Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 148kWORD 60k
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Afbrydelse eller hævelse af et møde (fortolkning af forretningsordenens artikel 191)
P8_TA(2015)0296

Europa-Parlamentets afgørelse af 9. september 2015 om afbrydelse eller hævelse af et møde (fortolkning af forretningsordenens artikel 191) (2015/2153(REG))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til skrivelse af 4. september 2015 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 226,

1.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til forretningsordenens artikel 191:""Såfremt der fremsættes et forslag om at afbryde eller hæve mødet, indledes afstemningsproceduren for dette forslag uden unødig forsinkelse. De normale metoder til bekendtgørelse af plenarafstemninger finder anvendelse, og medlemmerne får i overensstemmelse med eksisterende praksis tilstrækkelig tid til at nå frem til mødesalen.Hvis et sådant forslag er blevet forkastet, kan et tilsvarende forslag analogt med artikel 152, stk. 2, andet afsnit, ikke genfremsættes samme dag. I overensstemmelse med fortolkningen af artikel 22, stk. 1, har formanden ret til at standse overdreven brug af forslag fremsat i medfør af nærværende artikel.""

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik