Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 144kWORD 286k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
Frågor för skriftligt besvarande (tolkning av artikel 130.3 i arbetsordningen)
P8_TA(2015)0295

Europaparlamentets beslut av den 9 september 2015 om frågor för skriftligt besvarande (tolkning av artikel 130.3 i arbetsordningen) (2015/2152(REG))

Europaparlamentet,

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 september 2015 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artikel 226 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 130.3 i arbetsordningen:

”Uttrycket ”i undantagsfall” ska tolkas så, att den ytterligare frågan avser ett brådskande ärende och att inlämningen av frågan inte kan vänta till påföljande månad. Vidare måste det antal frågor som inges i enlighet med punkt 3 andra stycket vara lägre än fem frågor per månad.”

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy