Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
 Fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande ***I
 Stabiliserings- og associeringsaftale med Montenegro ***I
 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I
 Indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet ***I
 Suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet ***I
 Aftale om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet ***
 Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet
 Anmodning om ophævelse af Sergei Stanishevs parlamentariske immunitet
 Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III
 Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig
 Statusrapport 2014 om Montenegro
 Statusrapport 2014 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 Statusrapport 2014 om Serbien
 Den europæiske integrationsproces for Kosovo
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015
 Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015
 Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet
Tekster (426 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik