Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0345(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0231/2015

Ingivna texter :

A8-0231/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0305

Antagna texter
PDF 240kWORD 289k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
Bemyndigande för Österrike, Belgien och Polen att ratificera och för att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna ***
P8_TA(2015)0305A8-0231/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 september 2015 om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08223/2015),

–  med beaktande av Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (08223/15/ADD1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 81.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0173/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0231/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy