Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg
 ISISe/Da’eshi poolt hiljuti eelkõige assüürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas
 Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega
 Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga
 Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal
 Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile
 Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas
 ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö
 Huntahvena varude säästev kasutamine
 ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk
 Olukord Venezuelas
Tekstid (358 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika