Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 229kWORD 61k
Miercuri, 9 septembrie 2015 - Strasbourg
Schimbarea numelui unei delegații interparlamentare
P8_TA(2015)0297

Decizia Parlamentului European din 9 septembrie 2015 privind schimbarea numelui unei delegații interparlamentare (2015/2842(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere Decizia sa din 12 martie 2014 privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la adunările parlamentare multilaterale(1),

–  având în vedere articolul 212 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide că Delegația sa pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian se redenumește „Delegația pentru relațiile cu Palestina”;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate la această dată, P7_TA(2014)0217.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate