Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem - Poľsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Nemecko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Belgicko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Belgicko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgicko
 Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***II
 Európske dlhodobé investičné fondy ***I
 Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Belgicko
 Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013
 Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ
 Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013
Texty (269 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia