Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 445kWORD 62k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
Прекъсване или закриване на заседанието (тълкуване на член 191 от Правилника)
P8_TA(2015)0296

Решение на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно прекъсване или закриване на заседанието (тълкуване на член 191 от Правилника) (2015/2153(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 4 септември 2015 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя правилник,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 51 на своя правилник:"„Ако е внесено искане за прекъсване или закриване на заседанието, процедурата за гласуване на това искане трябва да бъде започната без забавяне. Следва да бъдат използвани обичайните начини за обявяване на началото на гласуването в пленарна зала и в съответствие със съществуващата практика следва да се предостави достатъчно време на членовете на ЕП да стигнат до пленарната зала.По аналогия с член 152, параграф 2, втора алинея, ако такова искане бъде отхвърлено, друго подобно не може да бъде внасяно повторно през същия ден. В съответствие с тълкуването на член 22, параграф 1 председателят има право да сложи край на прекомерното използване на искания, внесени по настоящия член.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност