Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 306kWORD 61k
Środa, 9 września 2015 r. - Strasburg
Zmiana nazwy delegacji międzyparlamentarnej
P8_TA(2015)0297

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie nazwy delegacji międzyparlamentarnej (2015/2842(RSO))

Parlament Europejski,

–  uwzgledniając wniosek Konferencji Przewodniczących,

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie liczby delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych(1),

–  uwzględniając art. 212 Regulaminu,

1.  postanawia zmienić nazwę swojej Delegacji do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną na „Delegację do spraw Stosunków z Palestyną”;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Rady i Komisji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2014)0217.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności