Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург
 Oбщ режим за внос от някои трети държави ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора ***I
 Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо, свинско месо, птиче месо, пшеница и смес от пшеница и ръж, както и трици и други видове отпадъци ***I
 Вносът в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I
 Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I
 Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море ***
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Сергей Станишев
 Насоки за бюджета за 2016 г. — Раздел ІІІ
 Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
 Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г.
 Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г.
 Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г.
 Процес на европейска интеграция на Косово
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г.
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г.
 Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г.
 Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет
Текстове (749 kb)
Правна информация - Политика за поверителност