Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 141kWORD 60k
Kolmapäev, 9. september 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Istungi katkestamine või lõpetamine (kodukorra artikli 191 tõlgendamine)
P8_TA(2015)0296

Euroopa Parlamendi 9. septembri 2015. aasta otsus istungi katkestamise või lõpetamise kohta (kodukorra artikli 191 tõlgendamine) (2015/2153(REG))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni esimehe 4. septembri 2015. aasta kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 226,

1.  võtab vastu kodukorra artikli 191 järgmise tõlgenduse:"„Kui on esitatud taotlus istung katkestada või lõpetada, tuleb selle taotluse hääletamise menetlust alustada põhjendamatu viivituseta. Sealjuures tuleks kasutada tavapäraseid mooduseid, millega täiskogu hääletustest teada antakse, ning üldist tava järgides tuleks parlamendiliikmetele jätta piisavalt aega, et nad jõuaksid hääletuseks istungisaali.Analoogselt artikli 152 lõikes 2 sätestatuga tuleb järgida nõuet, et kui istungi katkestamise või lõpetamise taotlus tagasi lükatakse, ei saa samalaadset taotlust samal päeval enam esitada. Vastavalt kodukorra artikli 22 lõike 1 tõlgendusele on presidendil õigus artikli 191 alusel esitatavate taotluste ülemäärane kasutamine lõpetada.”;"

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika