Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg
 Gemensamma regler för import från vissa tredjeländer ***I
 Stabiliserings- och associeringsavtal med Montenegro ***I
 Unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter ***I
 Import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I
 Tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I
 Inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet ***
 Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet
 Begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet
 Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III
 Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
 2014 års framstegsrapport om Montenegro
 2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 2014 års framstegsrapport om Serbien
 Kosovos europeiska integrationsprocess
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015
 Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015
 Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015
 Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet
Texter (437 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy