Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem - Πολωνία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Γερμανία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Βέλγιο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Βέλγιο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Bέλγιο
 Διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II
 Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I
 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Βέλγιο
 Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013
Κείμενα (463 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου