jedino pravedno rješenje da se od svake države članice zatraži da predloži dva kandidata, jednog muškarca i jednu ženu, tako da kandidat za predsjednika može predložiti visokokvalitetan kolegij s jednakim brojem muškaraca i žena;

F.  postupak saslušanja može se uvijek poboljšati, iako je njegova učinkovitost već postala očita, posebno fleksibilnijim i dinamičnijim dijalogom povjerenika i zastupnika koji su članovi odbora nadležnog za saslušanje;

G.  tijekom saslušanja kandidata za potpredsjednika Komisije Fransa Timmermansa naglašena je potreba za prilagođavanjem postupaka Parlamenta u slučaju da jedan ili više potpredsjednika imaju poseban status u budućim Komisijama;

H.  u članku 3. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) navodi se da Unija „promiče [...] ravnopravnost žena i muškaracaˮ te se u članku 23. Povelje o temeljnim pravima Europske unije navodi da „ravnopravnost žena i muškaraca mora biti osigurana u svim područjima, uključujući zapošljavanje, rad i plaćuˮ;

1.  smatra da su javna saslušanja kandidata za povjerenike važna prilika za Parlament i građane EU-a da ocijene prioritete svakog kandidata i njihovu profesionalnu prikladnost za tu funkciju;

2.  smatra da bi bilo korisno odrediti krajnji rok u kojem sve države članice moraju predložiti svoje kandidate kako bi novoizabrani predsjednik Komisije imao dovoljno vremena za dodjelu resora uzimajući u obzir radno iskustvo i životopis kandidata, a Parlament za provedbu saslušanja i ocjenjivanja te poziva svog predsjednika da započne raspravu s drugim institucijama radi postizanja tog cilja;

3.  također smatra da bi svaka država članica od sada nadalje trebala predložiti najmanje dva kandidata – muškarca i ženu na temelju ravnopravnosti – koje bi novoizabrani predsjednik Komisije uzeo u obzir; smatra da je važno da Unija i u okviru vlastitih institucija ostvari ciljeve spolne ravnopravnosti koje je postavila;

4.  smatra da bi trebalo poboljšati provjere izjava o financijskim interesima kandidata za povjerenike koje provodi Odbor za pravna pitanja; smatra da bi u tom pogledu izjave o financijskim interesima trebale uključivati obiteljske interese kako je utvrđeno člankom 1.6. smatra da je potvrda Odbora za pravna pitanja o nepostojanju sukoba interesa, dana na osnovi podrobne analize izjava o financijskim interesima, ključni preduvjet za održavanje saslušanja u nadležnom odboru;

5.  podsjeća na to da su odbori odgovorni za provođenje saslušanja; ipak smatra da bi se u slučaju da potpredsjednik Komisije ima odgovornosti koje su prvenstveno horizontalne, saslušanja iznimno mogla provoditi i u različitom formatu kao što je sjednica Konferencije predsjednika ili Konferencije predsjednika odbora pod uvjetom da takva sjednica omogućuje dijalog i uključuje nadležne odbore kako bi im se omogućilo da saslušaju svog kandidata za povjerenika;

6.  smatra da bi se u pisani upitnik koji se šalje prije svakog saslušanja smjelo uvrstiti sedam pitanja, a ne pet, ali bez dodatnih potpitanja uz svako pitanje;

7.  smatra da bi bilo bolje kada bi se saslušanja sastojala od oko 25 pitanja, pri čemu bi svaki ispitivač odmah mogao postaviti dodatno pitanje kako bi se povećala učinkovitost i inkvizitorna priroda saslušanja;

8.  smatra da bi se postupcima za nadzor odgovora kandidata za povjerenika tijekom saslušanja moglo pomoći u poboljšanju kontrole i povećanju odgovornosti Komisije kao cjeline; stoga poziva na periodičnu provjeru prioriteta na koje je uputio kandidat za povjerenika nakon početka njegova mandata;

9.  smatra da bi se na sastancima ocjenjivanja koje koordinatori održavaju nakon saslušanja trebale primjenjivati sljedeće smjernice:

   ako koordinatori jednoglasno odobre kandidata – pismo o odobrenju;
   ako koordinatori jednoglasno odbiju kandidata – pismo o neprihvaćanju;
   ako velika većina koordinatora odobri kandidata – pismo u kojem se izjavljuje odobrenje velike većine (manjine mogu zatražiti da se spomene da njihova skupina ne dijeli gledište većine);
   ako se ne postigne velika većina glasova ili ako je većina članova (bez konsenzusa) protiv kandidata te ako koordinatori to smatraju nužnim:
   najprije dodatnim pisanim pitanjima zatražiti više informacija;
   ako koordinatori ni tada ne budu zadovoljni – uz odobrenje Konferencije predsjednika zatražiti još jedno saslušanje u trajanju od jednog i pol sata;
   ako se članovi i dalje ne budu mogli usuglasiti ili ako se ne postigne velika većina glasova koordinatora – održati glasovanje odbora;
   velika većina glasova u ovom kontekstu trebala bi se odnositi na koordinatore koji zajedno predstavljaju najmanje dvije trećine članstva odbora;

10.  napominje da su saslušanja iz 2014. potakla više medijskog i javnog interesa nego prijašnja, djelomično zbog razvoja društvenih mreža; vjeruje da će učinak i utjecaj društvenih mreža u budućnosti vjerojatno rasti; smatra da bi trebalo upotrebljavati društvene mreže kako bi se građane EU-a djelotvornije uključilo u postupak saslušanja;

11.  smatra da:

   treba postojati poseban dio internetske stranice Parlamenta gdje će prije javnih saslušanja na svim službenim jezicima Unije biti stavljeni na raspolaganje životopisi kandidata za povjerenike i odgovori na pisana pitanja;
   treba odrediti posebno i vidljivo mjesto na internetskoj stranici Parlamenta na kojem bi se u roku od 24 sata objavile ocjene;
   treba promijeniti pravilo tako da glasi „24 sata nakon ocjenjivanja” jer se neka ocjenjivanja završavaju tek nakon daljnjih postupaka;

12.  smatra da su horizontalna pitanja kojima se utječe na sastav, strukturu i metode rada Komisije u cjelini, a na koje kandidat za povjerenika ne može odgovoriti na primjeren način, zadaća novoizabranog predsjednika; smatra da bi se o takvim pitanjima trebalo raspravljati na sastancima novoizabranog predsjednika i Konferencije predsjednika (jednom na sastanku prije početka postupka saslušanja i jednom nakon njegova završetka);

13.  smatra da bi pregled izjava o financijskim interesima povjerenika trebao ostati u nadležnosti Odbora za pravna pitanja; ipak smatra da je trenutačan opseg izjava o financijskim interesima povjerenika previše ograničen te poziva Komisiju da što je prije moguće preispita svoja pravila o tome; stoga smatra važnim da Odbor za pravna pitanja idućih mjeseci izda smjernice u obliku preporuka ili izvješća o inicijativi s ciljem pomoći u reformi postupaka u vezi s izjavama povjerenika o interesima; smatra da bi se izjave povjerenika o interesima i financijskim interesima trebale odnositi i na članove obitelji koji s njima žive u istom kućanstvu;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL C 285 E, 22.11.2006., str. 137.
(2)SL C 70 E, 8.3.2012., str. 98.
(3)SL C 51 E, 22.2.2013., str. 152.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti