Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem - Polen
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Tyskland
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK - Belgien)
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Belgien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgien
 Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II
 Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I
 Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Belgien
 Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013
 Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
 Europeiska centralbankens årsrapport för 2013
Texter (264 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy