Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2839(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0846/2015

Разисквания :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0315

Приети текстове
PDF 475kWORD 92k
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург
Ангола
P8_TA(2015)0315RC-B8-0846/2015

Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2015 г. относно Ангола (2015/2839(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Ангола,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на върховния комисар на ООН за правата на човека от 12 май 2015 г. относно Ангола,

—  като взе предвид съвместното изявление от 17 октомври 2014 г. след първата среща на равнище министри между Ангола и Европейския съюз,

—  като взе предвид документа „Ангола – ЕС: съвместният път напред“ от 23 юли 2012 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и относно свободата на словото,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от юни 2014 г. относно 10-ата годишнина на насоките на ЕС,

—  като взе предвид член 21 от ДЕС и Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека, в която ЕС поема ангажимент да „продължи да застава най-категорично зад застъпниците за свобода, демокрация и човешки права в целия свят“,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано през юни 2000 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през последните месеци анголското правителство засили натиска си върху всяко предполагаемо предизвикателство към неговата власт, нарушавайки по този начин правата на човека, предвидени в Конституцията на Ангола; като има предвид, че свободата на събранията и сдруженията в Ангола продължава да бъде потискана и е налице нарастваща загриженост, че военните и разузнавателните служби са се превърнали в движещи сили за задържане и наказателно преследване на активисти в областта на правата на човека;

Б.  като има предвид, че на 14 март 2015 г. активистът в областта на правата на човека Жозе Маркос Мавунго беше задържан без съдебна заповед, а на 28 август 2015 г. прокурорът Антонио Нито поиска от съда в анголската провинция Кабинда да осъди Мавунго на 12 години лишаване от свобода по обвинение в подбуждане на бунт, въпреки че не са представени доказателства за това, че той е извършил каквото и да било престъпление;

В.  като има предвид, че адвокатът Арао Була Темпо беше задържан в същия ден по обвинение в участие в организирането на същия протест; като има предвид, че впоследствие Арао Була Темпо беше освободен на 13 май 2015 г. в очакване на съдебния процес по обвинението в противодържавна дейност;

Г.  като има предвид, че журналистът и активист в областта на правата на човека Рафаел Маркес беше осъден на 28 май 2015 г. на 6 месеца лишаване от свобода, като присъдата е условна за две години, за публикуването през 2011 г. на книгата „Кървави диаманти: корупция и изтезания в Ангола“, която подробно описва повече от 100 убийства и стотици случаи на изтезания, за които се предполага, че са извършени от охраната и войниците в диамантените полета в областта Лунда; като има предвид, че жалбите, подадени от Маркес до прокуратурата, относно нарушенията на правата на човека в областта Лунда не са били обект на разследване;

Д.  като има предвид, че 15 млади активисти бяха задържани между 20 и 24 юни 2015 г. във връзка с лично политическо обсъждане; като има предвид, че впоследствие капитан Зенобио Лазаро Мухондо Зумба беше задържан на 30 юни 2015 г. по обвинение във връзки със задържаните 15 активисти;

Е.  като има предвид, че всички задържани под стража бяха незаконно и произволно задържани и обвинени в подготовката на бунт и опит за преврат срещу президента и други членове на правителството;

Ж.  като има предвид, че 15-те задържани активисти са задържани под стража в досъдебното производство, не им е предявено официално обвинение, нямат пълен достъп до правни консултации и посещения на членове на семейството, които се опитват да им доставят храна, и са държани в условия на строг тъмничен режим;

З.  като има предвид, че активистите бяха задържани и домовете им бяха претърсени, без органите да представят съдебна заповед; като има предвид, че беше докладвано, че те са били подложени на физически и психологически изтезания, както и на смъртни заплахи;

И.  като има предвид, че органите отправят заплахи срещу майките на младите затворници, които се мобилизират, и че управляващата партия Народно движение за освобождение на Ангола (MPLA) предотврати демонстрации на поддръжници, които искаха освобождаването на затворниците; като има предвид, че мирна демонстрация на роднини на затворниците, проведена на 8 август 2015 г. в Луанда, беше посрещната с нападения и насилствените репресии от страна на силите за сигурност на място;

Й.  като има предвид, че през юли 2015 г. четирима защитници на правата на човека и кореспондент на „Радио Дойче Веле“ бяха временно задържани по време на посещение на други активисти в затвор в провинцията Луанда по обвинение в намерение да правят политика в затвора;

К.  като има предвид, че правото на мирни протести и правото на сдружаване и на свобода на словото са признати в анголската Конституция;

Л.  като има предвид, че съществуват съобщения за масови убийства в Хуамбо през април 2015 г. от страна на полицейските сили на последователите на религиозната секта Луз до Мундо; като има предвид, че цифрите, съобщени от различни източници, варират от десетки до хиляди смъртни случаи и голям брой разселени лица; като има предвид, че от месеци насам правителството не успява да отговори на спешната необходимост от провеждане на независимо разследване, като същевременно ожесточено отрича големия брой; като има предвид, че Омбудсманът понастоящем подготвя доклад за събитията;

M.  като има предвид, че върховният комисар на ООН за правата на човека призова за международно разследване на инцидента, който доведе до започване на съдебно разследване от страна на правителството;

Н.  като има предвид, че правителството на Ангола също така засили както масовото, така и дребномащабното принудително съдебно отстранение в Луанда и други градове с цел отстраняване на хората, живеещи в неофициални селища, и премахване на уличните търговци, включително на бременни жени и жени с деца;

O.  като има предвид, че през март 2015 г. беше прието ново законодателство, което очертава повишен контрол върху неправителствените организации;

П.  като има предвид, че гражданското общество многократно осъжда връзката между корупцията, изчерпването и незаконното присвояване на природните ресурси от управляващия елит и нарушенията на правата на човека, извършени срещу онези, които представляват заплаха за статуквото и го осъждат;

Р.  като има предвид, че въпреки ангажираността на анголското правителство да положи повече усилия за подобряване на системата си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и известния постигнат напредък Специалната група за финансови действия – междуправителствена организация, създадена през 1989 г. по инициатива на Г-7 с цел разработване на политики за борба срещу изпирането на пари – продължава да открива стратегическите пропуски в Ангола в областта на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

С.  като има предвид, че в независими доклади се установява, че петролните приходи, основният ресурс на правителството, не са насочени към постигането на устойчиво развитие или към местните общности, като същевременно управляващия елит е забогатял;

Т.  като има предвид, че Ангола разполага с огромни залежи от полезни изкопаеми и нефт и е една от икономиките в света, която се развива с най-бързи темпове, особено след края на гражданската война; като има предвид, че икономическият растеж е силно неравномерен, като по-голямата част от богатството на нацията е концентрирана в несъразмерно малка част от населението;

У.  като има предвид, че е вероятно икономическата криза в страната след резкия спад в приходите от нефт да предизвика допълнително социално недоволство и протести срещу правителството;

Ф.  като има предвид, че през октомври 2014 г. Ангола потвърди ангажимента си за политическия диалог и сътрудничеството, договорени в документа „Ангола – ЕС: съвместният път напред“, в който доброто управление, демокрацията и правата на човека са основни стълбове;

Х.  като има предвид, че в съответствие с член 8 от Споразумението от Котону между ЕС и Ангола обменът на информация относно доброто управление и правата на човека се провежда чрез официален политически диалог поне веднъж годишно в рамката на документа „Ангола – ЕС: съвместният път напред“;

1.  Изразява дълбока загриженост от бързо влошаващата се ситуация по отношение на правата на човека, основните свободи и демократичното пространство в Ангола, както и от сериозните нарушения от страна на силите за сигурност и липсата на независимост на съдебната система;

2.  Призовава анголските органи на властта незабавно и безусловно да освободят всички защитници на правата на човека, включително Маркос Мавунго и 15 + 1 активисти, задържани през юни 2015 г., както и да отмени всички обвинения срещу тях; призовава също така за незабавното и безусловно освобождаване на всички други активисти, лица, лишени от свобода заради техните убеждения, или политически опоненти, които са произволно задържани и им е наложена мярка за неотклонение задържане под стража единствено поради техните политически възгледи, журналистическа работа или участие в мирни дейности;

3.  Настоятелно призовава органите да гарантират, че спрямо задържаните лица не се извършват никакви актове на изтезания или малтретиране, и да осигурят пълна защита и достъп до техните семейства и адвокати;

4.  Призовава анголските органи на властта незабавно да сложат край на случаите на произволни задържания, незаконни задържания под стража и изтезания от страна на полицията и силите за сигурност; отново заявява, че трябва да се извършват бързи, обективни и щателни разследвания на всички твърдения за нарушения на правата на човека, в това число изтезания, от страна на полицията и силите за сигурност, и че извършителите трябва да бъдат изправени пред съда;

5.  Изразява сериозна загриженост по отношение на непрекъснатите опитите за ограничаване на свободата на словото и свободата на медиите, на мирните събрания и на сдруженията и по отношение на увеличаването на нарушенията на тези свободи от страна на органите и призовава на анголските органи на властта да гарантират незабавното и безусловно зачитане на тези свободи; призовава ги също така да изпълнят изцяло разпоредбите на Декларацията на ООН за правата на човека, Африканската харта за правата на човека и народите и други международни и регионални инструменти за правата на човека, ратифицирани от Ангола;

6.  Призовава делегацията на ЕС в Луанда да изпълни поетите от ЕСВД задължения за подкрепа и закрила на защитниците на правата на човека (ЗПЧ) в световен мащаб чрез конкретни и видими действия, които по-специално включват наблюдение на съдебни процеси, политическа и материална подкрепа за ЗПЧ, техните адвокати и семейства и систематична ангажираност на ЕС и неговите държави членки спрямо анголските органи на властта по въпросите на правата на човека на всички равнища на отношенията, включително на най-високо равнище; освен това отправя искане към делегацията да активизира политическия диалог с анголското правителство във всички политически и търговски отношения и отношения във връзка с развитието, за да се гарантира, че то се придържа към своите национални и международни ангажименти в областта на правата на човека, поети по време на 1-вата среща на равнище министри между Ангола и Европейския съюз през октомври 2014 г.; настоятелно я призовава да използва всички подходящи средства и инструменти, включително Европейския инструмент за демокрация и права на човека, за да постигне това;

7.  Призовава ЕС и държавите членки да признаят високото равнище на корупция на анголските органи на властта, което сериозно подкопава спазването на правата на човека и развитието, да прилагат принципите на инструментариума на подхода на правата на човека преди влизането си в каквито и да било отношения с Ангола и да направят преглед на основните сектори на своята национална индикативна програма по 11-ия ЕФР;

8.  Изразява съжаление относно факта, че въпреки завършването на национално проучване през 2007 г. и мащабна програмата за действие в областта на мините степента на заплаха от противопехотни мини/взривни военни остатъци все още не е известна със сигурност; настоятелно призовава ЕС да наблюдава, контролира и оценява ефективното използване на средствата и да гарантира, че отпуснатите бюджетни средства се използват по ефикасен и целенасочен начин, така че земята да се почисти, както би следвало;

9.  Настоятелно призовава съдебните органи на Ангола да отстояват своята независимост от всякаква политическа инструментализация и да гарантират защитата на правата, признати от правните инструменти, като например достъпа до правосъдие и правото на справедлив съдебен процес;

10.  Настоятелно призовава правителството на Ангола да проведе спешно, прозрачно и надеждно разследване на масовите убийства в Хуамбо и да предостави подкрепа на преживелите лица, които са били разселени; повтаря призивите на ООН за международно и независимо допълнително разследване;

11.  Остава загрижен, че мерките за борба с насилието срещу жени и деца не са приложени; призовава органите да засилят борбата срещу вредните традиционни практики, като например стигматизиране на децата, обвинени в магьосничество;

12.  Припомня ангажимента, поет от Ангола в рамките на Споразумението от Котону да зачита демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, които включват свободата на словото, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността в политическите длъжности; настоятелно призовава правителството на Ангола да спазва тези разпоредби в съответствие с членове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону, като в противен случай отправя искане към Европейската комисия да започне съответната процедура в съответствие с членове 8, 9 и 96 от Споразумението от Котону;

13.  Настоятелно призовава ЕС и държавите членки да предприемат мерки относно прозрачността на търговията на всички природни ресурси, включително нефта, и по-специално изцяло да прилагат и наблюдават съществуващото законодателство относно докладването по държави; призовава анголските органи и чуждестранните дружества да спомогнат за укрепване на управлението в добивния сектор, като спазват инициативата за прозрачност в добивната промишленост, и да проверяват прилагането на Кимбърлийския процес; освен това призовава правителството на Ангола да представи план за присъединяване към партньорството за открито управление и занапред да определи конкретен план за борба с корупцията, увеличаване на прозрачността и укрепване на публичната отчетност;

14.  Насърчава сътрудничеството и координацията на ЕС и САЩ по отношение на прилагането на раздел 1504 от Закона „Дод-Франк“;

15.  Призовава националните администрации и надзорните органи на държавите членки да повишат бдителността относно спазването на европейското законодателство за борба срещу изпирането на пари, включително на нормативните принципи за надлежна проверка и адекватен анализ на риска, особено на политически значими лица с произход от Ангола;

16.  Приветства признаването от страна на правителството на Ангола на проблемите във връзка с обезщетение в случаи на отчуждаване на земя и приветства съобщенията в медиите, които навеждат на мисълта, че механизмите за разпределение и обезщетяване се подобряват; насърчава правителството да продължи с усилията си в тази насока;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Африканската комисия по правата на човека и народите, на правителствата на страните от региона на Южноафриканската общност за развитие, на президента и парламента на Ангола, на правителството на САЩ, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност