Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0134(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0233/2015

Ingivna texter :

A8-0233/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0298

Antagna texter
PDF 242kWORD 292k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (godkännande) ***
P8_TA(2015)0298A8-0233/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 september 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11667/2012),

–  med beaktande av förslaget till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (11671/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0278/2014),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 9 september 2015(1) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena samt artiklarna 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0233/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Guinea-Bissau.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0299.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy