Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2839(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0846/2015

Debatai :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0315

Priimti tekstai
PDF 264kWORD 88k
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
Angola
P8_TA(2015)0315RC-B8-0846/2015

2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Angolos (2015/2839(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Angolos,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai 2015 m. gegužės 12 d. pareiškimą dėl Angolos,

–  atsižvelgdamas į bendrą 2014 m. spalio 17 d. pareiškimą pasibaigus pirmajam Angolos ir Europos Sąjungos ministrų susitikimui,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 23 d. ES ir Angolos susitarimą dėl bendrų tolesnių veiksmų,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų ir žodžio laisvės,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. birželio mėn. išvadas dėl gairių 10-ųjų metinių,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį ir į ES strateginę programą žmogaus teisių srityje, pagal kurią ES įsipareigoja teikti visokeriopą paramą laisvės, demokratijos ir žmogaus teisių gynėjams visame pasaulyje,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio mėn. pasirašytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi pastaraisiais mėnesiais Angolos vyriausybė, įtarusi bet kokį mėginimą abejoti jos autoritetu, ėmėsi vis griežtesnių priemonių ir taip pažeidė Angolos konstitucijoje numatytas žmogaus teises; kadangi Angoloje toliau varžoma susirinkimų ir asociacijų laisvė ir vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad karinės ir žvalgybos pajėgos yra tapusios varomąja kovotojų už žmogaus teises suėmimų ir persekiojimo jėga;

B.  kadangi 2015 m. kovo 14 d. be arešto orderio suimtas kovotojas už žmogaus teises José Marcos Mavungo, o 2015 m. rugpjūčio 28 d. prokuroras António Nito paprašė Angolos Kabindos provincijos teismo nuteisti J. M. Mavungo 12 metų kalėjimo, apkaltinus jį kurstymu sukilti, nors nebuvo pateikta jokių kokio nors jo įvykdyto nusikaltimo įrodymų;

C.  kadangi tą pačią dieną už tariamą dalyvavimą rengiant tokį pat protestą suimtas teisininkas Arão Bula Tempo; kadangi po to Arão Bula Tempo buvo išlaisvintas 2015 m. gegužės 13 d. ir laukia teismo proceso apkaltinus jį antivyriausybine veikla;

D.  kadangi žurnalistas ir kovotojas už žmogaus teises Rafael Marques 2015 m. gegužės 28 d. buvo nuteistas 6 mėnesiams kalėjimo nuosprendžio vykdymą atidedant dvejiems metams, nes 2011 m. publikavo knygą „Kruvini deimantai: korupcija ir kankinimai Angoloje“, kurioje išsamiai aprašė per 100 nužudymo ir šimtus kankinimo, Lundų regiono deimantų laukuose tariamai įvykdytų apsaugininkų ir kariškių, atvejų; kadangi skundai dėl žmogaus teisių pažeidimų Lundų regione, kuriuos R. Marques pateikė prokurorui, nebuvo išnagrinėti;

E.  kadangi 2015 m. birželio 20–24 d. ryšium su privačia politine diskusija suimta 15 jaunų kovotojų; kadangi po to 2015 m. birželio 30 d. buvo suimtas kapitonas Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba, įtarus jį ryšiais su 15 suimtųjų kovotojų;

F.  kadangi visi sulaikytieji buvo neteisėtai ir savavališkai suimti bei apkaltinti sukilimo rengimu ir mėginimu nuversti prezidentą ir kitus vyriausybės narius;

G.  kadangi 15 sulaikytų kovotojų taikomas kardomasis kalinimas, jiems nepateikti oficialūs kaltinimai, nesuteikiamos visapusiškos galimybės gauti teisinę pagalbą ir matytis su šeimos nariais, mėginančiais perduoti jiems maisto, be to, jie laikomi vienutėse;

H.  kadangi kovotojai buvo suimti, o jų namuose atliktos kratos valdžios institucijų atstovams nepateikus jokio orderio; kadangi pranešama, kad jie buvo fiziškai ir psichologiškai kankinami, be to, jiems buvo grasinama mirtimi;

I.  kadangi valdžios institucijos grasina jaunųjų kalinių motinoms, kurios ėmė telkti jėgas, o valdančioji MPLA partija užkirto kelią rėmėjų demonstracijoms, kurių metu ketinta reikalauti juos išlaisvinti; kadangi 2015 m. rugpjūčio 8 d. Luandoje kalinių artimųjų surengtos taikios demonstracijos dalyvius užpuolė ir naudodamos smurtą išblaškė vietos saugumo pajėgos;

J.  kadangi 2015 m. liepą keturi žmogaus teisių gynėjai ir „Radio Deutsche Welle“ korespondentas buvo trumpam sulaikyti, kai kalėjime Luandos provincijoje lankė kitus kovotojus: jie buvo apkaltinti ketinimu politikuoti kalėjime;

K.  kadangi Angolos konstitucijoje pripažįstama teisė taikiai protestuoti ir teisė jungtis į asociacijas bei saviraiškos teisė;

L.  kadangi gauta pranešimų apie 2015 m. balandį policijos pajėgų įvykdytas religinės sektos „Luz do Mundo“ pasekėjų žudynes Uambe; kadangi žuvusiųjų skaičius, kurį nurodo skirtingi šaltiniai, svyruoja nuo dešimčių iki tūkstančių ir kadangi perkelta daugybė žmonių; kadangi mėnesių mėnesius vyriausybė nesugebėjo išspręsti būtinybės skubiai atlikti nepriklausomą tyrimą klausimo ir įnirtingai neigė didelį aukų skaičių; kadangi šiuo metu Ombudsmenas rengia įvykių ataskaitą;

M.  kadangi JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras paragino ištirti incidentą tarptautiniu lygmeniu ir tai paskatino vyriausybę pradėti teisminį tyrimą;

N.  kadangi Angolos vyriausybė taip pat ėmėsi aktyvesnio tiek masinio, tiek nedidelio masto priverstinio iškeldinimo Luandoje ir kituose miestuose, kad nebeliktų neoficialių gyvenviečių gyventojų ir gatvės prekeivių, įskaitant besilaukiančias ir vaikų turinčias moteris;

O.  kadangi 2015 m. kovą pradėti taikyti nauji teisės aktai, pagal kuriuos numatyta didesnė nevyriausybinių organizacijų kontrolė;

P.  kadangi pilietinė visuomenė yra ne kartą atskleidusi valdančiojo elito korupcijos, jų rankomis vykdomo gamtos išteklių eikvojimo ir neteisėto pasisavinimo ryšį su žmogaus teisių pažeidimais, vykdomais prieš tuos, kurie kelia grėsmę esamai padėčiai ir ją demaskuoja;

Q.  kadangi, nepaisant Angolos vyriausybės įsipareigojimų dėti daugiau pastangų siekiant tobulinti savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą bei tam tikros pažangos, Finansinių veiksmų darbo grupė – Didžiojo septyneto iniciatyva 1989 m. sukurta tarpvyriausybinė organizacija kovos su pinigų plovimu politikai vystyti – toliau randa strateginių Angolos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos trūkumų;

R.  kadangi nepriklausomi žurnalistai išsiaiškino, kad pajamos iš naftos – pagrindiniai vyriausybės ištekliai – nebuvo nukreiptos tvariam vystymuisi ar vietos bendruomenėms ir kad tuo pat metu valdantysis elitas dar labiau praturtėjo;

S.  kadangi Angola turi dideles mineralų ir naftos atsargas ir jos ekonomika yra tarp sparčiausiai augančių pasaulyje, ypač pasibaigus pilietiniam karui; kadangi jos ekonominis augimas labai netolygus, o didžioji dalis valstybės turto sutelkta neproporcingai mažo gyventojų sluoksnio rankose;

T.  kadangi tikėtina, kad dėl šalies ekonominės krizės stipriai sumažėjus pajamoms iš naftos kils dar didesni socialiniai neramumai ir protestai prieš vyriausybę;

U.  kadangi 2014 m. spalį Angola patvirtino savo įsipareigojimą plėtoti politinį dialogą ir bendradarbiavimą vadovaujantis ES ir Angolos susitarimu dėl bendrų tolesnių veiksmų, kurio esminiai ramsčiai yra geras valdymas, demokratija ir žmogaus teisės;

V.  kadangi, remiantis Kotonu susitarimo tarp ES ir Angolos 8 straipsniu, kartą per metus oficialaus politinio dialogo pagrindu keičiamasi informacija apie gerą valdymą ir žmogaus teises atsižvelgiant į 2012 m. ES ir Angolos susitarimą dėl bendrų tolesnių veiksmų;

1.  reiškia gilų susirūpinimą dėl Angoloje sparčiai blogėjančios žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir demokratinės erdvės padėties, taip pat didelių pažeidimų, kuriuos vykdo saugumo pajėgos, ir nepakankamai nepriklausomų teisminių institucijų;

2.  ragina Angolos institucijas nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus žmogaus teisių gynėjus, įskaitant Marcosą Mavungo ir 2015 m. birželį suimtą 15+1 kovotoją, bei panaikinti visus jiems pateiktus kaltinimus; taip pat ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visu kitus kovotojus, sąžinės kalinius ar politinius oponentus, savavališkai suimtus ir laikomus vien už jų politines pažiūras, žurnalistinį darbą arba dalyvavimą taikioje veikloje;

3.  ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad sulaikytieji nebūtų kankinami ir su jais nebūtų netinkamai elgiamasi, taip pat garantuoti jiems visapusišką apsaugą ir galimybę susitikti su šeimomis ir teisininkais;

4.  ragina Angolos valdžios institucijas nedelsiant užkirsti kelią policijos ir saugumo pajėgų vykdomiems savavališko suėmimo, neteisėto sulaikymo ir kankinimo atvejams; pakartoja, kad turi būti atliekami greiti, nešališki ir nuodugnūs visų policijos ir saugumo pajėgų tariamai įvykdytų žmogaus teisių pažeidimo, įskaitant kankinimą, atvejų tyrimai ir kad kaltieji turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

5.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl nuolatinių mėginimų riboti žodžio ir žiniasklaidos laisvę, taikius susirinkimus ir asociacijas, taip pat dėl to, kad valdžios institucijos vis dažniau pažeidžia šias laisves, ir ragina Angolos valdžios institucijas užtikrinti, kad šios laisvės būtų užtikrinamos nedelsiant ir besąlygiškai; taip pat ragina jas visapusiškai įgyvendinti JT žmogaus teisių deklaracijos, Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos ir kitų tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių dokumentų, kuriuos yra ratifikavusi Angola, nuostatas;

6.  prašo ES delegacijos Luandoje vadovautis Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) įsipareigojimais remti ir saugoti žmogaus teisių gynėjus visame pasaulyje imantis konkrečių matomų veiksmų, kurie pirmiausia apimtų teismo procesų stebėjimą, politinę ir materialinę paramą žmogaus teisių gynėjams, jų advokatams ir šeimoms bei sistemingą ES ir jos valstybių narių bendradarbiavimą su Angolos valdžios institucijomis žmogaus teisių klausimais visais santykių lygmenimis – taip pat ir aukščiausiuoju; prašo delegacijos aktyviau įsitraukti į politinį dialogą su Angolos vyriausybe visais politinių, prekybinių ir vystymosi santykių klausimais, užtikrinti, kad ji laikytųsi savo nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, kaip buvo pažadėjusi per 2014 m. spalį vykusį pirmąjį ES ir Angolos ministrų susitikimą; šiuo tikslu ragina ją panaudoti visas tinkamas priemones ir instrumentus, įskaitant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

7.  ragina ES ir jos valstybes nares pripažinti didelio masto korupciją Angolos valdžios institucijose, kuri kelia didelę grėsmę pagarbai žmogaus teisėms ir vystymuisi, ir, prieš sprendžiant bet kokius klausimus su Angola, įgyvendinti požiūrio į žmogaus teises principus, taip pat peržiūrėti jos nacionalinėje orientacinėje programoje, grindžiamoje 11-ojo Europos plėtros fondo (EPF) nuostatomis, nurodytus ypatingos svarbos sektorius;

8.  apgailestauja, kad, nepaisant 2007 m. baigto nacionalinio tyrimo ir pagrindinės kovos su minomis programos, iki šiol dar nėra gerai žinomas priešpėstinių minų ir po karo likusių sprogmenų grėsmės mastas; primygtinai ragina ES stebėti, kontroliuoti ir vertinti, ar veiksmingai naudojamos lėšos, ir užtikrinti, kad skirtas biudžetas būtų naudojamas taupiai ir tikslingai, siekiant išvalyti žemę nuo sprogmenų;

9.  ragina Angolos teismines institucijas įrodyti, kad jos nepriklausomos nuo bet kokio naudojimosi jomis politiniais tikslais, ir užtikrinti teisiniais dokumentais pripažintų teisių, pvz., teisės kreiptis į teismą ir teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, apsaugą;

10.  ragina Angolos vyriausybę nedelsiant atlikti skaidrų ir patikimą Uambo žudynių tyrimą ir suteikti pagalbą išgyvenusiems asmenims, kurie buvo perkelti; pakartoja JT raginimus atlikti papildomą tarptautinį nepriklausomą tyrimą;

11.  toliau nerimauja, kad neįgyvendintos kovos su smurtu prieš moteris ir vaikus priemonės; ragina valdžios institucijas stiprinti kovą su žalinga tradicine praktika, pvz., raganavimu apkaltintų vaikų stigmatizacija;

12.  primena, kad pagal Kotonu susitarimą Angola yra prisiėmusi įsipareigojimą gerbti demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus, įskaitant žodžio ir žiniasklaidos laisvę, gerą valdymą ir skaidrų politinių pareigų vykdymą; ragina Angolos vyriausybę laikytis šių nuostatų vadovaujantis Kotonu susitarimo 11 straipsnio b punktu, 96 ir 97 straipsniais, priešingu atveju ragina Komisiją inicijuoti atitinkamą procedūrą pagal Kotonu susitarimo 8, 9 ir 96 straipsnius;

13.  ragina ES ir valstybes nares kelti prekybos visais gamtos ištekliais, įskaitant naftą, skaidrumo klausimą ir pirmiausia visapusiškai įgyvendinti ir stebėti šiuo metu galiojančius teisės aktus dėl ataskaitų teikimo pagal šalis; ragina Angolos valdžios institucijas ir užsienio įmones padėti stiprinti valdymą gavybos sektoriuje laikantis Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos nuostatų ir stebint, kaip įgyvendinama Kimberley proceso sertifikavimo schema; taip pat ragina Angolos vyriausybę pateikti planą dėl prisijungimo prie atvirų vyriausybių partnerystės ir artimiausiu metu parengti konkretų kovos su korupcija, didesnio skaidrumo ir didesnės atskaitomybės visuomenei planą;

14.  ragina ES ir JAV bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus įgyvendinant C. Doddo ir B. Franko akto 1504 skirsnį;

15.  ragina valstybių narių nacionalines administracijas ir priežiūros institucijas dar atidžiau stebėti, ar laikomasi Europos Sąjungos teisės aktų dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų, įskaitant normatyvinius išsamaus patikrinimo principus ir tinkamą rizikos analizę, ypač kai tai susiję su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, kilusiais iš Angolos;

16.  teigiamai vertina tai, kad Angolos vyriausybė pripažino problemas, susijusias su kompensacijomis už užvaldytą žemę, taip pat teigiamai vertina žiniasklaidos pranešimus, pasak kurių paskirstymo ir kompensavimo mechanizmai tobulėja; ragina vyriausybę toliau dėti pastangas šia kryptimi;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komijos Pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijai, Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) regiono šalių vyriausybėms, Angolos prezidentui ir parlamentui, JAV vyriausybei, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir KAR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika