Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 307kWORD 62k
Středa, 9. září 2015 - Štrasburk
Přerušení nebo ukončení denního zasedání (výklad článku 191 jednacího řádu)
P8_TA(2015)0296

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. září 2015 o přerušení nebo ukončení denního zasedání (výklad článku 191 jednacího řádu) (2015/2153(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dopis předsedkyně Výboru pro ústavní záležitosti ze dne 4. září 2015,

–  s ohledem na článek 226 jednacího řádu,

1.  rozhodl připojit tento výklad k článku 191 jednacího řádu:"„Je-li předložena žádost o přerušení nebo ukončení denního zasedání, má se o ní hlasovat bez zbytečného odkladu. Měly by být použity obvyklé prostředky pro oznamování hlasování v plénu a v souladu s dosavadní praxí by poslanci měli mít dostatek času na to, aby se dostali do jednacího sálu.Je-li žádost zamítnuta, obdobně s ustanovením čl. 152 odst. 2 druhého pododstavce nelze podobnou žádost tentýž den znovu předložit. V souladu s výkladem k čl. 22 odst. 1 má předseda právo zamezit nadužívání možnosti předkládat žádosti podle tohoto článku.“"

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí