Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 234kWORD 61k
Miercuri, 9 septembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Suspendarea sau ridicarea ședinței (interpretare a articolului 191 din Regulamentul de procedură)
P8_TA(2015)0296

Decizia Parlamentului European din 9 septembrie 2015 referitoare la suspendarea sau ridicarea ședinței (interpretare a articolului 191 din Regulamentul de procedură) (2015/2153(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea din 4 septembrie 2015 a președintei Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere articolul 226 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să introducă următoarea interpretare la articolul 191 din Regulamentul său de procedură:"„Atunci când se prezintă o cerere de suspendare sau de ridicare a ședinței, votul asupra cererii este inițiat fără întârziere nejustificată. Se utilizează mijloacele uzuale de anunțare a voturilor în plen și, conform practicilor curente, ar trebui să se prevadă suficient timp pentru ca deputații să ajungă în hemiciclu.Prin analogie cu articolul 152 alineatul (2) al doilea paragraf, în cazul în care se respinge o cerere de suspendare sau de ridicare a ședinței, nu se mai poate depune o cerere similară în cursul aceleași zile. Conform interpretării de la articolul 22 alineatul (1), Președintele are dreptul de a pune capăt unei utilizări excesive de cereri în temeiul prezentului articol.”"

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate