Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 445kWORD 61k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
Въпроси с искане за писмен отговор (тълкуване на член 130, параграф 3 от Правилника)
P8_TA(2015)0295

Решение на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно въпросите с искане за писмен отговор (тълкуване на член 130, параграф 3 от Правилника) (2015/2152(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 4 септември 2015 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 130, параграф 3 от своя Правилник:

„Изразът „по изключение“ трябва да се тълкува в смисъл, че допълнителният въпрос се отнася до въпрос с неотложен характер и че внасянето на този въпрос не може да бъде отложено до следващия месец. Освен това броят на въпросите, внесени съгласно параграф 3, втора алинея, трябва да бъде по-малък от нормата за пет въпроса на месец.“

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност