Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 25 maart 2015 - Brussel
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EFG/2014/018 GR/Attica broadcasting – Griekenland
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EFG/2014/015 GR/Attica uitgeverijen - Griekenland
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ivan Jakovčić
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EFG/2014/016 IE/Lufthansa Technik – Ierland
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich
 Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Gabriele Albertini
 Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I
 Jaarverslag over belastingen
Teksten (137 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid