Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2839(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0846/2015

Keskustelut :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0315

Hyväksytyt tekstit
PDF 176kWORD 73k
Torstai 10. syyskuuta 2015 - Strasbourg
Angola
P8_TA(2015)0315RC-B8-0846/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. syyskuuta 2015 Angolasta (2015/2839(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Angolasta,

–  ottaa huomioon Angolasta vastaavan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 12. toukokuuta 2015 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon ensimmäisen Angolan ja EU:n ministerikokouksen jälkeen 17. lokakuuta 2014 annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 hyväksytyn Angolan ja EU:n yhteisen etenemissuunnitelman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia ja sananvapautta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2014 annetut neuvoston päätelmät EU:n suuntaviivojen kymmenennestä vuosipäivästä,

–  ottaa huomioon SEU:n 21 artiklan sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen, jossa EU sitoutuu edelleen tukemaan ”koko painoarvollaan vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien puolestapuhujia koko maailmassa”,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2000 allekirjoitetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja vuoden 1966 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Angolan hallitus on viime kuukausina tiukentanut suhtautumistaan kaikkeen sen auktoriteetin kyseenalaistamiseen ja että se loukkaa siten Angolan perustuslaissa vahvistettuja ihmisoikeuksia; ottaa huomioon, että Angolassa pyritään edelleen tukahduttamaan järjestäytymis- ja kokoontumisvapaus ja että huoli siitä, että armeijasta ja tiedustelupalveluista on tullut liikkeelle paneva voima ihmisten pidättämiseksi ja ihmisoikeusaktivistien asettamiseksi syytteeseen, kasvaa;

B.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusaktivisti José Marcos Mavungo pidätettiin 14. maaliskuuta 2015 ilman pidätysmääräystä ja että syyttäjä António Nito pyysi 28. elokuuta 2015 Cabindan maakunnassa Angolassa toimivaa tuomioistuinta tuomitsemaan Mavungon 12 vuodeksi vankeuteen kapinaan yllyttämisestä, vaikka ei ollut esitetty mitään todisteita hänen syyllistymisestään mihinkään rikokseen;

C.  ottaa huomioon, että asianajaja Arão Bula Tempo pidätettiin samana päivänä epäiltynä osallistumisesta saman mielenosoituksen järjestämiseen; ottaa huomioon, että Arão Bula Tempo vapautettiin myöhemmin 13. toukokuuta 2015 ja odottaa oikeudenkäyntiä kapinaan lietsomisesta;

D.  ottaa huomioon, että toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti Rafael Marques tuomittiin 28. toukokuuta 2015 kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen siksi, että hän oli vuonna 2011 julkaissut kirjan nimeltä “Blood Diamonds: Corruption and Torture in Angola”, jossa kuvattiin yli sata tappoa ja satoja kidutustapauksia, joihin vartijoiden ja sotilaiden väitettiin syyllistyneen Lundasin alueen timanttikentillä; ottaa huomioon, että Marquesin yleiselle syyttäjälle toimittamia valituksia Lundasin alueella tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista ei otettu tutkittaviksi;

E.  ottaa huomioon, että 15 nuorisoaktivistia pidätettiin 20. ja 24. kesäkuuta 2015 välisenä aikana yksityisen poliittisen keskustelutilaisuuden yhteydessä; ottaa huomioon, että Captain Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba pidätettiin myöhemmin 30. kesäkuuta 2015 epäiltynä yhteyksistä pidätettyihin 15 aktivistiin;

F.  ottaa huomioon, että kaikki vangitut pidätettiin laittomasti ja mielivaltaisesti ja että heitä syytettiin kapinan valmistelusta sekä presidentin ja hallituksen jäsenten vastaisesta vallankaappausyrityksestä;

G.  ottaa huomioon, että 15 pidätettyä aktivistia pidetään tutkintavankeudessa, että heitä vastaan ei ole nostettu virallisia syytteitä, että heillä ei ole täysimääräisiä mahdollisuuksia käyttää oikeusavustajaa eikä ottaa vastaan perheenjäseniä, jotka toisivat heille ruokaa, ja että heitä pidetään eristyksissä;

H.  ottaa huomioon, että aktivistit pidätettiin ja heidän kodeissaan tehtiin kotietsintä, ilman että viranomaiset esittivät etsintämääräystä; toteaa, että saatujen tietojen mukaan aktivisteja myös kidutettiin fyysisesti ja psyykkisesti ja heidän henkeään uhattiin;

I.  ottaa huomioon, että viranomaiset uhkailevat pidätettyjen nuorten äitejä, jotka ovat alkaneet liikehtiä, ja että vallassa oleva MPLA-puolue on estänyt aktivistien tukijoiden mielenosoitukset aktivistien vapauttamiseksi; ottaa huomioon, että vankien sukulaisten Luandassa 8. elokuuta 2015 järjestämään rauhanomaiseen mielenosoitukseen vastattiin hyökkäämällä mielenosoittajia vastaan ja että turvallisuusjoukot kohdistivat mielenosoittajiin väkivaltaista painostusta;

J.  ottaa huomioon, että neljä ihmisoikeuksien puolustajaa ja yksi Deutsche Welle ‑radiokanavan kirjeenvaihtaja pidätettiin heinäkuussa 2015 väliaikaisesti heidän vieraillessaan muiden aktivistien luona vankilassa Luandan maakunnassa, ja että heitä syytettiin aikomuksesta harjoittaa poliittista toimintaa vankilassa;

K.  ottaa huomioon, että Angolan perustuslaissa tunnustetaan oikeus rauhanomaisen mielenosoituksen järjestämiseen sekä oikeus yhdistymis- ja ilmaisunvapauteen;

L.  ottaa huomioon, että on saatu tietoja poliisivoimien huhtikuussa 2015 Huambossa toimeen panemasta verilöylystä, joka kohdistui Luz do Mundo ‑nimisen uskonlahkon kannattajiin; eri lähteistä saadut tiedot surmansa saaneiden määrästä vaihtelevat kymmenistä tuhansiin ja niiden mukaan monet joutuivat myös siirtymään asuinsijoiltaan; ottaa huomioon, että hallitus ei ole vielä kuukausien kuluttuakaan ryhtynyt teettämään riippumatonta tutkintaa asiasta ja että se kiistää kiivaasti kuolleiden suuren määrän; ottaa huomioon, että oikeusasiamies laatii parhaillaan raporttia kyseisistä tapahtumista;

M.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu kehotti teettämään kansainvälisen tutkinnan kyseisestä tapahtumasta, mikä sai Angolan hallituksen aloittamaan esitutkinnan;

N.  ottaa huomioon, että Angolan hallitus lisäsi myös sekä joukkohäätöjä että pienimuotoisempia häätöjä Luandassa ja muissa kaupungeissa siirtääkseen sieltä pois epävirallisissa asuinyhdyskunnissa asuneita ihmisiä ja hävittääkseen sieltä katukauppiaat, mukaan luettuina raskaana olevat naiset ja naiset, joilla on lapsia;

O.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2015 otettiin käyttöön uutta lainsäädäntöä, jolla lisätään valtioista riippumattomien järjestöjen valvontaa;

P.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunta on toistuvasti tuominnut vallassa olevan eliitin korruptuneisuuden sekä sen harjoittaman ryöstöviljelyn ja luonnonvarojen väärinkäytön ja niihin henkilöihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten, jotka ovat uhka nykytilanteelle ja ilmoittavat siitä, väliset yhteydet;

Q.  ottaa huomioon, että vaikka Angolan hallitus on sitoutunut lisäämään ponnistelujaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan tarkoitetun järjestelmänsä parantamiseksi, ja siinä on jonkin verran edistytty, Financial Action Task Force - hallitusten välinen organisaatio, joka perustettiin vuonna 1989 G7-maiden aloitteesta kehittämään strategioita rahanpesun torjumiseksi - havaitsee edelleen puutteita tässä Angolan järjestelmässä;

R.  ottaa huomioon, että öljystä saatuja tuloja, joista hallituksen tulot pääasiassa koostuvat, ei riippumattomien raporttien mukaan ole suunnattu kestävään kehitykseen tai paikallisyhteisöille, vaan vallassa oleva eliitti on rikastunut entisestään;

S.  ottaa huomioon, että Angolalla on suunnattomat malmi- ja raakaöljyvarannot ja että se on yksi maailman nopeimmin kasvavia talouksia erityisesti sisällissodan päättymisen jälkeen; ottaa huomioon, että kasvu on hyvin epätasaista ja että suurin osa maan vauraudesta keskittyy suhteellisen pienelle osalle väestöä;

T.  ottaa huomioon, että öljytulojen jyrkästä vähenemisestä alkanut talouskriisi johtaa todennäköisesti uusiin yhteiskunnallisiin levottomuuksiin ja hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin;

U.  ottaa huomioon, että Angola vahvisti lokakuussa 2014 sitoutumisensa Angolan ja EU:n yhteisessä etenemissuunnitelmassa sovittuun poliittiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön, ja toteaa, että hyvä hallinto, demokratia ja ihmisoikeudet ovat etenemissuunnitelman kulmakiviä;

V.  ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaan hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia koskeva tietojen vaihto EU:n ja Angolan välillä tapahtuu vuonna 2012 hyväksytyn Angolan ja EU:n yhteisen etenemissuunnitelman puitteissa vähintään kerran vuodessa pidettävässä virallisessa poliittisessa vuoropuhelussa;

1.  on vakavasti huolissaan ihmisoikeustilanteen, perusvapauksien ja demokraattisen tilan nopeasta heikkenemisestä Angolassa sekä turvallisuusjoukkojen vakavista väärinkäytöksistä ja tuomioistuinten riippumattomuuden puutteesta;

2.  kehottaa Angolan viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, mukaan luettuna Marcos Mavungo sekä 15+1 aktivistia, jotka pidätettiin heinäkuussa 2015, sekä luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta myös kaikki muut aktivistit, mielipidevangit tai poliittiset vastustajat, jotka on pidätetty ja vangittu mielivaltaisesti ainoastaan poliittisten mielipiteidensä, journalistisen työn tai rauhanomaiseen toimintaan osallistumisen perusteella;

3.  kehottaa viranomaisia varmistamaan, että pidätettyjä ei kiduteta eikä kohdella huonosti, ja takaamaan heidän perheilleen ja asianajajilleen täyden suojan ja mahdollisuuden tapaamisiin;

4.  kehottaa Angolan viranomaisia välittömästi lopettamaan mielivaltaiset pidätykset, laittomat vangitsemiset ja kidutuksen, joihin poliisi ja turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet; toistaa, että kaikki väitetyt ihmisoikeusrikkomukset, mukaan luettuna kidutus, joihin poliisi ja turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet, on tutkittava välittömästi, puolueettomasti ja perusteellisesti, ja syylliset on saatettava tuomioistuimen eteen;

5.  on vakavasti huolissaan jatkuvista yrityksistä rajoittaa ilmaisunvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta ja vapautta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja yhdistymiseen, sekä siitä, että viranomaiset rikkovat näitä vapauksia yhä useammin, ja kehottaa Angolan viranomaisia varmistamaan näiden vapauksien välittömän ja ehdottoman kunnioittamisen; kehottaa niitä edelleen panemaan täytäntöön YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen määräykset, Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan ja muut kansainväliset ja alueelliset ihmisoikeusvälineet, jotka Angola on ratifioinut;

6.  kehottaa unionin Luandan edustustoa panemaan täytäntöön Euroopan ulkosuhdehallinnon sitoutumisen ihmisoikeuksien puolustajien maailmanlaajuiseen tukemiseen ja suojelemiseen konkreettisilla ja näkyvillä toimilla, joihin sisältyvät erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien oikeudenkäyntien tarkkaileminen, heille ja heidän asianajajilleen ja perheilleen tarjottava poliittinen ja aineellinen tuki sekä unionin ja jäsenvaltioiden järjestelmälliset yhteydet Angolan viranomaisiin ihmisoikeusasioissa kaikilla suhteiden tasolla, korkein taso mukaan luettuna; kehottaa edustustoa myös tehostamaan poliittista vuoropuhelua Angolan hallituksen kanssa kaikilla politiikan, kaupan ja kehitysyhteistyösuhteiden aloilla, jotta varmistetaan, että maa noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksiaan lokakuussa 2014 järjestetyssä ensimmäisessä EU:n ja Angolan ministerikokouksessa luvatulla tavalla; kehottaa sitä käyttämään kaikkia aiheellisia välineitä ja instrumentteja, mukaan luettuna Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusväline;

7.  kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tunnustamaan, että Angolan viranomaisten laajamittainen korruptuneisuus haittaa vakavasti ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kehitystä, sekä panemaan ennen Angolan kanssa tehtäviä järjestelyjä täytäntöön ihmisoikeuksia koskevan lähestymistavan periaatteet ja tarkistamaan 11. Euroopan kehitysrahaston kansallisen ohjelman painopisteitä;

8.  pitää valitettavana, että huolimatta kansallisen selvityksen saattamisesta päätökseen vuonna 2007 ja laajasta miinojen vastaisesta ohjelmasta, jalkaväkimiinoihin ja/tai sodan räjähtämättömiin jäänteisiin liittyvän uhan laajuutta ei edelleenkään tunneta varmuudella; vaatii EU:ta seuraamaan, valvomaan ja arvioimaan varojen tehokasta käyttöä ja varmistamaan, että varatut määrärahat käytetään tehokkaasti ja kohdennetusti, jotta miinat raivataan asianmukaisesti;

9.  kehottaa Angolan oikeusviranomaisia vahvistamaan riippumattomuutensa kaikesta poliittisesta välineellistämisestä ja varmistamaan oikeudellisissa välineissä tunnustettujen oikeuksien, kuten oikeussuojan saatavuus ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, suojelun;

10.  kehottaa Angolan hallitusta toteuttamaan kiireellisen, avoimen ja uskottavan tutkinnan Huambon verilöylystä ja antamaan tukea hätäsiirtolaisiksi joutuneille henkiinjääneille; toistaa YK:n vaatimuksen, jonka mukaan asiassa on suoritettava kansainvälisiä ja riippumattomia täydentäviä tutkimuksia;

11.  on edelleen huolissaan siitä, että toimia naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ei ole toteutettu; kehottaa viranomaisia torjumaan tehokkaammin haitallisia perinteisiä käytäntöjä, kuten noituudesta syytettyjen lasten leimaamista;

12.  muistuttaa Angolan Cotonoun sopimuksessa antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa viroissa; kehottaa Angolan hallitusta noudattamaan näitä määräyksiä Cotonoun sopimuksen 11 artiklan b kohdan, 96 artiklan ja 97 artiklan mukaisesti, ja jos näin ei tehdä, pyytää komissiota käynnistämään Cotonoun sopimuksen 8, 9 ja 96 artiklan mukaiset asianmukaiset menettelyt;

13.  kannustaa unionia ja jäsenvaltioita huolehtimaan kaikkien luonnonvarojen kaupan avoimuudesta, öljy mukaan luettuna, ja erityisesti panemaan täysimääräisesti täytäntöön maakohtaista raportointia koskevan nykyisen lainsäädännön ja valvomaan sitä; kehottaa Angolan viranomaisia ja ulkomaisia yrityksiä auttamaan hallinnon vahvistamisessa kaivannaisalalla noudattamalla kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta ja tarkistamaan Kimberleyn prosessin täytäntöönpanoa; kehottaa lisäksi Angolan hallitusta esittämään suunnitelman avoimeen hallintokumppanuuteen liittymisestä ja siten esittämään käytännön suunnitelman korruption torjunnasta, avoimuuden lisäämisestä ja julkisen vastuunalaisuuden parantamisesta;

14.  kannustaa unionia ja Yhdysvaltoja yhteistyöhön ja koordinointiin Dodd­–Frank-lain 1504 pykälän täytäntöönpanossa;

15.  kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia hallintoelimiä ja valvontaviranomaisia valvomaan tehokkaammin unionin rahanpesulainsäädännön noudattamista mukaan luettuna normatiiviset due diligence -periaatteet ja asianmukainen riskianalyysi erityisesti Angolasta peräisin olevien poliittisessa asemassa olevien henkilöiden osalta;

16.  pitää myönteisenä, että Angolan hallitus on tunnustanut maiden haltuunottoa koskeviin korvauksiin liittyvät ongelmat ja että tiedotusvälineiden mukaan jakamis- ja korvaamismekanismit ovat parantumassa; kannustaa hallitusta jatkamaan tämänsuuntaisia ponnisteluja;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Afrikan ihmisoikeuskomissiolle, SADC-alueen maiden hallituksille, Angolan presidentille ja parlamentille, Yhdysvaltain hallitukselle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö