Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 145kWORD 288k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avbrytande eller avslutande av sammanträde (tolkning av artikel 191 i arbetsordningen)
P8_TA(2015)0296

Europaparlamentets beslut av den 9 september 2015 om avbrytande eller avslutande av sammanträde (tolkning av artikel 191 i arbetsordningen) (2015/2153(REG))

Europaparlamentet,

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 september 2015 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artikel 226 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 191 i arbetsordningen:"”Om en begäran om att avbryta eller avsluta sammanträdet läggs fram, ska förfarandet för omröstning om denna begäran inledas utan oskäligt dröjsmål. Det vanliga sättet att tillkännage plenaromröstningar bör användas, och i enlighet med gällande praxis bör ledamöterna få tillräckligt med tid för att hinna till plenisalen.I analogi med artikel 152.2 andra stycket kan en liknande begäran inte läggas fram på nytt under samma dag om en sådan begäran har förkastats. I överensstämmelse med tolkningen av artikel 22.1 har talmannen rätt att avbryta överdriven användning av begäranden som läggs fram i enlighet med den här artikeln.”"

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy