Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 146kWORD 60k
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg
Forespørgsler til skriftlig besvarelse (fortolkning af forretningsordenens artikel 130, stk. 3)
P8_TA(2015)0295

Europa-Parlamentets afgørelse af 9. september 2015 om forespørgsler til skriftlig besvarelse (fortolkning af forretningsordenens artikel 130, stk. 3) (2015/2152(REG))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til skrivelse af 4. september 2015 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 226,

1.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til forretningsordenens artikel 130, stk. 3:

"Udtrykket "undtagelsesvis" fortolkes på den måde, at den supplerende forespørgsel vedrører et uopsætteligt anliggende, og at indgivelsen af forespørgslen ikke kan vente til den efterfølgende måned. Desuden skal antallet af forespørgsler, der indgives i medfør af stk. 3, andet afsnit, være mindre end det maksimale antal på fem forespørgsler pr. måned."

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik