Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0319(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0196/2015

Ingivna texter :

A8-0196/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0302

Antagna texter
PDF 237kWORD 289k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
P8_TA(2015)0302A8-0196/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 september 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen (15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15225/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen (15226/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43, artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0002/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0196/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Madagaskar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy