Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0029(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0237/2015

Ingivna texter :

A8-0237/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.7
CRE 09/09/2015 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0303

Antagna texter
PDF 239kWORD 291k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisatione (Godkännande) ***
P8_TA(2015)0303A8-0237/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 september 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06040/2015),

–  med beaktande av förslaget till protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (06041/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0077/2015),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 9 september 2015(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artiklarna 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0237/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Världshandelsorganisationen.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0304.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy