Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0845/2015

Разисквания :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2015)0314

Приети текстове
PDF 476kWORD 87k
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург
Русия, по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Олександър Колченко
P8_TA(2015)0314RC-B8-0845/2015

Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2015 г. относно Русия, по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Олександър Колченко (2015/2838(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид руската конституция и по-специално член 118 от нея, който постановява, че правосъдието в Руската федерация се управлява единствено от съдилищата, както и член 120 от нея, съгласно който съдиите са независими и са подчинени единствено на Конституцията на Русия и на федералното право,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия(1) и своите предишни доклади и резолюции относно Русия, по-специално своите резолюции от 15 януари 2015 г. относно Русия, и по-конкретно случая с Алексей Навални(2), от 30 април 2015 г. относно случая с Надя Савченко(3) и от 10 юни 2015 г. относно състоянието на отношенията между ЕС и Русия(4);

—  като взе предвид изявлението от 19 август 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно присъдата срещу естонския полицейски служител Естон Кохвер,

—  като взе предвид изявлението от 25 август 2015 г. на ЗП/ВП относно осъждането от руски съд на украинските граждани Олег Сенцов и Олександър Колченко,

—  като взе предвид своите предишни доклади и резолюции относно Русия, и по-специално своята препоръка към Съвета от 23 октомври 2012 г. относно въвеждането на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(5), своите резолюции от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия(6), от 13 март 2014 г. относно Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“(7), и от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия(8), както и своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(9),

—  като взе предвид Седмия периодичен доклад относно Руската федерация(10), разгледан от Комисията на ООН по правата на човека на нейните 3136-о и 3137-о заседания(11), проведени на 16 и 17 март 2015 г.;

—  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека от 28 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на ООН, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията и принципите на правовата държава и да зачита основните свободи и правата на човека; като има предвид, че поради редица сериозни нарушения на принципите на правовата държава и приемането на рестриктивни закони през последните месеци съществува сериозна загриженост във връзка с изпълнението от страна на Русия на нейните международни и национални задължения; и като има предвид, че Европейският съюз нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети, за да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа;

Б.  като има предвид, че естонският полицейски служител Естон Кохвер беше отвлечен през септември 2014 г. от естонска територия от Федералната служба за сигурност и впоследствие незаконно задържан в Русия — действие, което представлява явно и сериозно нарушение на международното право;

В.  като има предвид, че украинският режисьор Олег Сенцов и гражданският активист Олександър Колченко, възпротивили се срещу незаконното анексиране на Кримския полуостров от Русия, бяха арестувани през май 2014 г. във връзка с предполагаеми дейности, извършвани в Крим; като има предвид, че те бяха третирани като руски граждани, въпреки че притежават украинско гражданство;

Г.  като има предвид, че както в случая на Олег Сенцов, така и в случая на Олександър Колченко има твърдения за изтезания и сериозно малтретиране, довели до неправомерно извличане на показания, на които впоследствие е била придадена правна стойност;

Д.  като има предвид, че Олег Сенцов и Олександър Колченко бяха съдени от военен съд за престъпления, по отношение на които гражданските съдилища са напълно компетентни; като има предвид, че съдебният процес беше белязан с многобройни и сериозни процесуални нарушения;

Е.  като има предвид, че в доклада си от април 2014 г., изготвен след официално посещение в Руската федерация, специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека по въпросите на независимостта на съдиите и адвокатите Габриела Кнаул изрази силна загриженост относно твърденията за преки и непреки заплахи към съдебната система и неправомерно влияние, намеса и натиск върху нея;

Ж.  като има предвид, че е налице нарастваща нужда от твърда, съгласувана и всеобхватна политика на ЕС спрямо Русия, която да бъде зачитана от всички държави членки;

З.  като има предвид, че пакетът от мерки за прилагането на договореностите от Минск имаше за цел освобождаването и обмена на всички заложници и на всички незаконно задържани лица въз основа на принципа „всички за всички“;

И.  като има предвид, че през последните няколко години някои съдебни процеси и съдебни производства, включително делата срещу Навални, Магнитски и Ходорковски, поставиха под съмнение независимостта и безпристрастността на съдебните институции в Руската федерация;

Й.  като има предвид, че ЕС многократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети в рамките на Партньорството за модернизация с цел да подпомогне Русия да демократизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа;

1.  Решително осъжда съдебното решение, постановено от областния съд в Псков, както и целия процес срещу естонския полицейски служител Естон Кохвер, който беше осъден на 15 години лишаване от свобода след отвличането му през 2014 г. от естонска територия, която е част от ЕС; счита, че случаят представлява нарушение на международното право и на основните стандарти в областта на правосъдието;

2.  Настоятелно призовава Руската федерация да действа в съответствие със своите международни задължения, незабавно да освободи Естон Кохвер и да гарантира безопасното му завръщане в Естония;

3.  Изразява своето дълбоко убеждение, че от самото начало на Естон Кохвер не беше осигурено правото на справедлив съдебен процес, като се има предвид, че нямаше публично изслушване по случая, че на естонския консул не беше разрешено да присъства на изслушванията, че г-н Кохвер беше лишен от подходяща правна помощ, че — нещо повече — беше му отказано да бъде посетен от съпругата и семейството си и е че беше разпоредено той да бъде подложен на необоснован психиатричен преглед, подробностите за който остават неизвестни;

4.  Решително осъжда незаконното осъждане и лишаването от свобода на Олег Сенцов и Олександър Колченко; призовава Руската федерация незабавно да ги освободи и да гарантира тяхното безопасно завръщане в Украйна; призовава руските органи незабавно да разследват по безпристрастен и ефективен начин твърденията за изтезания, направени от ответниците и свидетелите по случая, които бяха отхвърлени от прокурора по време на процеса; призовава това разследване да бъде отворено и за международни наблюдатели;

5.  Призовава за освобождаването на всички незаконно задържани украински граждани, включително Надя Савченко, като това е в съответствие с пакета от мерки за прилагане на договореностите от Минск, по който бе постигнато споразумение, и с ангажимента за освобождаване на всички заложници и лица, задържани във връзка с конфликта в Украйна;

6.  Изразява съжаление, че в Руската федерация правото и правосъдието се използват като политически инструменти и в нарушение на международното право и стандарти, което позволи осъждането на украинския режисьор Олег Сенцов и на Олександър Колченко съответно на 20 и 10 години лишаване от свобода за изразяване на техните мнения, отразяващи активна проукраинска позиция срещу незаконното анексиране на Крим от Руската федерация; подчертава, че при всички случаи те не могат да бъдат съдени от военен съд и че всички показания, получени с помощта на изтезания и други незаконни методи, следва да бъдат изключени;

7.  Решително осъжда грубото нарушаване на териториалната цялост на Украйна и Естония посредством незаконното отвличане на граждани на двете страни с цел те да бъдат изправени пред руски съд;

8.  Подчертава, че руските съдилища не са компетентни да се произнасят по деяния, извършени извън международно признатата територия на Русия, и посочва, че съдебните производства в трите посочени случая не следва да се считат за законосъобразни; призовава Съвета и Комисията да обсъдят тези случаи в своите контакти с руските органи и да докладват на Парламента; призовава държавите членки да направят същото в двустранните срещи;

9.  Подчертава, че руските органи и съдебни служители носят пълна отговорност за безопасността и благосъстоянието на задържаните лица и че трябва да бъде спазвани изцяло правата на тези лица на посещения от страна на семейството, на контакт с техните дипломатически представители, на подходящо медицинско обслужване, на съдебна и консулска защита и на достъп за тях и техните законни представители до всички документи и доказателства, свързани с повдигнатите срещу тях обвинения;

10.  Отново осъжда репресивните действия, които държавата продължава да упражнява срещу хората с различно мнение, като насочва тези действия срещу независимите НПО чрез т.нар. „закон за чуждестранните агенти“, и продължаващите под различни форми репресии срещу активисти, политически опоненти и критици на режима;

11.  Припомня на Русия важността на пълното спазване на нейните международни правни задължения, както и факта, че съдебните решения трябва да бъдат вземани по ефективен и безпристрастен начин и трябва да бъдат независими, да са в пълно съответствие със закона и да се основават на законни доказателства, без каквато и да е политическа намеса; счита, че Русия, като член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, следва да спазва задълженията, които е поела;

12.  Призовава Съвета да създаде общ за ЕС списък с имената на длъжностните лица, отговорни за отвличането, незаконното задържане и осъждането на Естон Кохвер, Надя Савченко, Олег Сенцов и Александър Колченко, да наложи и приведе в действие обща за ЕС забрана за издаване на виза за тези длъжностни лица и да замрази всички финансови активи, които те или най-близките им роднини евентуално притежават в Европейския съюз;

13.  Призовава за увеличаване на постоянното наблюдение на нарушенията на правата на човека в Русия и на територии, които понастоящем са анексирани от Русия; изразява своята дълбока загриженост относно влошаващото се състояние на правата на човека и призовава руските органи да зачитат тези права, включително правата на свобода на изразяване, на сдружаване и на събрания, както и принципите на правовата държава в Русия и в Крим след незаконното му анексиране; отбелязва, че Русия продължава да нарушава Европейската конвенция за правата на човека;

14.  Настоятелно призовава председателя на Европейския съвет и ЗП/ВП да представят цялостна политическа стратегия, която да позволи на ЕС да си възвърне инициативата и да преследва по-ясно определена политика по отношение на Русия;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0074.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0006.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0186.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0225.
(5) OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 13.
(6) Приети текстове, P7_TA(2013)0284.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0253.
(8) Приети текстове, P8_TA(2014)0039.
(9) Приети текстове, P7_TA(2014)0258.
(10) CCPR/C/RUS/7.
(11) CCPR/C/SR.3136 и 3137.

Правна информация - Политика за поверителност