Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 25 mars 2015 - Bryssel
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting - Grekland
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities - Grekland
 Begäran om fastställelse av António Marinho e Pintos immunitet och privilegier
 Begäran om upphävande av Ivan Jakovčić immunitet
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik - Irland
 Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs immunitet
 Begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier
 Makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I
 Det årliga skattebetänkandet
Texter (131 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy