Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 443kWORD 61k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
Промяна на име на междупарламентарна делегация
P8_TA(2015)0297

Решение на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. за промяна на името на междупарламентарна делегация (2015/2842(RSO))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

—  като взе предвид своето решение от 12 март 2014 г. относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните парламентарни асамблеи(1),

—  като взе предвид член 212 от своя правилник,

1.  Взема решение за промяна на името на своята делегация за връзки с палестинския законодателен съвет на „Делегация за връзки с Палестина“;

2.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2014)0217.

Правна информация - Политика за поверителност